قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اسکنر دیوار کد 311
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
اسکنر دیوار کد 311 14,365,000 3 آبان 14,365,000 14,365,000
اسکنر دیوار کد 311 قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
بادسنج و دما سنج دیجیتال وینتکت مدل WT816A
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
بادسنج و دما سنج دیجیتال وینتکت مدل WT816A 3,600,000 22 فروردین 3,600,000 3,600,000
بادسنج و دما سنج دیجیتال وینتکت مدل WT816A باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز دیجیتالی بی ام آی مدل 601Incli Tronic plus
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز دیجیتالی بی ام آی مدل 601Incli Tronic plus 51,500,000 8 مهر 35,000,000 35,000,000
تراز دیجیتالی بی ام آی مدل 601Incli Tronic plus باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز دیجیتالی ژئو لیزر مدل MDL60
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز دیجیتالی ژئو لیزر مدل MDL60 28,600,000 3 آبان 19,600,000 19,600,000
تراز دیجیتالی ژئو لیزر مدل MDL60 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز لیزری  بوش مدل  GLL 3-80 C
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 C 177,000,000 3 آبان 137,000,000 137,000,000
تراز لیزری بوش مدل GLL 3-80 C باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز لیزری اچ تی سی مدل C-110R
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی مدل C-110R 13,200,000 21 تیر 13,200,000 13,200,000
تراز لیزری اچ تی سی مدل C-110R باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R 9,650,000 25 مرداد 8,200,000 8,200,000
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R باتری: دارد
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R plus
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R plus 13,500,000 3 آبان 10,400,000 10,400,000
تراز لیزری اچ تی سی مدل D-110R plus باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل E-110R
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل E-110R 23,500,000 20 مرداد 18,400,000 18,400,000
تراز لیزری اچ تی سی ژئوسیستمز مدل E-110R باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری بوش مدل PLL 1P
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری بوش مدل PLL 1P 24,000,000 18 مهر 24,000,000 24,000,000
تراز لیزری بوش مدل PLL 1P
تراز لیزری دو خط اکتیو مدل AC6702
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری دو خط اکتیو مدل AC6702 10,700,000 27 خرداد 10,700,000 10,700,000
تراز لیزری دو خط اکتیو مدل AC6702 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
تراز لیزری دیوالت مدل DW088K
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری دیوالت مدل DW088K 24,000,000 3 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
تراز لیزری دیوالت مدل DW088K باتری: دارد
تراز لیزری لایکا مدل +Lino L2G
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری لایکا مدل +Lino L2G 115,000,000 3 آبان 69,000,000 115,000,000
تراز لیزری لایکا مدل +Lino L2G باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری لایکا مدل L2P5
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری لایکا مدل L2P5 132,000,000 18 مهر 78,900,000 78,900,000
تراز لیزری لایکا مدل L2P5 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز لیزری لایکا مدل Lino L2
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری لایکا مدل Lino L2 89,500,000 3 آبان 49,300,000 49,300,000
تراز لیزری لایکا مدل Lino L2 باتری: دارد
تراز لیزری پرکسیسو مدل XL2
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز لیزری پرکسیسو مدل XL2 19,850,000 3 آبان 19,300,000 19,300,000
تراز لیزری پرکسیسو مدل XL2 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 220
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 220 33,810,000 28 اردیبهشت 33,810,000 33,810,000
تراز و زاویه‌یاب دیجیتال بوش مدل GAM 220 باتری: دارد
ترازو آشپزخانه مدل MH-500
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو آشپزخانه مدل MH-500 775,000 1 آبان 682,200 720,000
ترازو آشپزخانه مدل MH-500 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو دیجیتال UNI WEIGHT مدل HADID-3
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال UNI WEIGHT مدل HADID-3 1,890,000 7 آبان 1,764,000 1,764,000
ترازو دیجیتال UNI WEIGHT مدل HADID-3 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو دیجیتال مدل 908
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال مدل 908 1,180,000 3 آبان 1,100,000 1,100,000
ترازو دیجیتال مدل 908 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو دیجیتال مدل kes
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال مدل kes 1,830,000 15 مرداد 1,320,000 1,320,000
ترازو دیجیتال مدل kes
ترازو دیجیتال مدل XY-8007 غیر اصل
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال مدل XY-8007 غیر اصل 2,740,000 25 مرداد 1,810,000 1,810,000
ترازو دیجیتال مدل XY-8007 غیر اصل
ترازو دیجیتال مدل YJ-602
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال مدل YJ-602 850,000 3 آبان 790,000 790,000
ترازو دیجیتال مدل YJ-602 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو دیجیتال کد 2312
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتال کد 2312 1,000,000 3 آبان 600,000 600,000
ترازو دیجیتال کد 2312 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو دیجیتالی دیاموند کد TBA
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتالی دیاموند کد TBA 1,480,000 7 آبان 1,480,000 1,480,000
ترازو دیجیتالی دیاموند کد TBA
ترازو دیجیتالی مدل لبخند mab106
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو دیجیتالی مدل لبخند mab106 650,000 3 آبان 490,000 490,000
ترازو دیجیتالی مدل لبخند mab106 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو مدل mh-6k
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو مدل mh-6k 8,700,000 3 آبان 8,700,000 8,700,000
ترازو مدل mh-6k قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترازو پروفشینال مینی کد cmiif
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازو پروفشینال مینی کد cmiif 990,000 14 شهریور 989,000 990,000
ترازو پروفشینال مینی کد cmiif
ترازوی دیجیتال مدل MH-200
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترازوی دیجیتال مدل MH-200 910,000 3 آبان 800,000 800,000
ترازوی دیجیتال مدل MH-200 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر دوکاناله مستک مدل MS-6512
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر دوکاناله مستک مدل MS-6512 7,500,000 29 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ترمومتر دوکاناله مستک مدل MS-6512 باتری: دارد
ترمومتر غیر تماسی بنتک مدل GM533
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر غیر تماسی بنتک مدل GM533 9,900,000 7 آبان 10,500,000 10,500,000
ترمومتر غیر تماسی بنتک مدل GM533 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لوترون مدل TM-917
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لوترون مدل TM-917 52,000,000 1 آبان 33,800,000 33,800,000
ترمومتر لوترون مدل TM-917 باتری: ندارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
ترمومتر لوترون مدل TM-946
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لوترون مدل TM-946 64,600,000 3 آبان 41,900,000 41,900,000
ترمومتر لوترون مدل TM-946 باتری: ندارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM533A
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM533A 5,200,000 3 مهر 5,200,000 5,200,000
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM533A باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری 900 درجه
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری 900 درجه 13,000,000 14 فروردین 13,000,000 13,000,000
ترمومتر لیزری 900 درجه باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550 10,500,000 3 آبان 10,500,000 10,500,000
ترمومتر لیزری بنتک مدل GM550 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری تکنو مدل E300
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری تکنو مدل E300 12,218,000 3 آبان 11,900,000 12,900,000
ترمومتر لیزری تکنو مدل E300 باتری: ندارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM700
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM700 17,700,000 3 آبان 13,900,000 13,900,000
ترمومتر لیزری دیجیتال بنتک مدل GM700 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری فلوک مدل 59MAX
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری فلوک مدل 59MAX 26,000,000 21 تیر 26,000,000 26,000,000
ترمومتر لیزری فلوک مدل 59MAX باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: ندارد
ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969 44,900,000 15 مرداد 35,500,000 35,500,000
ترمومتر لیزری لوترون مدل TM-969
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6522B
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6522B 12,900,000 3 آبان 12,000,000 12,000,000
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6522B
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6530A
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6530A 16,000,000 3 آبان 15,500,000 15,500,000
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6530A باتری: دارد
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6531C
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6531C 17,500,000 3 آبان 14,200,000 14,200,000
ترمومتر لیزری مستک مدل MS6531C باتری: دارد
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT-320
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT-320 12,000,000 3 آبان 12,000,000 12,000,000
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT-320 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT550
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT550 14,000,000 1 آبان 14,000,000 14,000,000
ترمومتر لیزری وینتکت مدل WT550 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری کیو کیو زد ام مدل TF600
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری کیو کیو زد ام مدل TF600 8,650,000 3 آبان 12,000,000 12,000,000
ترمومتر لیزری کیو کیو زد ام مدل TF600 باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر لیزری یونی تی مدل UT305H
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر لیزری یونی تی مدل UT305H 13,800,000 3 آبان 7,995,000 12,900,000
ترمومتر لیزری یونی تی مدل UT305H باتری: دارد قابلیت خاموش شدن خودکار: دارد
ترمومتر یونیتی مدل UT320A
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر یونیتی مدل UT320A 4,700,000 3 آبان 4,490,000 4,800,000
ترمومتر یونیتی مدل UT320A
ترمومتر یونیتی مدل UT320D
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
ترمومتر یونیتی مدل UT320D 5,980,000 3 آبان 5,800,000 5,800,000
ترمومتر یونیتی مدل UT320D
تستر ارت پریز ردگاه مدل R&G35
ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری
تستر ارت پریز ردگاه مدل R&G35 4,000,000 3 آبان 4,000,000 4,000,000
تستر ارت پریز ردگاه مدل R&G35
مجموع موارد: 564 عدد در 12 صفحه
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
مولتی تستر باتری مدل 168
قیمت: 980,000 ریال
قیمت: 980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
کلمپ آمپر متر یونیتی مدل UT221
قیمت: 52,900,000 ریال
قیمت: 52,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
اسکنر دیوار کد 311
قیمت: 14,365,000 ریال
قیمت: 14,365,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
کلمپ آمپر متر یونی تی مدل UT219E
قیمت: 30,500,000 ریال
قیمت: 30,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
اسیلوسکوپ متریکس مدل OX8040
قیمت: 329,965,000 ریال
قیمت: 329,965,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
اسیلوسکوپ بی کی پرسیژن مدل 2125A
قیمت: 237,955,500 ریال
قیمت: 237,955,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
کولیس برتون کد 02270108 گستره 250-0 میلیمتر
قیمت: 5,050,000 ریال
قیمت: 5,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
رزوه سنج ای ال ای مدل YP058
قیمت: 3,400,000 ریال
قیمت: 3,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
گونیا مدل W002
قیمت: 560,000 ریال
قیمت: 560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار دقیق و اندازه گیری
ترازو مدل mh-6k
قیمت: 8,700,000 ریال
قیمت: 8,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات