قیمت جعبه کمک‌های اولیه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جعبه کمک اولیه پایا مدل A2
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک اولیه پایا مدل A2 متفرقه 290,000 8 مهر 290,000 290,000
جعبه کمک اولیه پایا مدل A2 محتویات: ماسک، چسب زخم، دستکش، پد چشمی، گاز استریل، بتادین، باند کشی، باند زخم، پنبه، سنجاق قفلی، گاز وازلینه
جعبه کمک های اولیه تاج داران مدل K01
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه تاج داران مدل K01 متفرقه 712,500 3 آبان 712,500 712,500
جعبه کمک های اولیه تاج داران مدل K01 محتویات: ماسک، چسب زخم، دستکش، گاز استریل، بتادین، باند کشی، باند زخم، دستکش لاتکس، پد الکلی، سرنگ، پنبه، چسب ضد حساسیت، قیچی
جعبه کمک های اولیه جامبگ
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه جامبگ متفرقه 1,560,000 3 آبان 1,705,000 1,705,000
جعبه کمک های اولیه جامبگ محتویات: ماسک، چسب زخم، گاز استریل، بتادین، باند زخم، دستکش لاتکس، پد الکلی، پنبه، گاز وازلینه، باند دور بافت، قیچی، اکسیژن، کپسول اطفاء حریق
جعبه کمک های اولیه خودرو کیتوتک
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه خودرو کیتوتک متفرقه 2,020,000 19 فروردین 2,020,000 2,020,000
جعبه کمک های اولیه خودرو کیتوتک محتویات: چسب زخم، پد چشمی، دستکش، ماسک، گاز استریل
جعبه کمک های اولیه سانا
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه سانا متفرقه 950,000 21 تیر 950,000 950,000
جعبه کمک های اولیه سانا محتویات: پد الکلی، چسب ضد حساسیت، باند زخم، چسب زخم، پنبه، دستکش، بتادین، قیچی، گاز استریل، پنس
جعبه کمک های اولیه سو مدل ENJO
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه سو مدل ENJO متفرقه 4,500,000 3 آبان 4,500,000 4,500,000
جعبه کمک های اولیه سو مدل ENJO محتویات: فاقد محتویات
جعبه کمک های اولیه مانا کد MN1
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه مانا کد MN1 متفرقه 600,000 3 آبان 450,000 450,000
جعبه کمک های اولیه مانا کد MN1 محتویات: گاز استریل، بتادین، باند زخم، پد الکلی، پنبه
جعبه کمک های اولیه مدل 01
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه مدل 01 متفرقه 2,370,000 3 آبان 2,050,000 2,050,000
جعبه کمک های اولیه مدل 01 محتویات: ماسک، چسب زخم، دستکش، پد چشمی، گاز استریل، بتادین، باند کشی، باند زخم، چسب باند، پد الکلی، تیغ بیستوری، سرنگ، پنبه، بروشور آموزشی، گاز وازلینه، چسب ضد حساسیت، باند دور بافت، پانسمان آماده، چسب حلقه ای، دستمال کاغذی
جعبه کمک های اولیه مدل 03
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه مدل 03 متفرقه 827,200 3 آبان 940,000 940,000
جعبه کمک های اولیه مدل 03 محتویات: ماسک، چسب زخم، دستکش، پد چشمی، گاز استریل، بتادین، باند کشی، باند زخم، چسب باند، پد الکلی، تیغ بیستوری، سرنگ، پنبه، سنجاق قفلی، گاز وازلینه، چسب ضد حساسیت، باند دور بافت، پانسمان آماده، چسب حلقه ای، دستمال کاغذی
جعبه کمک های اولیه مدل s 10
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه مدل s 10 متفرقه 2,700,000 3 آبان 2,700,000 2,700,000
جعبه کمک های اولیه مدل s 10 محتویات: فاقد محتویات
جعبه کمک های اولیه مدل مانا
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه مدل مانا متفرقه 290,000 31 تیر 289,800 289,800
جعبه کمک های اولیه مدل مانا محتویات: چسب زخم، گاز استریل، باند کشی، باند زخم، پد الکلی، پنبه
جعبه کمک های اولیه مدل مانا 01
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه مدل مانا 01 متفرقه 400,000 3 آبان 410,000 410,000
جعبه کمک های اولیه مدل مانا 01 محتویات: چسب زخم، پنس، پد چشمی، گاز استریل، بتادین، چسب ضد حساسیت، باند دور بافت
جعبه کمک های اولیه کد ABZRI
جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه کد ABZRI متفرقه 700,000 3 آبان 742,500 742,500
جعبه کمک های اولیه کد ABZRI محتویات: گاز استریل، بتادین، باند زخم، پد الکلی، پنبه
کیف کمهای اولیه‌ کد FA11
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمهای اولیه‌ کد FA11 متفرقه 860,000 21 تیر 860,000 860,000
کیف کمهای اولیه‌ کد FA11 محتویات: ماسک، چسب زخم، دستکش، گاز استریل، بتادین، باند زخم، چسب باند، پد الکلی، سرنگ، سنجاق قفلی
کیف کمک های اولیه  کد 09
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه کد 09 متفرقه 1,400,000 3 آبان 1,348,000 1,348,000
کیف کمک های اولیه کد 09 محتویات: چسب زخم، دستکش، گاز استریل، پد الکلی، باند دور بافت، پتوی نجات، پانسمان آماده، دستمال سه گوش، قیچی
کیف کمک های اولیه ام پی مدل R20-0095
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه ام پی مدل R20-0095 ام پی 643,000 21 تیر 643,000 643,000
کیف کمک های اولیه ام پی مدل R20-0095
کیف کمک های اولیه مدل 115
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مدل 115 متفرقه 1,750,000 18 مهر 1,750,000 1,750,000
کیف کمک های اولیه مدل 115 محتویات: ماسک
کیف کمک های اولیه مدل K1
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مدل K1 متفرقه 142,000 3 آبان 139,900 139,900
کیف کمک های اولیه مدل K1 محتویات: فاقد محتویات
کیف کمک های اولیه مدل MH008
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مدل MH008 متفرقه 780,000 18 مهر 730,000 750,000
کیف کمک های اولیه مدل MH008 محتویات: چسب زخم، پنس، دستکش، پد چشمی، گاز استریل، بتادین، شریان بند، باند کشی، باند زخم، چسب باند، دستکش لاتکس، پد الکلی، تیغ بیستوری، پنبه، سوت، سنجاق قفلی، بروشور آموزشی، گاز وازلینه، چسب ضد حساسیت، باند دور بافت
کیف کمک های اولیه مدل SH119
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مدل SH119 متفرقه 3,000,000 3 مهر 3,000,000 3,000,000
کیف کمک های اولیه مدل SH119 محتویات: فاقد محتویات
کیف کمک های اولیه مدی مکس مدل  ki
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مدی مکس مدل  ki متفرقه 1,680,000 3 آبان 1,680,000 1,680,000
کیف کمک های اولیه مدی مکس مدل  ki محتویات: ماسک، چسب زخم، پنس، دستکش، پد چشمی، گاز استریل، بتادین، باند کشی، باند زخم، دستکش لاتکس، پد الکلی، تیغ بیستوری، پنبه، سوت، سنجاق قفلی، چسب ضد حساسیت، چراغ قوه
کیف کمک های اولیه مسافرتی مدی مکس مدل first
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مسافرتی مدی مکس مدل first متفرقه 1,150,000 3 آبان 1,000,000 1,080,000
کیف کمک های اولیه مسافرتی مدی مکس مدل first محتویات: چسب زخم، دستکش، گاز استریل، بتادین، چسب باند، پد الکلی، چسب ضد حساسیت، چسب حلقه ای
کیف کمک های اولیه نوژاشاپ مدل F412
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه نوژاشاپ مدل F412 متفرقه 690,000 3 آبان 920,000 920,000
کیف کمک های اولیه نوژاشاپ مدل F412 محتویات: ماسک، چسب زخم، دستکش، پد چشمی، گاز استریل، بتادین، باند کشی، باند زخم، چسب باند، پد الکلی، تیغ بیستوری، پنبه، گاز وازلینه، چسب حلقه ای
کیف کمک های اولیه هارتمن  کد 12
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه هارتمن کد 12 هارتمن 1,610,200 3 آبان 1,545,000 1,545,000
کیف کمک های اولیه هارتمن کد 12 محتویات: چسب زخم، پنس، گاز استریل، باند زخم، چسب باند، دستکش لاتکس، پد الکلی، بروشور آموزشی، گاز وازلینه، باند دور بافت، پتوی نجات، پانسمان آماده
کیف کمک های اولیه کد 12
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه کد 12 متفرقه 510,000 3 آبان 510,000 510,000
کیف کمک های اولیه کد 12 محتویات: چسب زخم، پنس، گاز استریل، باند زخم، چسب باند، پد الکلی، قیچی
کیف کمک های اولیه کد256 غیر اصل
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه کد256 غیر اصل متفرقه 900,000 4 شهریور 900,000 900,000
کیف کمک های اولیه کد256 غیر اصل محتویات: فاقد محتویات
کیف کمکهای اولیه‌ کد FA22
جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمکهای اولیه‌ کد FA22 متفرقه 860,000 21 تیر 860,000 860,000
کیف کمکهای اولیه‌ کد FA22 محتویات: ماسک، چسب زخم، دستکش، گاز استریل، بتادین، باند زخم، چسب باند، سنجاق قفلی
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مدل K1
قیمت: 142,000 ریال
قیمت: 142,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه جامبگ
قیمت: 1,560,000 ریال
قیمت: 1,560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه مدل MH008
قیمت: 780,000 ریال
قیمت: 780,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه ام پی مدل R20-0095
قیمت: 643,000 ریال
قیمت: 643,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمکهای اولیه‌ کد FA22
قیمت: 860,000 ریال
قیمت: 860,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه کد ABZRI
قیمت: 700,000 ریال
قیمت: 700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه هارتمن کد 12
قیمت: 1,610,200 ریال
قیمت: 1,610,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه سو مدل ENJO
قیمت: 4,500,000 ریال
قیمت: 4,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
جعبه کمک های اولیه مدل مانا 01
قیمت: 400,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جعبه کمک‌های اولیه
کیف کمک های اولیه کد 09
قیمت: 1,400,000 ریال
قیمت: 1,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات