قیمت تبر، بیل و کلنگ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بیل باغبانی مدل KZ2050-B
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی مدل KZ2050-B متفرقه 3,670,000 2 آبان 3,499,000 3,499,000
بیل باغبانی مدل KZ2050-B جنس دسته: فلزی
بیل باغبانی مدل KZ2050-E
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی مدل KZ2050-E متفرقه 3,770,000 7 آبان 3,570,000 3,570,000
بیل باغبانی مدل KZ2050-E جنس دسته: فلزی
بیل باغبانی مدل MC01
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی مدل MC01 متفرقه 1,900,000 24 مرداد 1,900,000 1,900,000
بیل باغبانی مدل MC01 جنس دسته: فلزی
بیل باغبانی مدل pr
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی مدل pr متفرقه 670,000 3 آبان 621,000 621,000
بیل باغبانی مدل pr جنس دسته: فلزی
بیل تبریز استیل مدل S2
تبر، بیل و کلنگ
بیل تبریز استیل مدل S2 متفرقه 830,000 7 آبان 778,000 790,000
بیل تبریز استیل مدل S2 جنس دسته: فلزی
بیل دایسون کد DS160201
تبر، بیل و کلنگ
بیل دایسون کد DS160201 دایسون 630,000 28 اردیبهشت 610,000 630,000
بیل دایسون کد DS160201 جنس دسته: فلزی
بیل سامکو مدل YP-PAROEI
تبر، بیل و کلنگ
بیل سامکو مدل YP-PAROEI متفرقه 1,300,000 7 آبان 1,000,000 1,000,000
بیل سامکو مدل YP-PAROEI جنس دسته: چوبی
بیل سان مکس کد 313002
تبر، بیل و کلنگ
بیل سان مکس کد 313002 متفرقه 1,050,000 3 آبان 529,000 850,000
بیل سان مکس کد 313002 جنس دسته: چوبی
بیل مدل MC02
تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل MC02 متفرقه 1,900,000 3 آبان 1,900,000 1,900,000
بیل مدل MC02 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی آکواکرفت مدل380671
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی آکواکرفت مدل380671 آکواکرفت 869,000 19 شهریور 895,000 968,000
بیلچه باغبانی آکواکرفت مدل380671 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST O28
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST O28 ال اس تی 225,000 3 آبان 200,000 210,000
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST O28 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی سامکو مدل YPD-MINI32
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی سامکو مدل YPD-MINI32 متفرقه 460,000 7 آبان 290,000 290,000
بیلچه باغبانی سامکو مدل YPD-MINI32 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل A01
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل A01 متفرقه 480,000 3 آبان 450,000 480,000
بیلچه باغبانی مدل A01 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل BL200
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل BL200 متفرقه 70,000 3 آبان 56,000 66,000
بیلچه باغبانی مدل BL200 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل MN
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل MN متفرقه 660,000 3 آبان 620,000 620,000
بیلچه باغبانی مدل MN جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی مدل Q14
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل Q14 متفرقه 99,000 3 آبان 99,000 99,000
بیلچه باغبانی مدل Q14 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی موسوی مدل L20
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی موسوی مدل L20 متفرقه 319,000 7 آبان 324,000 325,000
بیلچه باغبانی موسوی مدل L20 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی ورگا مدل چندکاره
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی ورگا مدل چندکاره متفرقه 525,000 21 تیر 525,000 525,000
بیلچه باغبانی ورگا مدل چندکاره جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی ک ک 24 مدل 88
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی ک ک 24 مدل 88 ک ک 24 610,000 23 فروردین 610,000 610,000
بیلچه باغبانی ک ک 24 مدل 88 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی کد 1
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی کد 1 متفرقه 177,000 7 آبان 177,000 177,000
بیلچه باغبانی کد 1 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی کد 211
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی کد 211 متفرقه 599,000 15 خرداد 599,000 599,000
بیلچه باغبانی کد 211 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه مدل C3
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه مدل C3 متفرقه 96,500 18 شهریور 90,000 90,000
بیلچه مدل C3 جنس دسته: چوبی
بیلچه مدل PA 1781
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه مدل PA 1781 متفرقه 340,000 3 آبان 320,000 320,000
بیلچه مدل PA 1781 جنس دسته: چوبی
بیلچه و شن کش کد PA 1840 مجموعه 2 عددی
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه و شن کش کد PA 1840 مجموعه 2 عددی متفرقه 270,000 3 آبان 270,000 270,000
بیلچه و شن کش کد PA 1840 مجموعه 2 عددی جنس دسته: چوبی
تبر آتروکس مدل AXE600
تبر، بیل و کلنگ
تبر آتروکس مدل AXE600 متفرقه 1,280,000 15 مرداد 1,120,000 1,128,000
تبر آتروکس مدل AXE600 جنس دسته: پلاستیکی
تبر آتروکس کد ATX 80
تبر، بیل و کلنگ
تبر آتروکس کد ATX 80 متفرقه 1,950,000 3 آبان 2,420,000 2,420,000
تبر آتروکس کد ATX 80 جنس دسته: پلاستیکی
تبر ایران پتک مدل AW 1010 وزن 1000 گرم
تبر، بیل و کلنگ
تبر ایران پتک مدل AW 1010 وزن 1000 گرم ایران پتک 2,450,000 3 آبان 1,980,000 2,025,000
تبر ایران پتک مدل AW 1010 وزن 1000 گرم جنس دسته: چوبی
تبر باغبانی نووا مدل NTH 2560
تبر، بیل و کلنگ
تبر باغبانی نووا مدل NTH 2560 نووا 2,450,000 3 آبان 1,960,000 2,100,000
تبر باغبانی نووا مدل NTH 2560
تبر باهکو مدل cm-460
تبر، بیل و کلنگ
تبر باهکو مدل cm-460 متفرقه 7,500,000 5 مرداد 6,750,000 7,500,000
تبر باهکو مدل cm-460 جنس دسته: چوبی
تبر ریما مدل RGS
تبر، بیل و کلنگ
تبر ریما مدل RGS ریما 755,000 24 مرداد 890,000 890,000
تبر ریما مدل RGS جنس دسته: فلزی
تبر سامکو مدل YP-FR68 وزن 1850 گرم
تبر، بیل و کلنگ
تبر سامکو مدل YP-FR68 وزن 1850 گرم متفرقه 3,300,000 7 آبان 2,900,000 5,000,000
تبر سامکو مدل YP-FR68 وزن 1850 گرم جنس دسته: پلاستیکی
تبر فیسکارس کد 365
تبر، بیل و کلنگ
تبر فیسکارس کد 365 متفرقه 5,800,000 7 آبان 4,990,000 5,400,000
تبر فیسکارس کد 365 جنس دسته: پلاستیکی
تبر فیکستر مدل دسته بلند 1250 گرم
تبر، بیل و کلنگ
تبر فیکستر مدل دسته بلند 1250 گرم متفرقه 2,320,000 3 آبان 1,800,000 1,950,000
تبر فیکستر مدل دسته بلند 1250 گرم جنس دسته: پلاستیکی
تبر مدل nh
تبر، بیل و کلنگ
تبر مدل nh متفرقه 2,100,000 24 مرداد 1,950,000 1,950,000
تبر مدل nh جنس دسته: پلاستیکی
تبر ولف کد 266 وزن 1000 گرم
تبر، بیل و کلنگ
تبر ولف کد 266 وزن 1000 گرم متفرقه 990,000 4 فروردین 990,000 990,000
تبر ولف کد 266 وزن 1000 گرم جنس دسته: پلاستیکی
دسته بیل مدل B-R-180
تبر، بیل و کلنگ
دسته بیل مدل B-R-180 متفرقه 360,000 3 آبان 324,000 360,000
دسته بیل مدل B-R-180 جنس دسته: چوبی
دسته بیل مدل B-S-180
تبر، بیل و کلنگ
دسته بیل مدل B-S-180 متفرقه 356,000 3 آبان 297,000 330,000
دسته بیل مدل B-S-180 جنس دسته: چوبی
دسته پتک مدل s70
تبر، بیل و کلنگ
دسته پتک مدل s70 متفرقه 210,000 3 آبان 190,000 190,000
دسته پتک مدل s70 جنس دسته: چوبی
دسته کلنگ مدل m72
تبر، بیل و کلنگ
دسته کلنگ مدل m72 متفرقه 200,000 3 آبان 180,000 180,000
دسته کلنگ مدل m72 جنس دسته: چوبی
شخم زن دستی مدل FR86
تبر، بیل و کلنگ
شخم زن دستی مدل FR86 متفرقه 4,250,000 2 آبان 3,250,000 3,250,000
شخم زن دستی مدل FR86 جنس دسته: فلزی
شن کش آکواکرفت مدل 380996
تبر، بیل و کلنگ
شن کش آکواکرفت مدل 380996 آکواکرفت 1,050,000 3 آبان 845,000 845,000
شن کش آکواکرفت مدل 380996 جنس دسته: پلاستیکی
شن کش باغبانی آکواکرفت مدل 380989
تبر، بیل و کلنگ
شن کش باغبانی آکواکرفت مدل 380989 آکواکرفت 950,000 2 آبان 655,000 655,000
شن کش باغبانی آکواکرفت مدل 380989 جنس دسته: پلاستیکی
شن کش مدل AS-110
تبر، بیل و کلنگ
شن کش مدل AS-110 متفرقه 520,000 23 مهر 520,000 520,000
شن کش مدل AS-110 جنس دسته: فلزی
شنکش باغبانی سید حسین موسوی - تهران مدل SH10
تبر، بیل و کلنگ
شنکش باغبانی سید حسین موسوی - تهران مدل SH10 متفرقه 335,000 31 تیر 315,000 315,000
شنکش باغبانی سید حسین موسوی - تهران مدل SH10 جنس دسته: پلاستیکی
مجموعه 3 عددی بیلچه و چنگک باغبانی مدل SA-3
تبر، بیل و کلنگ
مجموعه 3 عددی بیلچه و چنگک باغبانی مدل SA-3 متفرقه 590,000 3 آبان 430,000 430,000
مجموعه 3 عددی بیلچه و چنگک باغبانی مدل SA-3 جنس دسته: چوبی
پارو مدل E22
تبر، بیل و کلنگ
پارو مدل E22 متفرقه 260,000 3 آبان 260,000 260,000
پارو مدل E22 جنس دسته: پلاستیکی
چنگک باغبانی آسا مدل 003
تبر، بیل و کلنگ
چنگک باغبانی آسا مدل 003 متفرقه 395,000 24 مرداد 430,000 430,000
چنگک باغبانی آسا مدل 003 جنس دسته: چوبی
کج بیل باغبانی آسا مدل 004
تبر، بیل و کلنگ
کج بیل باغبانی آسا مدل 004 متفرقه 369,000 3 آبان 395,000 395,000
کج بیل باغبانی آسا مدل 004 جنس دسته: چوبی
کلنگ مدل PA 1817
تبر، بیل و کلنگ
کلنگ مدل PA 1817 متفرقه 1,050,000 3 آبان 995,000 995,000
کلنگ مدل PA 1817 جنس دسته: چوبی
مجموع موارد: 49 عدد در 1 صفحه
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل MN
قیمت: 660,000 ریال
قیمت: 660,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
تبر آتروکس مدل AXE600
قیمت: 1,280,000 ریال
قیمت: 1,280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
چنگک باغبانی آسا مدل 003
قیمت: 395,000 ریال
قیمت: 395,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
تبر باهکو مدل cm-460
قیمت: 7,500,000 ریال
قیمت: 7,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
تبر باغبانی نووا مدل NTH 2560
قیمت: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل Q14
قیمت: 99,000 ریال
قیمت: 99,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل MC02
قیمت: 1,900,000 ریال
قیمت: 1,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه و شن کش کد PA 1840 مجموعه 2 عددی
قیمت: 270,000 ریال
قیمت: 270,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه مدل PA 1781
قیمت: 340,000 ریال
قیمت: 340,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
شنکش باغبانی سید حسین موسوی - تهران مدل SH10
قیمت: 335,000 ریال
قیمت: 335,000 ریال
مشاهده اطلاعات