قیمت گیره و پیچ دستی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تخته پیشکار مدل AMG کد T820
گیره و پیچ دستی
تخته پیشکار مدل AMG کد T820 متفرقه 377,000 13 دی 528,000 528,000
تخته پیشکار مدل AMG کد T820 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 50-100
تخته پیشکار مدل ANH
گیره و پیچ دستی
تخته پیشکار مدل ANH متفرقه 580,000 13 دی 550,000 550,000
تخته پیشکار مدل ANH بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 50-100
شگل تناژدار مدل  Wll8 مناسب برای 8.5 تن
گیره و پیچ دستی
شگل تناژدار مدل Wll8 مناسب برای 8.5 تن متفرقه 1,079,000 14 شهریور 1,079,000 1,200,000
شگل تناژدار مدل Wll8 مناسب برای 8.5 تن
شگل تناژدار مدل Wll3 مناسب برای 3.25 تن
گیره و پیچ دستی
شگل تناژدار مدل Wll3 مناسب برای 3.25 تن متفرقه 543,000 21 تیر 543,000 543,000
شگل تناژدار مدل Wll3 مناسب برای 3.25 تن
فنر جمع کن فورسج مدل 627270
گیره و پیچ دستی
فنر جمع کن فورسج مدل 627270 متفرقه 3,600,000 13 دی 2,800,000 2,800,000
فنر جمع کن فورسج مدل 627270
فک پرس روتنبرگر مدل  015358X
گیره و پیچ دستی
فک پرس روتنبرگر مدل 015358X روتنبرگر 53,340,000 19 شهریور 53,340,000 53,340,000
فک پرس روتنبرگر مدل 015358X بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
مجموعه 2 عددی اسلپ گیر  سامکو مدل YP02
گیره و پیچ دستی
مجموعه 2 عددی اسلپ گیر  سامکو مدل YP02 متفرقه 9,800,000 13 دی 9,820,000 9,820,000
مجموعه 2 عددی اسلپ گیر  سامکو مدل YP02 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
مجموعه 2 عددی پیچ دستی مدل WE40
گیره و پیچ دستی
مجموعه 2 عددی پیچ دستی مدل WE40 متفرقه 2,900,000 13 دی 2,900,000 2,900,000
مجموعه 2 عددی پیچ دستی مدل WE40 بازه عرض دهانه: 100-150 بازه طول باز شدن دهانه: 350-600
محافظ دست مدل AFRA
گیره و پیچ دستی
محافظ دست مدل AFRA متفرقه 2,340,000 13 دی 2,340,000 2,340,000
محافظ دست مدل AFRA بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 50-100
مهارکش مدل M20
گیره و پیچ دستی
مهارکش مدل M20 متفرقه 380,000 21 تیر 380,000 380,000
مهارکش مدل M20 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
مهارکش مدلm-014
گیره و پیچ دستی
مهارکش مدلm-014 متفرقه 405,000 13 دی 405,000 405,000
مهارکش مدلm-014 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
مهارکش مدلM-06 سایز 6
گیره و پیچ دستی
مهارکش مدلM-06 سایز 6 متفرقه 285,000 13 دی 285,000 285,000
مهارکش مدلM-06 سایز 6 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
پیچ دستی  مدل  IS02
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل IS02 متفرقه 840,000 13 اردیبهشت 840,000 840,000
پیچ دستی مدل IS02 بازه عرض دهانه: 100-150 بازه طول باز شدن دهانه: 150-200
پیچ دستی  مدل  IS02
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل IS02 متفرقه 1,100,000 21 تیر 1,100,000 1,100,000
پیچ دستی مدل IS02 بازه عرض دهانه: 100-150 بازه طول باز شدن دهانه: 300-350
پیچ دستی  مدل A-1116
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل A-1116 متفرقه 3,480,000 13 دی 3,480,000 3,480,000
پیچ دستی مدل A-1116 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 150-200
پیچ دستی آیدیال مدل A1001
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی آیدیال مدل A1001 متفرقه 1,900,000 3 آبان 1,900,000 1,900,000
پیچ دستی آیدیال مدل A1001 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 150-200
پیچ دستی آیدیال مدل A1002
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی آیدیال مدل A1002 متفرقه 1,785,000 13 دی 1,890,000 1,890,000
پیچ دستی آیدیال مدل A1002 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 300-350
پیچ دستی اچ اند ام مدل A1001
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی اچ اند ام مدل A1001 متفرقه 540,000 17 خرداد 486,000 540,000
پیچ دستی اچ اند ام مدل A1001 بازه عرض دهانه: 100-150 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
پیچ دستی اچ اند ام مدل A1002
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی اچ اند ام مدل A1002 متفرقه 590,000 5 مرداد 590,000 590,000
پیچ دستی اچ اند ام مدل A1002 بازه عرض دهانه: 150-200 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
پیچ دستی ایران پتک مدل KD 1210 سایز 120 میلی متر
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی ایران پتک مدل KD 1210 سایز 120 میلی متر ایران پتک 399,900 14 شهریور 399,900 399,900
پیچ دستی ایران پتک مدل KD 1210 سایز 120 میلی متر
پیچ دستی تیوان مدل 50-200
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی تیوان مدل 50-200 متفرقه 1,050,000 13 دی 670,000 670,000
پیچ دستی تیوان مدل 50-200 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 150-200
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211 رونیکس 980,000 4 فروردین 980,000 980,000
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7211
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212 رونیکس 1,270,000 13 دی 1,300,000 1,330,000
پیچ دستی رونیکس مدل RH-7212
پیچ دستی رکس مدل A1001
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی رکس مدل A1001 متفرقه 680,000 31 تیر 639,000 639,000
پیچ دستی رکس مدل A1001 نوع: نجاری بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 150-200
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7520
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7520 رونیکس 2,750,000 13 دی 2,550,000 2,550,000
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7520 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 150-200
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7525
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7525 رونیکس 3,250,000 3 آبان 3,250,000 3,250,000
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7525 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 200-250
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7530
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7530 رونیکس 3,650,000 13 دی 3,180,000 3,350,000
پیچ دستی فشاری رونیکس مدل RH-7530 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 300-350
پیچ دستی مدل  IS02
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل IS02 متفرقه 940,000 29 خرداد 940,000 940,000
پیچ دستی مدل IS02 بازه عرض دهانه: 100-150 بازه طول باز شدن دهانه: 300-350
پیچ دستی مدل AT-038
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل AT-038 متفرقه 760,000 23 مهر 579,500 579,500
پیچ دستی مدل AT-038 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 100-150
پیچ دستی مدل DC40 مجموعه 2 عددی
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل DC40 مجموعه 2 عددی متفرقه 3,000,000 13 دی 3,000,000 3,000,000
پیچ دستی مدل DC40 مجموعه 2 عددی بازه عرض دهانه: 100-150 بازه طول باز شدن دهانه: 350-600
پیچ دستی مدل LM22-9
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل LM22-9 متفرقه 460,000 3 آبان 345,000 345,000
پیچ دستی مدل LM22-9 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 100-150
پیچ دستی وینکس مدل 120-400
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی وینکس مدل 120-400 وینکس 1,730,000 13 دی 1,550,000 1,650,000
پیچ دستی وینکس مدل 120-400
پیچ دستی وینکس مدل 80 -150
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی وینکس مدل 80 -150 وینکس 1,100,000 20 مرداد 1,950,000 1,950,000
پیچ دستی وینکس مدل 80 -150
پیچ دستی وینکس مدل 80 -250
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی وینکس مدل 80 -250 وینکس 2,390,000 3 آبان 2,460,000 2,500,000
پیچ دستی وینکس مدل 80 -250
پیچ دستی وینکس مدل 90-250
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی وینکس مدل 90-250 وینکس 950,000 17 اردیبهشت 950,000 950,000
پیچ دستی وینکس مدل 90-250
پیچ دستی پرشیا مدل 100-250
گیره و پیچ دستی
پیچ دستی پرشیا مدل 100-250 متفرقه 900,000 13 دی 645,000 645,000
پیچ دستی پرشیا مدل 100-250 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 200-250
کلمپ فیتاپ لوله مدل Kc 1-10
گیره و پیچ دستی
کلمپ فیتاپ لوله مدل Kc 1-10 متفرقه 7,900,000 13 دی 7,900,000 7,900,000
کلمپ فیتاپ لوله مدل Kc 1-10 بازه عرض دهانه: 200-250 بازه طول باز شدن دهانه: 200-250
کلمپ فیتاپ لوله مدل Kc 4-10
گیره و پیچ دستی
کلمپ فیتاپ لوله مدل Kc 4-10 متفرقه 7,190,000 13 دی 7,190,000 7,190,000
کلمپ فیتاپ لوله مدل Kc 4-10 بازه عرض دهانه: 250-300 بازه طول باز شدن دهانه: 300-350
گیره  بسی مدل KLI3-008
گیره و پیچ دستی
گیره بسی مدل KLI3-008 بسی 3,400,000 19 شهریور 3,100,000 3,100,000
گیره بسی مدل KLI3-008
گیره  رومیزی سیلور مدل GT-BV60
گیره و پیچ دستی
گیره رومیزی سیلور مدل GT-BV60 سیلور 2,650,000 8 مهر 2,600,000 2,690,000
گیره رومیزی سیلور مدل GT-BV60 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
گیره ای ام جی کلمپ کد C922
گیره و پیچ دستی
گیره ای ام جی کلمپ کد C922 ای ام جی کلمپ 890,000 13 دی 760,000 760,000
گیره ای ام جی کلمپ کد C922 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
گیره ای ام جی کلمپ کد D512
گیره و پیچ دستی
گیره ای ام جی کلمپ کد D512 ای ام جی کلمپ 240,000 13 دی 185,000 187,000
گیره ای ام جی کلمپ کد D512 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 50-100
گیره بغل میزی اوپتیموس مدل gt60
گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی اوپتیموس مدل gt60 متفرقه 3,578,000 13 دی 4,070,000 4,285,000
گیره بغل میزی اوپتیموس مدل gt60 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
گیره بغل میزی رولنز مدل RH-002
گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی رولنز مدل RH-002 متفرقه 3,900,000 13 دی 3,950,000 3,950,000
گیره بغل میزی رولنز مدل RH-002 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
گیره بغل میزی مدل GI-109
گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی مدل GI-109 متفرقه 966,000 4 شهریور 570,000 570,000
گیره بغل میزی مدل GI-109 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 50-100
گیره بغل میزی مدل GI-110
گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی مدل GI-110 متفرقه 734,000 19 فروردین 734,000 734,000
گیره بغل میزی مدل GI-110
گیره بغل میزی یاس مدل 5005
گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی یاس مدل 5005 متفرقه 3,500,000 13 دی 3,500,000 3,500,000
گیره بغل میزی یاس مدل 5005 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 50-100
گیره بغل میزی یاس مدل 6006
گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی یاس مدل 6006 متفرقه 3,970,000 13 دی 3,900,000 3,900,000
گیره بغل میزی یاس مدل 6006 بازه عرض دهانه: 50-100 بازه طول باز شدن دهانه: 50-100
گیره بغل میزی یاس مدل 736006
گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی یاس مدل 736006 متفرقه 4,032,000 13 دی 4,032,000 4,032,000
گیره بغل میزی یاس مدل 736006 بازه عرض دهانه: 0-50 بازه طول باز شدن دهانه: 0-50
گیره دستی اروین مدل 59200b
گیره و پیچ دستی
گیره دستی اروین مدل 59200b اروین 2,120,000 19 شهریور 1,810,000 1,810,000
گیره دستی اروین مدل 59200b
مجموع موارد: 97 عدد در 2 صفحه
قیمت گیره و پیچ دستی
گیره رکورد مدل جی کلمپ 120_3
قیمت: 3,650,000 ریال
قیمت: 3,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
گیره زیر دریل گروز مدل UG100
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
پیچ دستی مدل IS02
قیمت: 940,000 ریال
قیمت: 940,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
گیره پیشکار مدل AMG کد 308
قیمت: 265,000 ریال
قیمت: 265,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
گیره رومیزی ایران صنعت مدل 100 کد VA1000-402
قیمت: 4,680,000 ریال
قیمت: 4,680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
گیره بغل میزی یاس مدل 6006
قیمت: 3,970,000 ریال
قیمت: 3,970,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
مهارکش مدلm-014
قیمت: 405,000 ریال
قیمت: 405,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
پیچ دستی رکس مدل A1001
قیمت: 680,000 ریال
قیمت: 680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
پیچ دستی اچ اند ام مدل A1002
قیمت: 590,000 ریال
قیمت: 590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیره و پیچ دستی
محافظ دست مدل AFRA
قیمت: 2,340,000 ریال
قیمت: 2,340,000 ریال
مشاهده اطلاعات