قیمت قلم ساختمانی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011001 سایز 250 میلیمتر
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011001 سایز 250 میلیمتر کریتور 1,050,000 13 دی 1,050,000 1,050,000
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011001 سایز 250 میلیمتر بازه قطر قلم: 0-20
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011002 سایز 250 میلیمتر
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011002 سایز 250 میلیمتر کریتور 1,050,000 13 دی 1,050,000 1,050,000
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011002 سایز 250 میلیمتر بازه قطر قلم: 0-20
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011003 سایز 250 میلیمتر
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011003 سایز 250 میلیمتر کریتور 1,200,000 8 مهر 1,020,000 1,020,000
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011003 سایز 250 میلیمتر بازه قطر قلم: 20-40
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011004 سایز 250 میلیمتر
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011004 سایز 250 میلیمتر کریتور 1,400,000 3 مهر 1,145,000 1,145,000
قلم ساختمانی چهار شیار کریتور مدل KRT011004 سایز 250 میلیمتر بازه قطر قلم: 0-20
قلم ساختمانی کد 104 سایز 20 میلی متر
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی کد 104 سایز 20 میلی متر متفرقه 449,000 3 آبان 449,000 449,000
قلم ساختمانی کد 104 سایز 20 میلی متر بازه قطر قلم: 0-20
قلم ساختمانی کد 105 سایز 20 میلی متر
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی کد 105 سایز 20 میلی متر متفرقه 499,000 13 دی 499,000 499,000
قلم ساختمانی کد 105 سایز 20 میلی متر بازه قطر قلم: 0-20
قلم ساختمانی کد 106 سایز 20 میلی متر
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی کد 106 سایز 20 میلی متر متفرقه 650,000 13 دی 650,000 650,000
قلم ساختمانی کد 106 سایز 20 میلی متر بازه قطر قلم: 0-20
قلم ساختمانی یونیک مدل QR-6
قلم ساختمانی
قلم ساختمانی یونیک مدل QR-6 متفرقه 695,000 20 مرداد 630,000 650,000
قلم ساختمانی یونیک مدل QR-6 بازه قطر قلم: 20-40
قلم سرامیک بر استار مکس مدل 112006T
قلم ساختمانی
قلم سرامیک بر استار مکس مدل 112006T متفرقه 620,000 13 دی 620,000 620,000
قلم سرامیک بر استار مکس مدل 112006T بازه قطر قلم: 0-20
قلم پنج شیار تی اس کد AT-050 سایز 400 میلی متر
قلم ساختمانی
قلم پنج شیار تی اس کد AT-050 سایز 400 میلی متر متفرقه 860,000 13 دی 860,000 860,000
قلم پنج شیار تی اس کد AT-050 سایز 400 میلی متر بازه قطر قلم: 0-20
قلم چهار شیار موتا مدل MO-14-400-20
قلم ساختمانی
قلم چهار شیار موتا مدل MO-14-400-20 متفرقه 580,000 3 آبان 551,000 551,000
قلم چهار شیار موتا مدل MO-14-400-20 بازه قطر قلم: 0-20
قلم چهارشیار تیوان کد AT-018 سایز 250 میلی متر
قلم ساختمانی
قلم چهارشیار تیوان کد AT-018 سایز 250 میلی متر متفرقه 448,000 3 آبان 448,000 448,000
قلم چهارشیار تیوان کد AT-018 سایز 250 میلی متر بازه قطر قلم: 0-20
قلم چهارشیار تیوان کد AT-020 سایز 250 میلی متر
قلم ساختمانی
قلم چهارشیار تیوان کد AT-020 سایز 250 میلی متر متفرقه 498,500 13 دی 438,000 438,000
قلم چهارشیار تیوان کد AT-020 سایز 250 میلی متر بازه قطر قلم: 0-20
مجموعه 12 عددی قلم و چکش کاستور مدل HP-13012S
قلم ساختمانی
مجموعه 12 عددی قلم و چکش کاستور مدل HP-13012S کاستور 12,240,000 13 دی 10,500,000 10,500,000
مجموعه 12 عددی قلم و چکش کاستور مدل HP-13012S بازه قطر قلم: 0-20
مجموعه 12 عددی قلم یونیورسال مدل U3112
قلم ساختمانی
مجموعه 12 عددی قلم یونیورسال مدل U3112 متفرقه 1,921,000 16 اردیبهشت 1,910,000 1,921,000
مجموعه 12 عددی قلم یونیورسال مدل U3112 بازه قطر قلم: 0-20
مجموعه 3 عددی قلم چهار شیار ساختمانی  آ ا گ مدل SDS-PLUS
قلم ساختمانی
مجموعه 3 عددی قلم چهار شیار ساختمانی آ ا گ مدل SDS-PLUS آ ا گ 4,890,200 7 آبان 4,990,000 4,990,000
مجموعه 3 عددی قلم چهار شیار ساختمانی آ ا گ مدل SDS-PLUS بازه قطر قلم: 0-20
مجموعه 6 عددی قلم مدل UN-1050
قلم ساختمانی
مجموعه 6 عددی قلم مدل UN-1050 متفرقه 2,319,000 13 دی 2,419,000 2,419,000
مجموعه 6 عددی قلم مدل UN-1050 بازه قطر قلم: 0-20
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه
قیمت قلم ساختمانی
مجموعه 12 عددی قلم یونیورسال مدل U3112
قیمت: 1,921,000 ریال
قیمت: 1,921,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
قلم چهارشیار تیوان کد AT-020 سایز 250 میلی متر
قیمت: 498,500 ریال
قیمت: 498,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
مجموعه 3 عددی قلم چهار شیار ساختمانی آ ا گ مدل SDS-PLUS
قیمت: 4,890,200 ریال
قیمت: 4,890,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
مجموعه 6 عددی قلم مدل UN-1050
قیمت: 2,319,000 ریال
قیمت: 2,319,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
قلم ساختمانی کد 106 سایز 20 میلی متر
قیمت: 650,000 ریال
قیمت: 650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
قلم ساختمانی کد 105 سایز 20 میلی متر
قیمت: 499,000 ریال
قیمت: 499,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
قلم ساختمانی کد 104 سایز 20 میلی متر
قیمت: 449,000 ریال
قیمت: 449,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
مجموعه 12 عددی قلم و چکش کاستور مدل HP-13012S
قیمت: 12,240,000 ریال
قیمت: 12,240,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قلم ساختمانی
قلم ساختمانی یونیک مدل QR-6
قیمت: 695,000 ریال
قیمت: 695,000 ریال
مشاهده اطلاعات