قیمت هارنس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 400 30
هارنس
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 400 30 کراتوس سیفتی 228,180,000 14 شهریور 211,280,000 228,180,000
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 400 30 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: کارابین مدل: ترمزدار
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 402 10B
هارنس
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 402 10B کراتوس سیفتی 74,835,000 21 تیر 74,835,000 74,835,000
قرقره متوقف کننده سقوط کراتوس سیفتی مدل FA 20 402 10B قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: کارابین مدل: ترمزدار
قفل كمربند ایمنی اخشان كد GH-22
هارنس
قفل كمربند ایمنی اخشان كد GH-22 اخشان 1,600,000 18:04:13 1,600,000 1,600,000
قفل كمربند ایمنی اخشان كد GH-22 قابلیت تنظیم سایز: ندارد نوع اتصال: کارابین مدل: سیمبانی
قفل کمربند ایمنی کار در ارتفاع مدل CE-0321
هارنس
قفل کمربند ایمنی کار در ارتفاع مدل CE-0321 متفرقه 1,700,000 18:04:15 1,700,000 1,700,000
قفل کمربند ایمنی کار در ارتفاع مدل CE-0321 قابلیت تنظیم سایز: ندارد نوع اتصال: حلقه مدل: سیمبانی
قفل کمربند ایمنی کار در ارتفاع مدل CE-0511
هارنس
قفل کمربند ایمنی کار در ارتفاع مدل CE-0511 متفرقه 1,100,000 18:04:12 1,100,000 1,100,000
قفل کمربند ایمنی کار در ارتفاع مدل CE-0511 نوع اتصال: حلقه مدل: سیمبانی
لنیارد البرز پوشش مدل A114
هارنس
لنیارد البرز پوشش مدل A114 متفرقه 4,550,000 18:04:09 6,500,000 6,500,000
لنیارد البرز پوشش مدل A114 قابلیت تنظیم سایز: ندارد نوع اتصال: کارابین مدل: شوک‌ گیر
لنیارد کایا مدل  EL-3 T k4A/k6
هارنس
لنیارد کایا مدل EL-3 T k4A/k6 کایا 26,000,000 3 مهر 26,000,000 26,000,000
لنیارد کایا مدل EL-3 T k4A/k6 قابلیت تنظیم سایز: ندارد نوع اتصال: کارابین مدل: شوک‌ گیر
لنیارد کایا مدل EL-1 K-4A / K-6A
هارنس
لنیارد کایا مدل EL-1 K-4A / K-6A کایا 16,560,000 8 مهر 16,560,000 16,560,000
لنیارد کایا مدل EL-1 K-4A / K-6A قابلیت تنظیم سایز: ندارد نوع اتصال: کارابین مدل: شوک‌ گیر
لنیارد کراتوس سیفتی مدل FA 30 402 15
هارنس
لنیارد کراتوس سیفتی مدل FA 30 402 15 کراتوس سیفتی 31,500,000 14 شهریور 29,170,000 31,500,000
لنیارد کراتوس سیفتی مدل FA 30 402 15 قابلیت تنظیم سایز: ندارد نوع اتصال: کارابین مدل: شوک‌ گیر
هارنس البرز پوشش مدل A230
هارنس
هارنس البرز پوشش مدل A230 متفرقه 8,650,000 20 مرداد 5,990,000 5,990,000
هارنس البرز پوشش مدل A230 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
هارنس ایمنی کراتوس سیفتی مدل FA 10 211 00
هارنس
هارنس ایمنی کراتوس سیفتی مدل FA 10 211 00 کراتوس سیفتی 86,030,000 14 شهریور 79,660,000 86,030,000
هارنس ایمنی کراتوس سیفتی مدل FA 10 211 00 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
هارنس ماتریکس مدل Elite
هارنس
هارنس ماتریکس مدل Elite متفرقه 9,790,000 18:04:10 8,300,000 8,300,000
هارنس ماتریکس مدل Elite قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: شوک‌ گیر
هارنس ماتریکس مدل Orion
هارنس
هارنس ماتریکس مدل Orion ماتریکس 9,500,000 18:04:09 8,350,000 8,350,000
هارنس ماتریکس مدل Orion قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: شوک‌ گیر، ایمنی تمام بدن
هارنس کراتوس سیفتی مدل FA 10 212 00
هارنس
هارنس کراتوس سیفتی مدل FA 10 212 00 کراتوس سیفتی 52,690,000 25 مرداد 37,180,000 37,180,000
هارنس کراتوس سیفتی مدل FA 10 212 00 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
هارنس کمپ مدل Golden Top کد 921.00
هارنس
هارنس کمپ مدل Golden Top کد 921.00 کمپ 39,000,000 18:04:07 34,380,000 34,780,000
هارنس کمپ مدل Golden Top کد 921.00 قابلیت تنظیم سایز: دارد نوع اتصال: حلقه مدل: ایمنی تمام بدن
مجموع موارد: 15 عدد در 1 صفحه
قیمت هارنس
هارنس ماتریکس مدل Orion
قیمت: 9,500,000 ریال
قیمت: 9,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت هارنس
قفل کمربند ایمنی کار در ارتفاع مدل CE-0511
قیمت: 1,100,000 ریال
قیمت: 1,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت هارنس
لنیارد البرز پوشش مدل A114
قیمت: 4,550,000 ریال
قیمت: 4,550,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت هارنس
هارنس ایمنی کراتوس سیفتی مدل FA 10 211 00
قیمت: 86,030,000 ریال
قیمت: 86,030,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت هارنس
هارنس کمپ مدل Golden Top کد 921.00
قیمت: 39,000,000 ریال
قیمت: 39,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت هارنس
هارنس کراتوس سیفتی مدل FA 10 212 00
قیمت: 52,690,000 ریال
قیمت: 52,690,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت هارنس
هارنس ماتریکس مدل Elite
قیمت: 9,790,000 ریال
قیمت: 9,790,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت هارنس
لنیارد کراتوس سیفتی مدل FA 30 402 15
قیمت: 31,500,000 ریال
قیمت: 31,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 228,180,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات