قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار باغبانی آکواکرفت کد 001 مجموعه 4 عددی
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
ابزار باغبانی آکواکرفت کد 001 مجموعه 4 عددی آکواکرفت 2,520,000 21 تیر 2,520,000 2,520,000
ابزار باغبانی آکواکرفت کد 001 مجموعه 4 عددی ابزار: کاشت بذر نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
ابزار باغبانی سیلور مدل GTPR3-1 مجموعه 3 عددی
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
ابزار باغبانی سیلور مدل GTPR3-1 مجموعه 3 عددی سیلور 4,580,000 3 آبان 5,480,000 5,480,000
ابزار باغبانی سیلور مدل GTPR3-1 مجموعه 3 عددی ابزار: قیچی نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
اره باغبانی اکتیو مدل AC6025
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
اره باغبانی اکتیو مدل AC6025 اکتیو تولز 1,399,000 3 آبان 1,123,000 1,627,500
اره باغبانی اکتیو مدل AC6025 نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
اره فیسکارس مدل Xtract
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
اره فیسکارس مدل Xtract فیسکارس 3,949,800 14 شهریور 3,949,800 4,050,000
اره فیسکارس مدل Xtract ابزار: میوه چین نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
بیلچه باغبانی مدل B-5
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
بیلچه باغبانی مدل B-5 متفرقه 205,000 13 مهر 190,000 210,000
بیلچه باغبانی مدل B-5 ابزار: کاشت بذر نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی
بیلچه ساحل مدل bl2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
بیلچه ساحل مدل bl2 متفرقه 198,000 3 آبان 200,000 220,000
بیلچه ساحل مدل bl2
داس تیز نشان مدل D 001
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس تیز نشان مدل D 001 متفرقه 960,000 3 آبان 751,300 800,900
داس تیز نشان مدل D 001 ابزار: علف کش نوع دسته: چوبی نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس سامکو مدل YPK-38
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس سامکو مدل YPK-38 متفرقه 700,000 3 آبان 780,000 780,000
داس سامکو مدل YPK-38 ابزار: علف کش نوع دسته: چوبی نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس مدل B2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس مدل B2 متفرقه 2,400,000 13 فروردین 2,400,000 2,400,000
داس مدل B2 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس مدل B2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس مدل B2 متفرقه 2,400,000 19 فروردین 2,400,000 2,400,000
داس مدل B2 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس مدل B2
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس مدل B2 متفرقه 2,400,000 22 فروردین 2,400,000 2,400,000
داس مدل B2 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
داس مدل pro5
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
داس مدل pro5 متفرقه 680,000 3 آبان 680,000 680,000
داس مدل pro5 ابزار: علف کش نوع دسته: چوبی نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
زیتون چین مدل z40
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
زیتون چین مدل z40 متفرقه 150,000 21 خرداد 150,000 150,000
زیتون چین مدل z40 ابزار: میوه چین نوع تیغه: کروم وانادیوم قفل: ندارد
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM متفرقه 9,507,800 29 شهریور 9,507,800 9,507,800
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM ابزار: تیغه نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM متفرقه 9,507,800 8 مهر 9,507,800 9,507,800
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM ابزار: تیغه نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM متفرقه 9,507,800 13 مهر 9,507,800 9,507,800
سر شاخه زن علف زن مدل 30CM ابزار: تیغه نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
شن کش مدل PA 1774
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
شن کش مدل PA 1774 متفرقه 350,000 3 آبان 350,000 350,000
شن کش مدل PA 1774 ابزار: علف کش نوع دسته: چوبی قفل: ندارد
شن کش مدل PA 1799
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
شن کش مدل PA 1799 متفرقه 630,000 3 آبان 468,000 468,000
شن کش مدل PA 1799 ابزار: علف کش قفل: ندارد
علف کش مدل pro55
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
علف کش مدل pro55 متفرقه 360,000 3 آبان 349,200 349,200
علف کش مدل pro55 ابزار: علف کش نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی باغبانی  مدل 4611
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی مدل 4611 متفرقه 2,650,000 28 مهر 2,650,000 2,650,000
قیچی باغبانی مدل 4611 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی 7 اینچی بهکو مدل BP-7051H
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی 7 اینچی بهکو مدل BP-7051H بهکو 1,460,000 3 آبان 1,300,000 1,300,000
قیچی باغبانی 7 اینچی بهکو مدل BP-7051H ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی آرس مدل VS-8R
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی آرس مدل VS-8R آرس 16,644,000 3 آبان 11,386,000 11,386,000
قیچی باغبانی آرس مدل VS-8R ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی اکو مدل GS001
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی اکو مدل GS001 اکو 2,950,000 3 آبان 2,802,500 2,802,500
قیچی باغبانی اکو مدل GS001 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی باغبانی باهکو کد BCO03
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی باهکو کد BCO03 باهکو 9,550,000 3 آبان 6,670,000 6,670,000
قیچی باغبانی باهکو کد BCO03 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی داتیس مدل GF-01
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی داتیس مدل GF-01 متفرقه 990,000 3 آبان 990,000 990,000
قیچی باغبانی داتیس مدل GF-01 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی دیر مدل DT-5002
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی دیر مدل DT-5002 متفرقه 790,000 24 مرداد 750,000 750,000
قیچی باغبانی دیر مدل DT-5002 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی رابین مدل R-3105
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی رابین مدل R-3105 متفرقه 1,180,000 16:05:30 970,000 970,000
قیچی باغبانی رابین مدل R-3105 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3105
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3105 رونیکس 1,490,000 21 تیر 1,490,000 1,490,000
قیچی باغبانی رونیکس مدل RH-3105 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی فیلکو 2 مدل 1f
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی فیلکو 2 مدل 1f متفرقه 18,527,600 3 آبان 19,936,000 19,936,000
قیچی باغبانی فیلکو 2 مدل 1f ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی مدل PS
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی مدل PS متفرقه 890,000 3 آبان 890,000 890,000
قیچی باغبانی مدل PS ابزار: قیچی نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی واستر مدل VG009S
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی واستر مدل VG009S متفرقه 1,050,000 3 آبان 1,000,000 1,000,000
قیچی باغبانی واستر مدل VG009S ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی وایزست مدل 2348
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی وایزست مدل 2348 متفرقه 3,000,000 3 آبان 2,800,000 2,800,000
قیچی باغبانی وایزست مدل 2348 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی کد 120
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی کد 120 متفرقه 320,000 3 آبان 320,000 320,000
قیچی باغبانی کد 120 ابزار: لوله بر قفل: ندارد
قیچی باغبانی کورال مدل 02
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی کورال مدل 02 متفرقه 470,000 17 مهر 489,800 510,000
قیچی باغبانی کورال مدل 02 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی باغبانی کورال مدل 922
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی کورال مدل 922 متفرقه 496,500 3 آبان 435,900 463,200
قیچی باغبانی کورال مدل 922 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی شاخه زن برگر مدل 4175
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شاخه زن برگر مدل 4175 برگر 15,869,000 3 آبان 15,869,000 15,869,000
قیچی شاخه زن برگر مدل 4175 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شاخه زن برگر مدل 4245
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شاخه زن برگر مدل 4245 برگر 16,796,000 3 آبان 16,796,000 16,796,000
قیچی شاخه زن برگر مدل 4245 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKB
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKB بهکو 7,389,000 3 آبان 6,550,000 6,550,000
قیچی شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKB ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شاخه زن وایزست مدل 9243
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شاخه زن وایزست مدل 9243 متفرقه 5,219,000 3 آبان 5,219,000 5,219,000
قیچی شاخه زن وایزست مدل 9243 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شاخه زن گاپرو مدل HTL 027
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شاخه زن گاپرو مدل HTL 027 متفرقه 4,800,000 3 آبان 5,850,000 5,850,000
قیچی شاخه زن گاپرو مدل HTL 027 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB بهکو 5,900,000 3 آبان 5,100,000 5,300,000
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB بهکو 3,790,000 31 تیر 3,890,000 3,890,000
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL بهکو 4,900,000 17 مهر 4,000,000 4,040,000
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی شمشاد زن واستر مدل 002
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن واستر مدل 002 متفرقه 4,550,000 3 آبان 4,290,000 4,290,000
قیچی شمشاد زن واستر مدل 002 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی فیلکو مدل 11 کد 354
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی فیلکو مدل 11 کد 354 متفرقه 19,912,000 3 آبان 20,960,000 20,960,000
قیچی فیلکو مدل 11 کد 354 ابزار: قیچی نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی لوله بر مولر مدل PA 1821
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی لوله بر مولر مدل PA 1821 متفرقه 1,950,000 2 آبان 1,950,000 1,950,000
قیچی لوله بر مولر مدل PA 1821 ابزار: لوله بر قفل: دارد
قیچی لوله بر نووا مدل NTC1177
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی لوله بر نووا مدل NTC1177 نووا 1,950,000 13 شهریور 178 1,784,600
قیچی لوله بر نووا مدل NTC1177 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی لوله بر واستر مدل VP002
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی لوله بر واستر مدل VP002 متفرقه 2,300,000 3 آبان 1,800,000 1,800,000
قیچی لوله بر واستر مدل VP002 ابزار: قیچی نوع دسته: پلاستیک نوع تیغه: فولادی قفل: ندارد
قیچی لوله بر کارناوال مدل 1100
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی لوله بر کارناوال مدل 1100 متفرقه 1,800,000 3 آبان 1,700,000 1,700,000
قیچی لوله بر کارناوال مدل 1100 ابزار: لوله بر نوع دسته: فلز نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
قیچی میوه چین 7 اینچی آلتونا BH-2210
قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی میوه چین 7 اینچی آلتونا BH-2210 متفرقه 4,250,000 3 آبان 4,250,000 4,250,000
قیچی میوه چین 7 اینچی آلتونا BH-2210 ابزار: قیچی نوع دسته: روکش دار نوع تیغه: فولادی قفل: دارد
مجموع موارد: 68 عدد در 2 صفحه
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL
قیمت: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی ورق بر سامکو مدل YP-25S
قیمت: 2,300,000 ریال
قیمت: 2,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی باهکو کد BCO03
قیمت: 9,550,000 ریال
قیمت: 9,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی 7 اینچی بهکو مدل BP-7051H
قیمت: 1,460,000 ریال
قیمت: 1,460,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKB
قیمت: 3,790,000 ریال
قیمت: 3,790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی واستر مدل VG009S
قیمت: 1,050,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی دیر مدل DT-5002
قیمت: 790,000 ریال
قیمت: 790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
چاقو پیوند دادا مدل KJ-1
قیمت: 3,657,500 ریال
قیمت: 3,657,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
نوار پیوند مدل گرفت طول 200 متر
قیمت: 503,000 ریال
قیمت: 503,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قیچی‌، چاقو و ابزار باغبانی
قیچی باغبانی وایزست مدل 2348
قیمت: 3,000,000 ریال
قیمت: 3,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات