قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار لوله خم کن یونی سان مدل 7CA0411MUS مجموعه 11 عددی
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
ابزار لوله خم کن یونی سان مدل 7CA0411MUS مجموعه 11 عددی متفرقه 51,500,000 31 تیر 51,500,000 51,500,000
ابزار لوله خم کن یونی سان مدل 7CA0411MUS مجموعه 11 عددی جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: ندارد
انبر کابل بر تاپ تول مدل DNAA1210
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
انبر کابل بر تاپ تول مدل DNAA1210 تاپ تول 2,750,000 3 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
انبر کابل بر تاپ تول مدل DNAA1210 جنس دسته: فولاد روکش دسته: دارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: ندارد
انبر کابل بر سامکو مدل YP-GH06سایز 6 اینچ
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
انبر کابل بر سامکو مدل YP-GH06سایز 6 اینچ متفرقه 1,325,000 3 آبان 1,500,000 1,500,000
انبر کابل بر سامکو مدل YP-GH06سایز 6 اینچ جنس دسته: فولاد روکش دسته: دارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: ندارد
قیچی مفتول بر استنلی مدل 753-17-1
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی مفتول بر استنلی مدل 753-17-1 استنلی 22,500,000 3 آبان 22,500,000 22,500,000
قیچی مفتول بر استنلی مدل 753-17-1 جنس دسته: فولاد روکش دسته: دارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
قیچی مفتول بر ایران پتک مدل CB 4210
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی مفتول بر ایران پتک مدل CB 4210 ایران پتک 6,900,000 19 فروردین 6,900,000 6,900,000
قیچی مفتول بر ایران پتک مدل CB 4210
قیچی مفتول بر نایس مدل YP300K
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی مفتول بر نایس مدل YP300K متفرقه 4,400,000 3 آبان 2,500,000 2,500,000
قیچی مفتول بر نایس مدل YP300K جنس دسته: فولاد روکش دسته: دارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
قیچی کابل بر استنلی مدل 629-84
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی کابل بر استنلی مدل 629-84 استنلی 15,750,000 3 آبان 9,900,000 9,900,000
قیچی کابل بر استنلی مدل 629-84
قیچی کابل بر استنلی مدل 630-84
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی کابل بر استنلی مدل 630-84 استنلی 26,775,000 3 آبان 25,500,000 25,500,000
قیچی کابل بر استنلی مدل 630-84
قیچی کابل بر جغجغه ای تایوان  یونی سان مدل 6AD10-325US
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی کابل بر جغجغه ای تایوان یونی سان مدل 6AD10-325US متفرقه 18,500,000 31 تیر 18,000,000 18,000,000
قیچی کابل بر جغجغه ای تایوان یونی سان مدل 6AD10-325US
قیچی کابل بر پروسکیت مدل  808-330A
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی کابل بر پروسکیت مدل 808-330A پروسکیت 2,500,000 27 فروردین 2,500,000 2,500,000
قیچی کابل بر پروسکیت مدل 808-330A جنس دسته: فولاد روکش دسته: دارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: ندارد
مفتول بر اسمارت کد 1050
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
مفتول بر اسمارت کد 1050 اسمارت 8,200,000 18 اردیبهشت 8,200,000 8,200,000
مفتول بر اسمارت کد 1050 جنس دسته: فولاد روکش دسته: دارد جنس تیغه: Cr-Mo قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
پولی کش سه شاخ اس کای کد 03
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ اس کای کد 03 متفرقه 1,200,000 3 مرداد 1,102,500 1,102,500
پولی کش سه شاخ اس کای کد 03 جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
پولی کش سه شاخ اس کای کد 06
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ اس کای کد 06 متفرقه 2,480,000 3 آبان 2,100,000 2,100,000
پولی کش سه شاخ اس کای کد 06 جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
پولی کش سه شاخ اس کای کد 10
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ اس کای کد 10 متفرقه 6,150,000 3 آبان 5,460,000 5,460,000
پولی کش سه شاخ اس کای کد 10 جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
پولی کش سه شاخ اس کای کد 12
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ اس کای کد 12 متفرقه 9,270,000 3 آبان 8,211,000 8,211,000
پولی کش سه شاخ اس کای کد 12 جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
پولی کش سه شاخ مدل AT- 2
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ مدل AT- 2 متفرقه 3,985,000 3 آبان 3,985,000 3,985,000
پولی کش سه شاخ مدل AT- 2 جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
پولی کش سه شاخ مدل AT-00
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ مدل AT-00 متفرقه 2,320,000 3 آبان 2,320,000 2,320,000
پولی کش سه شاخ مدل AT-00 جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL2
مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL2 متفرقه 3,306,600 3 آبان 3,413,300 3,413,300
پولی کش سه شاخ مهدوی مدل PL2 جنس دسته: فولاد روکش دسته: ندارد جنس تیغه: فولاد قابلیت تنظیم تیغه‌ها: دارد
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی مفتول بر نایس مدل YP300K
قیمت: 4,400,000 ریال
قیمت: 4,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی کابل بر استنلی مدل 629-84
قیمت: 15,750,000 ریال
قیمت: 15,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
انبر کابل بر سامکو مدل YP-GH06سایز 6 اینچ
قیمت: 1,325,000 ریال
قیمت: 1,325,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ اس کای کد 12
قیمت: 9,270,000 ریال
قیمت: 9,270,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی مفتول بر استنلی مدل 753-17-1
قیمت: 22,500,000 ریال
قیمت: 22,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ اس کای کد 06
قیمت: 2,480,000 ریال
قیمت: 2,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی کابل بر پروسکیت مدل 808-330A
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
مفتول بر اسمارت کد 1050
قیمت: 8,200,000 ریال
قیمت: 8,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
قیچی کابل بر استنلی مدل 630-84
قیمت: 26,775,000 ریال
قیمت: 26,775,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مفتول بر، مهره شکن و پولی کش
پولی کش سه شاخ اس کای کد 03
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات