قیمت کپسول آتش‌نشانی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر
کپسول آتش‌نشانی
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر متفرقه 490,000 28 مهر 350,000 350,000
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر فشار سنج: ندارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه: دارد
اسپری ضد حریق منجا فوکو مدل 8B
کپسول آتش‌نشانی
اسپری ضد حریق منجا فوکو مدل 8B متفرقه 2,000,000 20 مرداد 2,000,000 2,000,000
اسپری ضد حریق منجا فوکو مدل 8B قابلیت شارژ: ندارد
اسپری ضد حریق پاور مدل p018 حجم 500 میلی لیتر
کپسول آتش‌نشانی
اسپری ضد حریق پاور مدل p018 حجم 500 میلی لیتر متفرقه 790,000 28 مهر 790,000 990,000
اسپری ضد حریق پاور مدل p018 حجم 500 میلی لیتر فشار سنج: ندارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه:دارد
توپ اطفا حریق کد 01
کپسول آتش‌نشانی
توپ اطفا حریق کد 01 متفرقه 2,650,000 8 مهر 2,350,000 2,350,000
توپ اطفا حریق کد 01 فشار سنج: ندارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه:دارد
توپ اطفای حریق اچ ای مدل 001
کپسول آتش‌نشانی
توپ اطفای حریق اچ ای مدل 001 متفرقه 2,100,000 21 تیر 2,100,000 2,100,000
توپ اطفای حریق اچ ای مدل 001 فشار سنج: ندارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه:دارد
کپسول آتش شانی  سام 6 لیتری آب و گاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش شانی سام 6 لیتری آب و گاز سام 6,080,000 29 اردیبهشت 6,080,000 6,080,000
کپسول آتش شانی سام 6 لیتری آب و گاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی  بایو سام 10 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 10 لیتری سام 9,950,000 14 شهریور 9,900,000 9,900,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 10 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی باسئوس مدل CRMHQ_09 وزن 1 کیلو گرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی باسئوس مدل CRMHQ_09 وزن 1 کیلو گرم باسئوس 4,750,000 18 مهر 4,548,000 4,548,000
کپسول آتش نشانی باسئوس مدل CRMHQ_09 وزن 1 کیلو گرم فشار سنج: ندارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه:ندارد
کپسول آتش نشانی باسئوس مدل PB2302Z وزن 1 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی باسئوس مدل PB2302Z وزن 1 کیلوگرم باسئوس 5,500,000 28 مهر 5,500,000 5,500,000
کپسول آتش نشانی باسئوس مدل PB2302Z وزن 1 کیلوگرم فشار سنج: ندارد بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: ندارد پایه:دارد
کپسول آتش نشانی بایو سام 1 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 1 لیتری سام 3,100,000 3 مهر 2,550,000 2,550,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 1 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی بایو سام 50 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 50 لیتری سام 39,850,000 21 تیر 39,850,000 39,850,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 50 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی بایو سام 6 لیتری
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 6 لیتری سام 7,800,000 18 مهر 6,405,000 6,405,000
کپسول آتش نشانی بایو سام 6 لیتری فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن 2 کیلو گرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن 2 کیلو گرم دریا 1,340,000 24 شهریور 1,299,800 1,299,800
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-346 وزن 2 کیلو گرم فشار سنج: دارد بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه:دارد
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-347 وزن 3 کیلو گرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-347 وزن 3 کیلو گرم دریا 1,580,000 24 شهریور 1,580,000 1,580,000
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-347 وزن 3 کیلو گرم فشار سنج: دارد بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه:دارد
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-348 وزن 4 کیلو گرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-348 وزن 4 کیلو گرم دریا 1,850,000 24 شهریور 1,813,000 1,813,000
کپسول آتش نشانی دریا مدل A-348 وزن 4 کیلو گرم فشار سنج: دارد بازه وزن ماده ضد آتش: 5-10 نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه:دارد
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی متفرقه 1,200,000 8 مهر 1,000,000 1,075,000
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی فشار سنج: دارد پایه: دارد
کپسول آتش نشانی سام  10 لیتری آب و گاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 10 لیتری آب و گاز سام 7,950,000 31 تیر 7,950,000 7,950,000
کپسول آتش نشانی سام 10 لیتری آب و گاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام  پودر و گاز 1 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام پودر و گاز 1 کیلوگرم سام 3,200,000 3 مهر 2,775,000 2,775,000
کپسول آتش نشانی سام پودر و گاز 1 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه: ندارد
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز سام 2,250,000 3 مهر 1,950,000 1,950,000
کپسول آتش نشانی سام 1 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 12 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 12 کیلویی پودروگاز سام 8,000,000 18 مهر 8,950,000 8,950,000
کپسول آتش نشانی سام 12 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 25 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 25 کیلویی پودروگاز سام 18,900,000 31 تیر 18,900,000 18,900,000
کپسول آتش نشانی سام 25 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 50 لیتری آب و گاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 50 لیتری آب و گاز سام 29,205,000 31 تیر 29,205,000 29,205,000
کپسول آتش نشانی سام 50 لیتری آب و گاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 50 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 50 کیلویی پودروگاز سام 22,900,000 31 تیر 22,900,000 22,900,000
کپسول آتش نشانی سام 50 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی co2
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی co2 سام 12,500,000 4 شهریور 12,500,000 12,500,000
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی co2 فشار سنج: ندارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی پودروگاز
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی پودروگاز سام 5,900,000 20 مرداد 5,950,000 5,950,000
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی پودروگاز فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی متفرقه 1,750,000 21 تیر 1,750,000 1,750,000
کپسول آتش نشانی سپهر 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول آتش نشانی مدل ABC INSO وزن یک کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی مدل ABC INSO وزن یک کیلوگرم متفرقه 2,970,000 23 مهر 2,346,000 2,750,000
کپسول آتش نشانی مدل ABC INSO وزن یک کیلوگرم فشار سنج: دارد بازه وزن ماده ضد آتش: 0-5 نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه:دارد
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم سام 3,100,000 3 مهر 2,775,000 2,775,000
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه: ندارد
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم سام 3,350,000 3 مهر 2,995,000 2,995,000
کپسول آتش نشانی پودر و گاز سام 1 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: ثابت قابلیت شارژ: دارد پایه: ندارد
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی متفرقه 3,000,000 31 تیر 3,000,000 3,100,000
کپسول آتش نشانی پودری بایا 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 6 کیلوگرمی متفرقه 2,690,000 28 مهر 1,600,000 1,650,000
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم
کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم متفرقه 5,080,000 21 تیر 5,080,000 5,080,000
کپسول آتشنشانی CO2 دژ ظرفیت 6 کیلوگرم فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی متفرقه 1,150,000 21 تیر 1,150,000 1,150,000
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی فشار سنج: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی متفرقه 2,210,000 21 تیر 2,210,000 2,250,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 12 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی متفرقه 1,330,000 21 تیر 1,330,000 1,350,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 3 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی متفرقه 1,430,000 21 تیر 1,430,000 1,430,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی
کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی متفرقه 2,265,000 28 مهر 2,015,000 2,100,000
کپسول اتش نشانی پودری دژ 6 کیلوگرمی فشار سنج: دارد نوع نازل: شلنگ قابلیت شارژ: دارد پایه: دارد
مجموع موارد: 37 عدد در 1 صفحه
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی دژ دو کیلوگرمی
قیمت: 1,150,000 ریال
قیمت: 1,150,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
اسپری اطفا حریق وسلی مدل VL-23 حجم 500 میلی لیتر
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی پودری پارسا 6 کیلوگرمی
قیمت: 2,690,000 ریال
قیمت: 2,690,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
اسپری ضد حریق منجا فوکو مدل 8B
قیمت: 2,000,000 ریال
قیمت: 2,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی دژ یک کیلوگرمی
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول اتش نشانی پودری دژ 4 کیلوگرمی
قیمت: 1,430,000 ریال
قیمت: 1,430,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 6 لیتری
قیمت: 7,800,000 ریال
قیمت: 7,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی سام 6 کیلویی پودروگاز
قیمت: 5,900,000 ریال
قیمت: 5,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 1 لیتری
قیمت: 3,100,000 ریال
قیمت: 3,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کپسول آتش‌نشانی
کپسول آتش نشانی بایو سام 50 لیتری
قیمت: 39,850,000 ریال
قیمت: 39,850,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات