قیمت اره

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اره استنلی کد 471-15
اره
اره استنلی کد 471-15 استنلی 3,400,000 19 شهریور 3,400,000 3,400,000
اره استنلی کد 471-15 نوع تیغه: قابل تعویض
اره باغبانی آیرون مکس مدل  IM_PS1938
اره
اره باغبانی آیرون مکس مدل IM_PS1938 آیرون مکس 6,500,000 1 آبان 6,500,000 6,500,000
اره باغبانی آیرون مکس مدل IM_PS1938 نوع تیغه: ثابت
اره باغبانی اینکو مدل 1808
اره
اره باغبانی اینکو مدل 1808 اینکو 3,100,000 3 آبان 3,100,000 3,100,000
اره باغبانی اینکو مدل 1808 نوع تیغه: قابل تعویض
اره باغبانی تاشو مدل کمپینگ
اره
اره باغبانی تاشو مدل کمپینگ متفرقه 450,000 5 مرداد 450,000 450,000
اره باغبانی تاشو مدل کمپینگ نوع تیغه: ثابت تاشونده
اره باغبانی سامورایی مدل 330
اره
اره باغبانی سامورایی مدل 330 متفرقه 1,860,000 7 آبان 2,250,000 2,250,000
اره باغبانی سامورایی مدل 330 نوع تیغه: ثابت
اره باغبانی سامکو مدل YPZM-44
اره
اره باغبانی سامکو مدل YPZM-44 متفرقه 1,150,000 3 آبان 1,100,000 1,100,000
اره باغبانی سامکو مدل YPZM-44 نوع تیغه: ثابت
اره باغبانی ساورایی مدل s12
اره
اره باغبانی ساورایی مدل s12 متفرقه 790,000 3 آبان 790,000 790,000
اره باغبانی ساورایی مدل s12 نوع تیغه: قابل تعویض
اره باغبانی هاردن مدل 303 سایز 33 سانتی متر
اره
اره باغبانی هاردن مدل 303 سایز 33 سانتی متر هاردن 875,000 21 خرداد 875,000 875,000
اره باغبانی هاردن مدل 303 سایز 33 سانتی متر نوع تیغه: ثابت
اره باغبانی کد AT-0120
اره
اره باغبانی کد AT-0120 متفرقه 1,785,000 3 آبان 1,800,000 1,800,000
اره باغبانی کد AT-0120 نوع تیغه: ثابت
اره سیمی مدل cm5533 مجموعه 3 عددی
اره
اره سیمی مدل cm5533 مجموعه 3 عددی متفرقه 810,000 3 آبان 660,000 660,000
اره سیمی مدل cm5533 مجموعه 3 عددی نوع تیغه: ثابت
اره سیمی کد  TB CWS
اره
اره سیمی کد TB CWS متفرقه 360,000 3 آبان 340,000 360,000
اره سیمی کد TB CWS نوع تیغه: ثابت
اره نجاری باهکو مدل BC-20-U60
اره
اره نجاری باهکو مدل BC-20-U60 باهکو 1,560,000 3 آبان 1,250,000 1,250,000
اره نجاری باهکو مدل BC-20-U60 نوع تیغه: ثابت
اره نجاری باهکو مدل PROPLUS-22-U7
اره
اره نجاری باهکو مدل PROPLUS-22-U7 باهکو 2,180,000 3 آبان 1,700,000 1,700,000
اره نجاری باهکو مدل PROPLUS-22-U7 نوع تیغه: ثابت
اره هرس تاشو آکوا کرفت مدل 310070
اره
اره هرس تاشو آکوا کرفت مدل 310070 آکواکرفت 2,550,000 3 آبان 2,375,000 2,375,000
اره هرس تاشو آکوا کرفت مدل 310070 نوع تیغه: ثابت تاشونده
الماس شیشه بر اکو مدل G42
اره
الماس شیشه بر اکو مدل G42 اکو 585,000 3 آبان 579,000 579,000
الماس شیشه بر اکو مدل G42 نوع تیغه: ثابت
الماس شیشه بر جوبو کد 50
اره
الماس شیشه بر جوبو کد 50 متفرقه 360,000 31 تیر 360,000 360,000
الماس شیشه بر جوبو کد 50 نوع: شیشه نوع تیغه: قابل تعویض
الماس شیشه بر سن رویی تولز مدل PA 1675 بسته 12 عددی
اره
الماس شیشه بر سن رویی تولز مدل PA 1675 بسته 12 عددی متفرقه 1,550,000 21 تیر 1,550,000 1,550,000
الماس شیشه بر سن رویی تولز مدل PA 1675 بسته 12 عددی نوع تیغه: ثابت
الماس شیشه بر ژینگکه مدل B-111
اره
الماس شیشه بر ژینگکه مدل B-111 متفرقه 499,000 3 آبان 499,000 499,000
الماس شیشه بر ژینگکه مدل B-111 نوع تیغه: ثابت
الماس شیشه بر ژینگکه مدل G-111
اره
الماس شیشه بر ژینگکه مدل G-111 متفرقه 529,000 1 آبان 499,000 499,000
الماس شیشه بر ژینگکه مدل G-111 نوع تیغه: ثابت
الماس شیشه بر ژینگکه مدل R-111
اره
الماس شیشه بر ژینگکه مدل R-111 متفرقه 499,000 3 آبان 499,000 499,000
الماس شیشه بر ژینگکه مدل R-111 نوع تیغه: ثابت
الماس شیشه بر ژینگکه مدل Y-111
اره
الماس شیشه بر ژینگکه مدل Y-111 متفرقه 499,000 3 آبان 499,000 499,000
الماس شیشه بر ژینگکه مدل Y-111 نوع تیغه: ثابت
الماس شیشه بر یونیورسال مدل TS-10571
اره
الماس شیشه بر یونیورسال مدل TS-10571 متفرقه 303,000 16 اردیبهشت 303,000 310,000
الماس شیشه بر یونیورسال مدل TS-10571 نوع تیغه: قابل تعویض
کمان اره آهن بر باهکو کد 319
اره
کمان اره آهن بر باهکو کد 319 باهکو 3,500,000 15 مرداد 3,000,000 3,000,000
کمان اره آهن بر باهکو کد 319 نوع تیغه: قابل تعویض
کمان اره استار مدل 002
اره
کمان اره استار مدل 002 متفرقه 1,100,000 15 خرداد 1,100,000 1,100,000
کمان اره استار مدل 002 نوع تیغه: قابل تعویض
کمان اره استنلی مدل E-20206
اره
کمان اره استنلی مدل E-20206 استنلی 1,980,000 3 آبان 1,890,000 1,900,000
کمان اره استنلی مدل E-20206 نوع تیغه: قابل تعویض
کمان اره رونیکس مدل RH-3611
اره
کمان اره رونیکس مدل RH-3611 رونیکس 1,067,000 7 آبان 780,000 826,500
کمان اره رونیکس مدل RH-3611 نوع تیغه: قابل تعویض
کمان اره نووا مدل NTH 2355
اره
کمان اره نووا مدل NTH 2355 نووا 890,000 3 آبان 790,000 830,000
کمان اره نووا مدل NTH 2355 نوع تیغه: قابل تعویض
کمان اره واستر مدل Vesta
اره
کمان اره واستر مدل Vesta متفرقه 1,750,000 3 آبان 1,450,000 1,560,000
کمان اره واستر مدل Vesta نوع تیغه: قابل تعویض
مجموع موارد: 28 عدد در 1 صفحه
قیمت اره
کمان اره نووا مدل NTH 2355
قیمت: 890,000 ریال
قیمت: 890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اره
الماس شیشه بر ژینگکه مدل R-111
قیمت: 499,000 ریال
قیمت: 499,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اره
اره سیمی مدل cm5533 مجموعه 3 عددی
قیمت: 810,000 ریال
قیمت: 810,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اره
اره باغبانی تاشو مدل کمپینگ
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اره
کمان اره استنلی مدل E-20206
قیمت: 1,980,000 ریال
قیمت: 1,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اره
اره باغبانی ساورایی مدل s12
قیمت: 790,000 ریال
قیمت: 790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اره
اره نجاری باهکو مدل PROPLUS-22-U7
قیمت: 2,180,000 ریال
قیمت: 2,180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت اره
کمان اره رونیکس مدل RH-3611
قیمت: 1,067,000 ریال
قیمت: 1,067,000 ریال
مشاهده اطلاعات