قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تثبیت کننده فشار آب نئوپرل مدل 01
تجهیزات کاهنده مصرف آب
تثبیت کننده فشار آب نئوپرل مدل 01 نئوپرل 1,739,000 3 آبان 1,739,000 1,739,000
تثبیت کننده فشار آب نئوپرل مدل 01 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، توالت
رگولاتور نئوپرل مدل PCW 02.9L
تجهیزات کاهنده مصرف آب
رگولاتور نئوپرل مدل PCW 02.9L نئوپرل 250,800 3 آبان 285,000 285,000
رگولاتور نئوپرل مدل PCW 02.9L مناسب برای شیرآلات: توالت
سر دوش حمام مدل 100
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر دوش حمام مدل 100 متفرقه 870,000 3 آبان 870,000 870,000
سر دوش حمام مدل 100 مناسب برای شیرآلات: روشویی
سر شیر آب مدل 001
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب مدل 001 متفرقه 300,800 3 آبان 266,000 300,000
سر شیر آب مدل 001 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
سر شیر آب مدل F- 38
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب مدل F- 38 متفرقه 194,000 3 آبان 180,000 180,000
سر شیر آب مدل F- 38 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
سر شیر آب مدل G-10 بسته 2 عددی
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب مدل G-10 بسته 2 عددی متفرقه 120,000 23 مهر 120,000 120,000
سر شیر آب مدل G-10 بسته 2 عددی مناسب برای شیرآلات: توالت
سر شیر آب مدل G-12 بسته 2 عددی
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب مدل G-12 بسته 2 عددی متفرقه 119,000 3 آبان 120,000 120,000
سر شیر آب مدل G-12 بسته 2 عددی مناسب برای شیرآلات: توالت
سر شیر آب نئوپرل مدل V.P.M24 بسته  10 عددی
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب نئوپرل مدل V.P.M24 بسته 10 عددی نئوپرل 3,825,000 3 آبان 3,950,000 3,950,000
سر شیر آب نئوپرل مدل V.P.M24 بسته 10 عددی مناسب برای شیرآلات: روشویی
سر شیر آب هوشمند مدل AS01
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب هوشمند مدل AS01 متفرقه 4,200,000 20 مرداد 4,200,000 4,200,000
سر شیر آب هوشمند مدل AS01 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی، توالت
سر شیر آب هوشمند مدل HD-ZNJSQ-02
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب هوشمند مدل HD-ZNJSQ-02 متفرقه 6,950,000 24 شهریور 7,050,000 7,190,000
سر شیر آب هوشمند مدل HD-ZNJSQ-02 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
سر شیر آب هوشمند مدل SD AS1006
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب هوشمند مدل SD AS1006 متفرقه 8,160,000 3 آبان 8,280,000 8,280,000
سر شیر آب هوشمند مدل SD AS1006 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
سر شیر آب پاندا کد 01
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب پاندا کد 01 متفرقه 120,000 3 آبان 110,000 110,000
سر شیر آب پاندا کد 01 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، توالت
سر شیر آب کد 0044 مجموعه چهار عددی
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب کد 0044 مجموعه چهار عددی متفرقه 250,000 3 آبان 220,000 220,000
سر شیر آب کد 0044 مجموعه چهار عددی مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی، توالت
سر شیر آب کد 05621
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب کد 05621 متفرقه 210,000 3 آبان 200,000 200,000
سر شیر آب کد 05621 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
سر شیر مدل 360
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر مدل 360 متفرقه 770,000 3 مهر 600,600 600,600
سر شیر مدل 360 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
سر شیر مدل Kizen 400
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر مدل Kizen 400 متفرقه 1,060,000 3 آبان 1,050,000 1,050,000
سر شیر مدل Kizen 400 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
سر شیر کاهنده آب مدل 1225R کد 3515
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر کاهنده آب مدل 1225R کد 3515 متفرقه 270,000 29 شهریور 270,000 270,000
سر شیر کاهنده آب مدل 1225R کد 3515 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
سردوش مدل DC007
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سردوش مدل DC007 متفرقه 979,700 31 تیر 1,000,000 1,000,000
سردوش مدل DC007 مناسب برای شیرآلات: روشویی
سرشیر آب مدل 3507
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سرشیر آب مدل 3507 متفرقه 210,000 3 آبان 210,000 210,000
سرشیر آب مدل 3507 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
سرشیر آب مدل DN-990503
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سرشیر آب مدل DN-990503 متفرقه 95,000 3 آبان 76,000 76,000
سرشیر آب مدل DN-990503 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
سرشیر آب مدل DN-990505
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سرشیر آب مدل DN-990505 متفرقه 95,000 3 آبان 95,000 95,000
سرشیر آب مدل DN-990505 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
سرشیر ال ای دی آب مدل eln-001
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سرشیر ال ای دی آب مدل eln-001 متفرقه 1,590,000 3 آبان 1,590,000 1,590,000
سرشیر ال ای دی آب مدل eln-001 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی، توالت
سرشیر کاهنده مصرف آب مدل  2
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سرشیر کاهنده مصرف آب مدل  2 متفرقه 181,000 3 آبان 166,000 166,000
سرشیر کاهنده مصرف آب مدل  2 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
سنسور چشمی شیر آب مدل Infd
تجهیزات کاهنده مصرف آب
سنسور چشمی شیر آب مدل Infd متفرقه 1,237,500 3 آبان 1,237,500 1,237,500
سنسور چشمی شیر آب مدل Infd مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی، توالت
شلنگ توالت نئوپرل مدل SLC کد 125
تجهیزات کاهنده مصرف آب
شلنگ توالت نئوپرل مدل SLC کد 125 نئوپرل 3,465,000 3 آبان 3,465,000 3,657,500
شلنگ توالت نئوپرل مدل SLC کد 125 مناسب برای شیرآلات: توالت
شیر پدالی سیمآب مدل S-110-2
تجهیزات کاهنده مصرف آب
شیر پدالی سیمآب مدل S-110-2 متفرقه 3,400,000 14 فروردین 3,400,000 3,400,000
شیر پدالی سیمآب مدل S-110-2 مناسب برای شیرآلات: روشویی
فشار شکن آب آراد کد 02
تجهیزات کاهنده مصرف آب
فشار شکن آب آراد کد 02 متفرقه 189,000 3 آبان 220,000 220,000
فشار شکن آب آراد کد 02 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
فشار شکن آب مدل F-27
تجهیزات کاهنده مصرف آب
فشار شکن آب مدل F-27 متفرقه 139,500 3 آبان 160,000 160,000
فشار شکن آب مدل F-27 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
فشارشکن آب کد A42
تجهیزات کاهنده مصرف آب
فشارشکن آب کد A42 متفرقه 140,000 3 آبان 145,000 145,000
فشارشکن آب کد A42 مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه
فشارشکن تک نگین طرح الماس
تجهیزات کاهنده مصرف آب
فشارشکن تک نگین طرح الماس متفرقه 150,000 12 خرداد 150,000 150,000
فشارشکن تک نگین طرح الماس مناسب برای شیرآلات: آشپزخانه، روشویی
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
فشارشکن آب کد A42
قیمت: 140,000 ریال
قیمت: 140,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
شلنگ توالت نئوپرل مدل SLC کد 125
قیمت: 3,465,000 ریال
قیمت: 3,465,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
سرشیر کاهنده مصرف آب مدل  2
قیمت: 181,000 ریال
قیمت: 181,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
فشار شکن آب آراد کد 02
قیمت: 189,000 ریال
قیمت: 189,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب پاندا کد 01
قیمت: 120,000 ریال
قیمت: 120,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب مدل F- 38
قیمت: 194,000 ریال
قیمت: 194,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر آب هوشمند مدل AS01
قیمت: 4,200,000 ریال
قیمت: 4,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
رگولاتور نئوپرل مدل PCW 02.9L
قیمت: 250,800 ریال
قیمت: 250,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
سر شیر مدل Kizen 400
قیمت: 1,060,000 ریال
قیمت: 1,060,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کاهنده مصرف آب
سرشیر ال ای دی آب مدل eln-001
قیمت: 1,590,000 ریال
قیمت: 1,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات