قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
PH متر آی تی سی مدل buffer 02
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر آی تی سی مدل buffer 02 متفرقه 7,600,000 3 آبان 8,800,000 8,800,000
PH متر آی تی سی مدل buffer 02
ph متر خاک  کد 6869
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ph متر خاک  کد 6869 متفرقه 16,000,000 4 شهریور 16,000,000 16,000,000
ph متر خاک  کد 6869
PH متر دیجیتال آزمایشگاه مدل VT
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر دیجیتال آزمایشگاه مدل VT متفرقه 58,000,000 3 آبان 58,000,000 58,000,000
PH متر دیجیتال آزمایشگاه مدل VT
PH متر مدل 01
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر مدل 01 متفرقه 3,924,000 21 تیر 3,924,000 3,924,000
PH متر مدل 01
PH متر میلواکی مدل 55 PH
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر میلواکی مدل 55 PH میلواکی 15,500,000 13 مهر 15,500,000 15,500,000
PH متر میلواکی مدل 55 PH
ph متر و رطوبت سنج خاک مدل 2002
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ph متر و رطوبت سنج خاک مدل 2002 متفرقه 3,500,000 14 شهریور 3,500,000 3,500,000
ph متر و رطوبت سنج خاک مدل 2002
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001 کاوین آرنوکس 46,444,000 3 آبان 46,444,000 46,444,000
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS متفرقه 2,700,000 3 آبان 2,326,500 2,500,000
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ متفرقه 1,800,000 31 تیر 1,750,000 1,785,000
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ
ازن سنج آب مدل T130
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ازن سنج آب مدل T130 متفرقه 1,200,000 3 آبان 1,400,000 1,400,000
ازن سنج آب مدل T130
اسید سنج لوترون مدل PH-201
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
اسید سنج لوترون مدل PH-201 لوترون 23,000,000 3 آبان 14,900,000 14,900,000
اسید سنج لوترون مدل PH-201
اسید سنج لوترون مدل PH-206
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
اسید سنج لوترون مدل PH-206 لوترون 39,500,000 3 آبان 25,900,000 25,900,000
اسید سنج لوترون مدل PH-206
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03 لوترون 6,831,000 25 مرداد 6,300,000 6,300,000
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1 رزمونت 215,000,000 3 آبان 140,000,000 140,000,000
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1
باد سنج دیجیتال بنتک مدل GM8901 پلاس
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
باد سنج دیجیتال بنتک مدل GM8901 پلاس بنتک 13,000,000 4 شهریور 13,000,000 13,000,000
باد سنج دیجیتال بنتک مدل GM8901 پلاس
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i تستو 37,800,000 3 آبان 35,000,000 35,000,000
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i
بادسنج لوترون مدل AM-4200
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج لوترون مدل AM-4200 لوترون 22,500,000 3 آبان 15,300,000 15,300,000
بادسنج لوترون مدل AM-4200
بادسنج کاوین آرنوکس مدل CA1227
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج کاوین آرنوکس مدل CA1227 کاوین آرنوکس 202,888,800 3 آبان 198,888,800 198,888,800
بادسنج کاوین آرنوکس مدل CA1227
تاکومتر لیزری تستو مدل 460
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تاکومتر لیزری تستو مدل 460 تستو 40,600,000 3 آبان 36,000,000 37,000,000
تاکومتر لیزری تستو مدل 460
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102 مدکس یوروپ 1,620,000 21 تیر 1,620,000 1,620,000
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102
ترانسمیتر فشار  مدل DHTP-300 0.06bar
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترانسمیتر فشار مدل DHTP-300 0.06bar متفرقه 7,500,000 3 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ترانسمیتر فشار مدل DHTP-300 0.06bar
ترموستات آتبین مدل AT-1200K
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات آتبین مدل AT-1200K متفرقه 3,350,000 3 آبان 2,990,000 2,990,000
ترموستات آتبین مدل AT-1200K
ترموستات آتبین مدل AT-400K
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات آتبین مدل AT-400K متفرقه 3,300,000 3 آبان 2,734,200 2,970,000
ترموستات آتبین مدل AT-400K
ترموستات دیجیتال مدل XH-W1321
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات دیجیتال مدل XH-W1321 متفرقه 1,840,000 25 مرداد 1,600,000 1,600,000
ترموستات دیجیتال مدل XH-W1321
ترموستات دیجیتال مهراصل مدل اترس
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات دیجیتال مهراصل مدل اترس مهراصل 9,000,000 3 آبان 8,750,000 8,750,000
ترموستات دیجیتال مهراصل مدل اترس
ترموستات راما اسپادانا مدل TC_900C بسته 5 عددی
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات راما اسپادانا مدل TC_900C بسته 5 عددی متفرقه 15,150,000 3 آبان 14,089,500 14,089,500
ترموستات راما اسپادانا مدل TC_900C بسته 5 عددی
ترموستات راما مدل TC_900C
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات راما مدل TC_900C متفرقه 3,030,000 3 آبان 2,878,500 2,878,500
ترموستات راما مدل TC_900C
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات و تایمر مدل DS18B20 متفرقه 1,690,000 14 شهریور 1,690,000 1,690,000
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات و تایمر مدل DS18B20 متفرقه 1,790,000 3 مهر 1,790,000 1,790,000
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات و تایمر مدل DS18B20 متفرقه 2,100,000 3 آبان 2,100,000 2,100,000
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH01
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH01 متفرقه 3,990,000 14 شهریور 3,990,000 3,990,000
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH01
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH02
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH02 متفرقه 4,490,000 4 شهریور 4,490,000 4,490,000
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH02
ترمومتر تستو مدل 104
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر تستو مدل 104 تستو 31,300,000 3 آبان 27,000,000 27,000,000
ترمومتر تستو مدل 104
ترمومتر تستو مدل 810
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر تستو مدل 810 تستو 31,400,000 3 آبان 26,000,000 26,000,000
ترمومتر تستو مدل 810
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302 مارمونیکس 12,500,000 21 تیر 12,500,000 12,500,000
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 11c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 11c لودویگ اشنایدر 18,000,000 3 آبان 18,000,000 18,000,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 11c
ترمومتر دیجیتال تی اف ای مدل 380
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر دیجیتال تی اف ای مدل 380 تی اف ای 15,750,000 3 آبان 13,500,000 15,000,000
ترمومتر دیجیتال تی اف ای مدل 380
ترمومتر لودویگ اشنایدر مدل 8c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر لودویگ اشنایدر مدل 8c لودویگ اشنایدر 16,500,000 1 آبان 16,500,000 16,500,000
ترمومتر لودویگ اشنایدر مدل 8c
ترمومتر لیزری تستو مدل 835T2
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر لیزری تستو مدل 835T2 تستو 138,000,000 14 شهریور 138,000,000 139,000,000
ترمومتر لیزری تستو مدل 835T2
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM320 کد 2
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM320 کد 2 بنتک 8,000,000 3 آبان 8,000,000 8,000,000
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM320 کد 2
ترمومتر نفوذی مارمونیکس مدل MST-325
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر نفوذی مارمونیکس مدل MST-325 مارمونیکس 17,800,000 3 آبان 16,500,000 16,500,000
ترمومتر نفوذی مارمونیکس مدل MST-325
ترمومتر کلمپی تستو مدل 115i
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر کلمپی تستو مدل 115i تستو 23,700,000 3 آبان 22,000,000 22,000,000
ترمومتر کلمپی تستو مدل 115i
ترموگراف دما تستو مدل  175-T1
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموگراف دما تستو مدل 175-T1 تستو 55,000,000 3 آبان 55,000,000 55,000,000
ترموگراف دما تستو مدل 175-T1
تست لوله آب مدل SH-001
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تست لوله آب مدل SH-001 متفرقه 13,600,000 3 آبان 16,000,000 16,000,000
تست لوله آب مدل SH-001
تستر PH  سنج  مدل 1-14
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تستر PH سنج مدل 1-14 متفرقه 330,000 3 آبان 390,000 390,000
تستر PH سنج مدل 1-14
تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-903
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-903 سی ای ام 5,900,000 3 آبان 5,600,000 5,600,000
تستر محافظ جان سی ای ام مدل DT-903
جعبه مقاومت کاوین آرنوکس مدل P03197522A
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
جعبه مقاومت کاوین آرنوکس مدل P03197522A کاوین آرنوکس 48,900,000 3 آبان 48,900,000 48,900,000
جعبه مقاومت کاوین آرنوکس مدل P03197522A
خازن سنج مستک مدل MS-6013
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
خازن سنج مستک مدل MS-6013 مستک 14,500,000 27 فروردین 14,500,000 14,500,000
خازن سنج مستک مدل MS-6013
دتکتور دود مدل SD
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دتکتور دود مدل SD متفرقه 2,400,000 3 آبان 2,250,000 2,250,000
دتکتور دود مدل SD
دتکتور دود کونیگ مدل SAS-SA200
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دتکتور دود کونیگ مدل SAS-SA200 متفرقه 16,000,000 3 آبان 16,000,000 16,000,000
دتکتور دود کونیگ مدل SAS-SA200
مجموع موارد: 226 عدد در 5 صفحه
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
سرعت سنج باد یونی تی مدل UT363BT
قیمت: 8,600,000 ریال
قیمت: 8,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
کیفیت سنج کاوین آرنوکس مدل CA10141
قیمت: 365,550,000 ریال
قیمت: 365,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
سنسور ترموستات دیجیتال مدل XH-W1209
قیمت: 155,000 ریال
قیمت: 155,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج مدل SHT20
قیمت: 1,950,000 ریال
قیمت: 1,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج لوترون مدل YK-90HT
قیمت: 48,000,000 ریال
قیمت: 48,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
خازن سنج مستک مدل MS-6013
قیمت: 14,500,000 ریال
قیمت: 14,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
سنسور حرکتی فایروال مدل H6
قیمت: 1,650,000 ریال
قیمت: 1,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دستگاه هشداردهنده گاز مونوکسید کربن مدل UL2034E
قیمت: 3,735,000 ریال
قیمت: 3,735,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دتکتور دود کونیگ مدل SAS-SA200
قیمت: 16,000,000 ریال
قیمت: 16,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
کنترلر دما و رطوبت مدل NK-30
قیمت: 4,450,000 ریال
قیمت: 4,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات