قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
PH متر آی تی سی مدل buffer 02
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر آی تی سی مدل buffer 02 متفرقه 7,448,000 7 آبان 8,800,000 8,800,000
PH متر آی تی سی مدل buffer 02
ph متر خاک  کد 6869
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ph متر خاک  کد 6869 متفرقه 16,000,000 4 شهریور 16,000,000 16,000,000
ph متر خاک  کد 6869
PH متر دیجیتال آزمایشگاه مدل VT
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر دیجیتال آزمایشگاه مدل VT متفرقه 58,000,000 3 آبان 58,000,000 58,000,000
PH متر دیجیتال آزمایشگاه مدل VT
PH متر مدل 01
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر مدل 01 متفرقه 3,924,000 21 تیر 3,924,000 3,924,000
PH متر مدل 01
PH متر میلواکی مدل 55 PH
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
PH متر میلواکی مدل 55 PH میلواکی 15,500,000 13 مهر 15,500,000 15,500,000
PH متر میلواکی مدل 55 PH
ph متر و رطوبت سنج خاک مدل 2002
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ph متر و رطوبت سنج خاک مدل 2002 متفرقه 3,500,000 14 شهریور 3,500,000 3,500,000
ph متر و رطوبت سنج خاک مدل 2002
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001 کاوین آرنوکس 46,444,000 3 آبان 46,444,000 46,444,000
pH و دماسنج کاوین آرنوکس مدل CA10001
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS متفرقه 2,700,000 13 دی 2,326,500 2,500,000
آمپرمتر آتبین مدل AA-MAS
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ متفرقه 1,800,000 31 تیر 1,750,000 1,785,000
آمپرمتر آدنیس مدل ای دی ام اچ
ازن سنج آب مدل T130
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ازن سنج آب مدل T130 متفرقه 1,200,000 13 دی 1,400,000 1,400,000
ازن سنج آب مدل T130
اسید سنج لوترون مدل PH-201
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
اسید سنج لوترون مدل PH-201 لوترون 23,000,000 13 دی 14,900,000 14,900,000
اسید سنج لوترون مدل PH-201
اسید سنج لوترون مدل PH-206
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
اسید سنج لوترون مدل PH-206 لوترون 39,500,000 3 آبان 25,900,000 25,900,000
اسید سنج لوترون مدل PH-206
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03 لوترون 6,831,000 25 مرداد 6,300,000 6,300,000
الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1 رزمونت 215,000,000 13 دی 140,000,000 140,000,000
ایندیکیتور و نمایشگر سیگنال فیلدباس رزمونت مدل 752F1AN1
باد سنج دیجیتال بنتک مدل GM8901 پلاس
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
باد سنج دیجیتال بنتک مدل GM8901 پلاس بنتک 13,000,000 4 شهریور 13,000,000 13,000,000
باد سنج دیجیتال بنتک مدل GM8901 پلاس
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i تستو 37,800,000 13 دی 35,000,000 35,000,000
بادسنج حرارتی تستو مدل 405i
بادسنج دیجیتال مدل WT816
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج دیجیتال مدل WT816 متفرقه 4,132,500 13 دی 4,132,500 4,132,500
بادسنج دیجیتال مدل WT816
بادسنج لوترون مدل AM-4200
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج لوترون مدل AM-4200 لوترون 22,500,000 3 آبان 15,300,000 15,300,000
بادسنج لوترون مدل AM-4200
بادسنج کاوین آرنوکس مدل CA1227
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
بادسنج کاوین آرنوکس مدل CA1227 کاوین آرنوکس 202,888,800 13 دی 198,888,800 198,888,800
بادسنج کاوین آرنوکس مدل CA1227
تاکومتر لیزری تستو مدل 460
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تاکومتر لیزری تستو مدل 460 تستو 41,900,000 13 دی 36,000,000 37,000,000
تاکومتر لیزری تستو مدل 460
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102 مدکس یوروپ 1,620,000 21 تیر 1,620,000 1,620,000
تایمر مکانیکال مدکس یوروپ مدل TM 079 102
ترانسمیتر فشار  مدل DHTP-300 0.06bar
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترانسمیتر فشار مدل DHTP-300 0.06bar متفرقه 7,500,000 3 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
ترانسمیتر فشار مدل DHTP-300 0.06bar
ترانسمیتر فشار اندرس هاوزر مدل PMC131-B35F1D31
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترانسمیتر فشار اندرس هاوزر مدل PMC131-B35F1D31 اندرس+هاوزر 152,000,000 13 دی 152,000,000 152,000,000
ترانسمیتر فشار اندرس هاوزر مدل PMC131-B35F1D31
ترموستات آتبین مدل AT-1200K
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات آتبین مدل AT-1200K متفرقه 3,350,000 13 دی 2,990,000 2,990,000
ترموستات آتبین مدل AT-1200K
ترموستات آتبین مدل AT-400K
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات آتبین مدل AT-400K متفرقه 3,300,000 13 دی 2,734,200 2,970,000
ترموستات آتبین مدل AT-400K
ترموستات دیجیتال مدل XH-W1321
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات دیجیتال مدل XH-W1321 متفرقه 1,840,000 25 مرداد 1,600,000 1,600,000
ترموستات دیجیتال مدل XH-W1321
ترموستات دیجیتال مهراصل مدل اترس
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات دیجیتال مهراصل مدل اترس مهراصل 9,000,000 3 آبان 8,750,000 8,750,000
ترموستات دیجیتال مهراصل مدل اترس
ترموستات راما اسپادانا مدل TC_900C بسته 5 عددی
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات راما اسپادانا مدل TC_900C بسته 5 عددی متفرقه 14,089,500 13 دی 14,089,500 14,089,500
ترموستات راما اسپادانا مدل TC_900C بسته 5 عددی
ترموستات راما مدل TC_900C
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات راما مدل TC_900C متفرقه 3,030,000 3 آبان 2,878,500 2,878,500
ترموستات راما مدل TC_900C
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات و تایمر مدل DS18B20 متفرقه 1,690,000 14 شهریور 1,690,000 1,690,000
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات و تایمر مدل DS18B20 متفرقه 1,790,000 3 مهر 1,790,000 1,790,000
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات و تایمر مدل DS18B20 متفرقه 2,100,000 3 آبان 2,100,000 2,100,000
ترموستات و تایمر مدل DS18B20
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH01
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH01 متفرقه 3,990,000 14 شهریور 3,990,000 3,990,000
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH01
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH02
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH02 متفرقه 4,490,000 4 شهریور 4,490,000 4,490,000
ترموستات کنترلر دما و رطوبت نانو الکترونیک مدل TH02
ترموستات کولاک مدل GT3R 2SAC
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات کولاک مدل GT3R 2SAC متفرقه 8,450,000 13 دی 8,450,000 8,450,000
ترموستات کولاک مدل GT3R 2SAC
ترموستات کولاک مدلGT1R2SAC
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترموستات کولاک مدلGT1R2SAC متفرقه 6,400,000 13 دی 6,400,000 6,400,000
ترموستات کولاک مدلGT1R2SAC
ترمومتر تستو مدل 104
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر تستو مدل 104 تستو 33,000,000 13 دی 27,000,000 27,000,000
ترمومتر تستو مدل 104
ترمومتر تستو مدل 810
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر تستو مدل 810 تستو 31,400,000 13 دی 26,000,000 26,000,000
ترمومتر تستو مدل 810
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302 مارمونیکس 12,500,000 21 تیر 12,500,000 12,500,000
ترمومتر تماسی مارمونیکس مدل MTT-302
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 10c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 10c لودویگ اشنایدر 14,500,000 13 دی 14,500,000 14,500,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 10c
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 11c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 11c لودویگ اشنایدر 18,000,000 13 دی 18,000,000 18,000,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 11c
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 12F
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 12F لودویگ اشنایدر 21,000,000 13 دی 21,000,000 21,000,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 12F
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 17c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 17c لودویگ اشنایدر 12,900,000 13 دی 12,900,000 12,900,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 17c
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 47c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 47c لودویگ اشنایدر 23,800,000 13 دی 23,800,000 23,800,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 47c
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 5c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 5c لودویگ اشنایدر 9,900,000 13 دی 9,900,000 9,900,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 5c
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 64c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 64c لودویگ اشنایدر 25,800,000 13 دی 25,800,000 25,800,000
ترمومتر جیوه ای لودویگ اشنایدر مدل 64c
ترمومتر دیجیتال تی اف ای مدل 380
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر دیجیتال تی اف ای مدل 380 تی اف ای 15,750,000 13 دی 13,500,000 15,000,000
ترمومتر دیجیتال تی اف ای مدل 380
ترمومتر لودویگ اشنایدر مدل 8c
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر لودویگ اشنایدر مدل 8c لودویگ اشنایدر 16,500,000 13 دی 16,500,000 16,500,000
ترمومتر لودویگ اشنایدر مدل 8c
ترمومتر لیزری تستو مدل 835T2
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر لیزری تستو مدل 835T2 تستو 138,000,000 14 شهریور 138,000,000 139,000,000
ترمومتر لیزری تستو مدل 835T2
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM320 کد 2
تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM320 کد 2 بنتک 8,000,000 13 دی 8,000,000 8,000,000
ترمومتر لیزری  بنتک مدل GM320 کد 2
مجموع موارد: 245 عدد در 5 صفحه
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
کنترلر دما مدل STC-3008
قیمت: 4,400,000 ریال
قیمت: 4,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رفرکتومتر گوهرشناسی پارلا گوهر کد 2176
قیمت: 49,000,000 ریال
قیمت: 49,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترمومتر لیزری تستو مدل 835T2
قیمت: 138,000,000 ریال
قیمت: 138,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دیتالاگر دما لاگینو مدل DS12
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
رطوبت سنج و دماسنج انیمیترز مدل TH101B
قیمت: 1,140,000 ریال
قیمت: 1,140,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
سنسور هشدار نشت گاز سیسمیک مدل 3/4In به همراه شیر برقی کنترلر
قیمت: 6,920,000 ریال
قیمت: 6,920,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
دماسنج و رطوبت سنج مدل DYWSJ
قیمت: 385,000 ریال
قیمت: 385,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
نمایشگر دی اکسید کربن ،دما و رطوبت یونیتی مدل UT-A37 سنسوتک
قیمت: 26,000,000 ریال
قیمت: 26,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
ترانسمیتر فشار اندرس هاوزر مدل PMC131-B35F1D31
قیمت: 152,000,000 ریال
قیمت: 152,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه
کیفیت سنج کاوین آرنوکس مدل CA10141
قیمت: 365,550,000 ریال
قیمت: 365,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات