قیمت ابزار جوشکاری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپری جوشکاری مدل ارکان حجم 400 میلی لیتر
ابزار جوشکاری
اسپری جوشکاری مدل ارکان حجم 400 میلی لیتر متفرقه 148,000 12:05:43 159,000 159,000
اسپری جوشکاری مدل ارکان حجم 400 میلی لیتر نوع جوش: گازی
المنت حرارتی برش کد 12V
ابزار جوشکاری
المنت حرارتی برش کد 12V متفرقه 145,000 12:05:40 130,000 130,000
المنت حرارتی برش کد 12V
الکترود جوشکاری آما مدل 6013 5 کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری آما مدل 6013 5 کیلوگرم متفرقه 1,745,000 12:05:49 1,745,000 1,745,000
الکترود جوشکاری آما مدل 6013 5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری شرکت صنعتی آما کد 7018 وزن 5 کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری شرکت صنعتی آما کد 7018 وزن 5 کیلوگرم متفرقه 1,750,000 21 تیر 1,750,000 1,750,000
الکترود جوشکاری شرکت صنعتی آما کد 7018 وزن 5 کیلوگرم نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری ماهان سمنان کد 6013 وزن 5 کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری ماهان سمنان کد 6013 وزن 5 کیلوگرم متفرقه 1,130,000 12:05:40 1,250,000 1,250,000
الکترود جوشکاری ماهان سمنان کد 6013 وزن 5 کیلوگرم نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری ماهان کد 6013 وزن 10 کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری ماهان کد 6013 وزن 10 کیلوگرم متفرقه 2,150,000 12:05:41 2,000,000 2,000,000
الکترود جوشکاری ماهان کد 6013 وزن 10 کیلوگرم نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری مدل G-3
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری مدل G-3 متفرقه 260,000 08:03:38 252,000 252,000
الکترود جوشکاری مدل G-3
الکترود جوشکاری مدل M4 بسته ۵ عددی
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری مدل M4 بسته ۵ عددی متفرقه 115,000 12:05:41 99,000 99,000
الکترود جوشکاری مدل M4 بسته ۵ عددی نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری میکا سوپر کد 6013 وزن 5 کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری میکا سوپر کد 6013 وزن 5 کیلوگرم متفرقه 938,000 21 تیر 880,000 939,000
الکترود جوشکاری میکا سوپر کد 6013 وزن 5 کیلوگرم نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری نورین میکا کد E6013 وزن 2.5 کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری نورین میکا کد E6013 وزن 2.5 کیلوگرم متفرقه 575,000 21 تیر 565,000 575,000
الکترود جوشکاری نورین میکا کد E6013 وزن 2.5 کیلوگرم نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری ویکتور مدل 6013 وزن 20 کیلوگر م
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری ویکتور مدل 6013 وزن 20 کیلوگر م متفرقه 6,400,000 12:05:49 6,000,000 6,000,000
الکترود جوشکاری ویکتور مدل 6013 وزن 20 کیلوگر م نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری ویکتور مدل 6013 وزن 5کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری ویکتور مدل 6013 وزن 5کیلوگرم متفرقه 1,620,000 12:05:41 1,500,000 1,500,000
الکترود جوشکاری ویکتور مدل 6013 وزن 5کیلوگرم نوع جوش: برقی
الکترود جوشکاری پارس مدل 3-6010 وزن 7 کیلو گرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری پارس مدل 3-6010 وزن 7 کیلو گرم متفرقه 2,650,000 29 شهریور 2,000,000 2,000,000
الکترود جوشکاری پارس مدل 3-6010 وزن 7 کیلو گرم
الکترود جوشکاری پارس مدل 4-7018 وزن 6کیلو گرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری پارس مدل 4-7018 وزن 6کیلو گرم متفرقه 1,800,000 21 تیر 1,800,000 1,800,000
الکترود جوشکاری پارس مدل 4-7018 وزن 6کیلو گرم
الکترود جوشکاری کیسول مدل E308L-16 وزن 2 کیلوگرم
ابزار جوشکاری
الکترود جوشکاری کیسول مدل E308L-16 وزن 2 کیلوگرم کیسول 5,750,000 12:05:45 5,750,000 5,750,000
الکترود جوشکاری کیسول مدل E308L-16 وزن 2 کیلوگرم نوع جوش: برقی
انبر اتصال جوشکاری سامکو مدل YPB-21
ابزار جوشکاری
انبر اتصال جوشکاری سامکو مدل YPB-21 متفرقه 1,200,000 12:05:48 1,100,000 1,100,000
انبر اتصال جوشکاری سامکو مدل YPB-21
انبر اتصال جوشکاری سامکو مدل YPK-19
ابزار جوشکاری
انبر اتصال جوشکاری سامکو مدل YPK-19 متفرقه 450,000 12:05:45 490,000 490,000
انبر اتصال جوشکاری سامکو مدل YPK-19
انبر جوشکار هلدر الکتریک مدل ۵۰۰
ابزار جوشکاری
انبر جوشکار هلدر الکتریک مدل ۵۰۰ متفرقه 1,080,000 12:05:48 1,000,000 1,000,000
انبر جوشکار هلدر الکتریک مدل ۵۰۰
انبر جوشکاری امریکن مدل 600AH
ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری امریکن مدل 600AH متفرقه 7,800,000 3 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
انبر جوشکاری امریکن مدل 600AH نوع جوش: برقی
انبر جوشکاری جکسون مدل A-W
ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری جکسون مدل A-W متفرقه 5,500,000 12:05:47 5,500,000 5,500,000
انبر جوشکاری جکسون مدل A-W نوع جوش: برقی
انبر جوشکاری جکسون مدل JH-2
ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری جکسون مدل JH-2 متفرقه 5,000,000 12:05:45 5,000,000 5,000,000
انبر جوشکاری جکسون مدل JH-2 نوع جوش: برقی
انبر جوشکاری راماکو مدل 500
ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری راماکو مدل 500 متفرقه 515,000 12:05:49 515,000 515,000
انبر جوشکاری راماکو مدل 500 نوع جوش: برقی
انبر جوشکاری فراوان جوش 550-600 A
ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری فراوان جوش 550-600 A متفرقه 1,300,000 25 مرداد 1,300,000 1,300,000
انبر جوشکاری فراوان جوش 550-600 A نوع جوش: برقی
انبر جوشکاری مدل 7500 کد 7500
ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری مدل 7500 کد 7500 متفرقه 1,730,000 12:05:52 1,730,000 1,730,000
انبر جوشکاری مدل 7500 کد 7500 نوع جوش: برقی
حلقه آتش کد A3 مجموعه 3 عددی
ابزار جوشکاری
حلقه آتش کد A3 مجموعه 3 عددی متفرقه 57,000,000 12:05:42 45,500,000 45,500,000
حلقه آتش کد A3 مجموعه 3 عددی نوع جوش: گازی
دسته جوش کلور مدل G-2002
ابزار جوشکاری
دسته جوش کلور مدل G-2002 متفرقه 3,590,000 4 فروردین 3,590,000 3,590,000
دسته جوش کلور مدل G-2002 نوع جوش: گازی
دسته جوش کلوور مدل C1001
ابزار جوشکاری
دسته جوش کلوور مدل C1001 متفرقه 5,250,000 29 شهریور 3,500,000 4,400,000
دسته جوش کلوور مدل C1001 نوع جوش: گازی
دسته هوا برش رونیکس مدل RH-4501
ابزار جوشکاری
دسته هوا برش رونیکس مدل RH-4501 رونیکس 23,000,000 12:05:45 21,000,000 21,000,000
دسته هوا برش رونیکس مدل RH-4501 نوع جوش: گازی
دسته هوا برش رونیکس مدل RH-4503
ابزار جوشکاری
دسته هوا برش رونیکس مدل RH-4503 رونیکس 15,000,000 29 شهریور 15,000,000 15,000,000
دسته هوا برش رونیکس مدل RH-4503
دسته هوا برش زینسر مدل SH-2585
ابزار جوشکاری
دسته هوا برش زینسر مدل SH-2585 متفرقه 7,100,000 25 مرداد 5,850,000 6,300,000
دسته هوا برش زینسر مدل SH-2585 نوع جوش: گازی
دسته هوا برش زینسر مدل SH-2586
ابزار جوشکاری
دسته هوا برش زینسر مدل SH-2586 متفرقه 6,025,500 4 شهریور 5,740,000 5,800,000
دسته هوا برش زینسر مدل SH-2586 نوع جوش: گازی
دسته هوا برش هاردکس مدل AT- 1350
ابزار جوشکاری
دسته هوا برش هاردکس مدل AT- 1350 هاردکس 19,985,000 12:05:54 19,985,000 19,985,000
دسته هوا برش هاردکس مدل AT- 1350
دستگاه برش لوله گاز مدل CG2-11G
ابزار جوشکاری
دستگاه برش لوله گاز مدل CG2-11G متفرقه 45,000,000 19 فروردین 45,000,000 45,000,000
دستگاه برش لوله گاز مدل CG2-11G نوع جوش: گازی
سرپیک جوشکاری موریس مدل WGS-8102 همراه با 4 عدد سری
ابزار جوشکاری
سرپیک جوشکاری موریس مدل WGS-8102 همراه با 4 عدد سری موریس 8,100,000 29 اردیبهشت 8,100,000 8,100,000
سرپیک جوشکاری موریس مدل WGS-8102 همراه با 4 عدد سری نوع جوش: گازی
سرپیک جوشکاری گلور مدل G02-06 مجموعه4عددی
ابزار جوشکاری
سرپیک جوشکاری گلور مدل G02-06 مجموعه4عددی متفرقه 7,200,000 12:05:47 7,200,000 7,200,000
سرپیک جوشکاری گلور مدل G02-06 مجموعه4عددی نوع جوش: گازی
سرپیک جوشکاری گلور مدل GL-340
ابزار جوشکاری
سرپیک جوشکاری گلور مدل GL-340 متفرقه 5,250,000 20 مرداد 4,700,000 4,700,000
سرپیک جوشکاری گلور مدل GL-340 نوع جوش: گازی
سیم جوش استون بریج مدل CO2
ابزار جوشکاری
سیم جوش استون بریج مدل CO2 استون بریج 6,000,000 12:05:47 6,000,000 6,000,000
سیم جوش استون بریج مدل CO2 نوع جوش: گازی
سیم جوش مدل c02
ابزار جوشکاری
سیم جوش مدل c02 متفرقه 3,400,000 29 شهریور 2,830,000 2,830,000
سیم جوش مدل c02 نوع جوش: گازی
شیشه ماسک جوشکاری هانیکو مدل 13A1
ابزار جوشکاری
شیشه ماسک جوشکاری هانیکو مدل 13A1 متفرقه 260,000 31 تیر 255,000 265,000
شیشه ماسک جوشکاری هانیکو مدل 13A1
فیش مادگی دستگاه جوش کد 1540
ابزار جوشکاری
فیش مادگی دستگاه جوش کد 1540 متفرقه 232,500 12:05:46 250,000 250,000
فیش مادگی دستگاه جوش کد 1540
فیش نری دستگاه جوش کد 1530
ابزار جوشکاری
فیش نری دستگاه جوش کد 1530 متفرقه 232,500 12:05:43 225,000 225,000
فیش نری دستگاه جوش کد 1530
مانومتر اکسیژن مدل HUV-100
ابزار جوشکاری
مانومتر اکسیژن مدل HUV-100 متفرقه 5,210,000 12:05:52 5,210,000 5,210,000
مانومتر اکسیژن مدل HUV-100
مانومتر اکسیژن مدل OR_03K
ابزار جوشکاری
مانومتر اکسیژن مدل OR_03K متفرقه 3,990,000 12:05:47 3,990,000 3,990,000
مانومتر اکسیژن مدل OR_03K نوع جوش: گازی
مانومتر اکسیژن وینکس مدل EH2615
ابزار جوشکاری
مانومتر اکسیژن وینکس مدل EH2615 وینکس 6,100,000 31 تیر 5,896,500 5,920,000
مانومتر اکسیژن وینکس مدل EH2615 نوع جوش: گازی
مانومتر زینسر مدل SH_56
ابزار جوشکاری
مانومتر زینسر مدل SH_56 متفرقه 6,800,000 12:05:41 6,300,000 6,350,000
مانومتر زینسر مدل SH_56 نوع جوش: گازی
مانومتر هاردکس مدلOR-02
ابزار جوشکاری
مانومتر هاردکس مدلOR-02 هاردکس 4,700,000 12:05:47 4,490,000 4,490,000
مانومتر هاردکس مدلOR-02
مانومتر پرسیو مدل AT-260
ابزار جوشکاری
مانومتر پرسیو مدل AT-260 متفرقه 4,150,000 12:05:48 4,150,000 4,150,000
مانومتر پرسیو مدل AT-260 نوع جوش: گازی
مجموعه هوا برش رویال
ابزار جوشکاری
مجموعه هوا برش رویال متفرقه 23,000,000 08:03:37 23,000,000 26,700,000
مجموعه هوا برش رویال
نازل برش هواگاز کوئیکا مدل KO106-03
ابزار جوشکاری
نازل برش هواگاز کوئیکا مدل KO106-03 متفرقه 309,000 12:05:47 332,000 332,000
نازل برش هواگاز کوئیکا مدل KO106-03 نوع جوش: گازی
نازل هوا برش مدل N-32
ابزار جوشکاری
نازل هوا برش مدل N-32 متفرقه 959,000 12:05:48 890,000 890,000
نازل هوا برش مدل N-32 نوع جوش: گازی
مجموع موارد: 57 عدد در 2 صفحه
قیمت ابزار جوشکاری
المنت حرارتی برش کد 12V
قیمت: 145,000 ریال
قیمت: 145,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
دسته هوا برش زینسر مدل SH-2586
قیمت: 6,025,500 ریال
قیمت: 6,025,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
کوره دستی گازی همه کاره پارسیان مدل BT 1040
قیمت: 1,020,000 ریال
قیمت: 1,020,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری جکسون مدل A-W
قیمت: 5,500,000 ریال
قیمت: 5,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
کابل جوشکاری مدل 1-14طول 3 متر
قیمت: 1,565,000 ریال
قیمت: 1,565,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
فیش نری دستگاه جوش کد 1530
قیمت: 232,500 ریال
قیمت: 232,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
مجموعه هوا برش رویال
قیمت: 23,000,000 ریال
قیمت: 23,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
انبر جوشکاری امریکن مدل 600AH
قیمت: 7,800,000 ریال
قیمت: 7,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
مانومتر اکسیژن مدل HUV-100
قیمت: 5,210,000 ریال
قیمت: 5,210,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزار جوشکاری
کابل جوشکاری پارس مدل P010 طول 10 متر
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات