قیمت کارواش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تفنگ دستی شست و شوی خودرو وورث مدلTop Gun 0891703140
کارواش
تفنگ دستی شست و شوی خودرو وورث مدلTop Gun 0891703140 وورث 50,000,000 5 آبان 50,000,000 50,000,000
تفنگ دستی شست و شوی خودرو وورث مدلTop Gun 0891703140
کارواش آروا مدل 5107
کارواش
کارواش آروا مدل 5107 آروا 26,600,000 13 مرداد 26,600,000 26,600,000
کارواش آروا مدل 5107
کارواش آروا مدل 5108
کارواش
کارواش آروا مدل 5108 آروا 38,500,000 7 شهریور 36,500,000 38,500,000
کارواش آروا مدل 5108
کارواش آنلو مدل ABW-HB-90
کارواش
کارواش آنلو مدل ABW-HB-90 آنلو 13,990,000 3 فروردین 13,990,000 13,990,000
کارواش آنلو مدل ABW-HB-90 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش آنووی ریوربری مدل Comfort-S
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل Comfort-S آنووی ریوربری 46,900,000 22:05:57 43,900,000 46,900,000
کارواش آنووی ریوربری مدل Comfort-S بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی
کارواش آنووی ریوربری مدل Easy
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل Easy آنووی ریوربری 29,900,000 22:05:57 29,900,000 32,900,000
کارواش آنووی ریوربری مدل Easy
کارواش آنووی ریوربری مدل HOT 1713
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل HOT 1713 آنووی ریوربری 506,000,000 27 مرداد 482,552,000 482,552,000
کارواش آنووی ریوربری مدل HOT 1713 نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 کاربرد: صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 150-200
کارواش آنووی ریوربری مدل HOT 2021N
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل HOT 2021N آنووی ریوربری 1,210,000,000 20 مهر 770,420,000 770,420,000
کارواش آنووی ریوربری مدل HOT 2021N نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 کاربرد: صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 150-200
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP 8.130
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP 8.130 آنووی ریوربری 172,500,000 5 آبان 172,500,000 172,500,000
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP 8.130
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP REVO
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP REVO آنووی ریوربری 198,000,000 5 آبان 198,000,000 198,000,000
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP REVO نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 بازه حداکثر دبی آب: 150-200
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP REVO-T
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP REVO-T آنووی ریوربری 125,600,000 8 اردیبهشت 125,600,000 125,600,000
کارواش آنووی ریوربری مدل VIP REVO-T نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 بازه حداکثر دبی آب: 150-200
کارواش آنووی ریوربری مدل XPRO SK 15.20 TSS
کارواش
کارواش آنووی ریوربری مدل XPRO SK 15.20 TSS آنووی ریوربری 283,400,000 22:05:57 248,980,000 283,400,000
کارواش آنووی ریوربری مدل XPRO SK 15.20 TSS نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 کاربرد: نیمه صنعتی، صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 150-200
کارواش آی پی سی مدل ONE AF-1900
کارواش
کارواش آی پی سی مدل ONE AF-1900 آی پی سی 49,000,000 5 آبان 49,000,000 49,000,000
کارواش آی پی سی مدل ONE AF-1900 نوع موتور: القایی
کارواش آیرون مکس مدل HPW14.10U-1
کارواش
کارواش آیرون مکس مدل HPW14.10U-1 متفرقه 19,000,000 14 شهریور 19,000,000 21,000,000
کارواش آیرون مکس مدل HPW14.10U-1 نوع موتور: ذغالی
کارواش استرانگ مدل KAW150
کارواش
کارواش استرانگ مدل KAW150 استرانگ 33,600,000 5 خرداد 32,500,000 32,500,000
کارواش استرانگ مدل KAW150
کارواش استنلی مدل SXPW16
کارواش
کارواش استنلی مدل SXPW16 استنلی 37,900,000 16 مهر 35,900,000 37,900,000
کارواش استنلی مدل SXPW16
کارواش انکور پی ام مدل TM-S3
کارواش
کارواش انکور پی ام مدل TM-S3 متفرقه 30,480,000 22:05:57 29,800,000 30,600,000
کارواش انکور پی ام مدل TM-S3 نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 بازه حداکثر دبی آب: 50-100
کارواش اکتیو تولز مدل AC29150C
کارواش
کارواش اکتیو تولز مدل AC29150C اکتیو تولز 35,000,000 5 آبان 39,000,000 39,000,000
کارواش اکتیو تولز مدل AC29150C نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش اکتیو مدل AC20100
کارواش
کارواش اکتیو مدل AC20100 اکتیو تولز 24,000,000 21 شهریور 21,500,000 22,500,000
کارواش اکتیو مدل AC20100 نوع موتور: ذغالی
کارواش اکتیو مدل AC20150
کارواش
کارواش اکتیو مدل AC20150 اکتیو تولز 37,820,000 13 مهر 37,800,000 37,820,000
کارواش اکتیو مدل AC20150 نوع موتور: القایی
کارواش ای ام سی مدل  QL-3100DP
کارواش
کارواش ای ام سی مدل QL-3100DP ای ام سی 19,500,000 27 خرداد 19,500,000 19,500,000
کارواش ای ام سی مدل QL-3100DP نوع موتور: القایی بازه توان: 1000-1500 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش توسن مدل 1114CPW
کارواش
کارواش توسن مدل 1114CPW توسن 25,200,000 5 آبان 25,200,000 25,200,000
کارواش توسن مدل 1114CPW نوع موتور: ذغالی
کارواش توسن مدل IPW 1222
کارواش
کارواش توسن مدل IPW 1222 توسن 35,000,000 9 تیر 34,000,000 35,000,000
کارواش توسن مدل IPW 1222 نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 کاربرد: خانگی، نیمه صنعتی، صنعتی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش دوو مدل DAX110-2100
کارواش
کارواش دوو مدل DAX110-2100 دوو 26,045,100 18 تیر 26,045,100 26,045,100
کارواش دوو مدل DAX110-2100 نوع موتور: ذغالی
کارواش رونیکس مدل RP-0100
کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-0100 رونیکس 32,850,000 22:05:57 32,850,000 38,300,000
کارواش رونیکس مدل RP-0100
کارواش رونیکس مدل RP-0140
کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-0140 رونیکس 47,850,000 22:05:57 43,900,000 47,950,000
کارواش رونیکس مدل RP-0140 نوع موتور: القایی
کارواش رونیکس مدل RP-2100
کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-2100 رونیکس 30,950,000 25 خرداد 30,490,000 30,950,000
کارواش رونیکس مدل RP-2100
کارواش رونیکس مدل RP-U100
کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-U100 رونیکس 26,500,000 22:05:57 26,000,000 28,000,000
کارواش رونیکس مدل RP-U100 نوع موتور: ذغالی
کارواش رونیکس مدل RP-U100E
کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-U100E رونیکس 22,200,000 22:05:57 22,200,000 23,900,000
کارواش رونیکس مدل RP-U100E نوع موتور: ذغالی
کارواش ریوبی مدل AJP-1100
کارواش
کارواش ریوبی مدل AJP-1100 متفرقه 26,000,000 2 شهریور 26,000,000 26,000,000
کارواش ریوبی مدل AJP-1100 نوع موتور: ذغالی
کارواش شیلدر مدل SH1410
کارواش
کارواش شیلدر مدل SH1410 شیلدر 26,110,000 22:05:57 25,329,000 26,110,000
کارواش شیلدر مدل SH1410 نوع موتور: ذغالی
کارواش فندکی 12 ولت مدل SP80
کارواش
کارواش فندکی 12 ولت مدل SP80 متفرقه 4,500,000 4 فروردین 4,500,000 4,500,000
کارواش فندکی 12 ولت مدل SP80 نوع موتور: القایی
کارواش محک مدل HPW-100
کارواش
کارواش محک مدل HPW-100 محک 23,520,000 6 آبان 23,150,000 24,500,000
کارواش محک مدل HPW-100 نوع موتور: ذغالی
کارواش مستر مدل APW-VQD-110P
کارواش
کارواش مستر مدل APW-VQD-110P متفرقه 24,900,000 8 اردیبهشت 24,900,000 24,900,000
کارواش مستر مدل APW-VQD-110P نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 کاربرد: خانگی بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش نووا مدل NTW 4140
کارواش
کارواش نووا مدل NTW 4140 نووا 38,500,000 29 خرداد 37,790,000 38,500,000
کارواش نووا مدل NTW 4140 نوع موتور: القایی
کارواش هوم لایت مدل HPW080E
کارواش
کارواش هوم لایت مدل HPW080E هوم لایت 26,200,000 31 تیر 26,350,000 26,800,000
کارواش هوم لایت مدل HPW080E
کارواش هوم لایت مدل HPW150S
کارواش
کارواش هوم لایت مدل HPW150S هوم لایت 49,990,000 5 شهریور 49,990,000 50,500,000
کارواش هوم لایت مدل HPW150S
کارواش هیوندای مدل HP1320
کارواش
کارواش هیوندای مدل HP1320 هیوندای 28,350,000 22:05:57 28,350,000 29,800,000
کارواش هیوندای مدل HP1320 نوع موتور: ذغالی
کارواش هیوندای مدل HP1420
کارواش
کارواش هیوندای مدل HP1420 هیوندای 23,900,000 16 مهر 22,600,000 23,900,000
کارواش هیوندای مدل HP1420 نوع موتور: ذغالی
کارواش هیوندای مدل HP1430
کارواش
کارواش هیوندای مدل HP1430 هیوندای 39,099,900 7 شهریور 30,400,000 39,099,900
کارواش هیوندای مدل HP1430 نوع موتور: ذغالی
کارواش هیوندای مدل HP1526-PW
کارواش
کارواش هیوندای مدل HP1526-PW هیوندای 33,800,000 6 آبان 31,950,000 33,900,000
کارواش هیوندای مدل HP1526-PW
کارواش هیوندای مدل HP1820
کارواش
کارواش هیوندای مدل HP1820 هیوندای 34,500,000 1 آبان 34,500,000 36,600,000
کارواش هیوندای مدل HP1820 نوع موتور: ذغالی
کارواش هیوندای مدل HP1846-PW
کارواش
کارواش هیوندای مدل HP1846-PW هیوندای 52,500,000 19 شهریور 48,800,000 52,500,000
کارواش هیوندای مدل HP1846-PW
کارواش هیوندای مدل HP2056-PW
کارواش
کارواش هیوندای مدل HP2056-PW هیوندای 46,500,000 22:05:57 39,900,000 46,550,000
کارواش هیوندای مدل HP2056-PW نوع موتور: ذغالی
کارواش هیوندای مدل PW-1410IM
کارواش
کارواش هیوندای مدل PW-1410IM هیوندای 24,400,000 22:05:57 24,400,000 24,500,000
کارواش هیوندای مدل PW-1410IM نوع موتور: ذغالی
کارواش ورکس مدل wg629
کارواش
کارواش ورکس مدل wg629 وُرکس 37,200,000 12 خرداد 37,200,000 37,200,000
کارواش ورکس مدل wg629 نوع موتور: القایی بازه توان: 0-500 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش پایونیر مدل 2020
کارواش
کارواش پایونیر مدل 2020 پایونیر 47,000,000 6 آبان 47,000,000 47,000,000
کارواش پایونیر مدل 2020 نوع موتور: القایی بازه توان: 1500-2000 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش پایونیر مدل H1250
کارواش
کارواش پایونیر مدل H1250 پایونیر 11,500,000 13 اردیبهشت 11,500,000 11,500,000
کارواش پایونیر مدل H1250 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش پایونیر مدل H1685
کارواش
کارواش پایونیر مدل H1685 پایونیر 21,000,000 5 آبان 21,000,000 21,000,000
کارواش پایونیر مدل H1685 نوع موتور: ذغالی بازه توان: 1000-1500 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
کارواش پایونیر مدل XM-2072
کارواش
کارواش پایونیر مدل XM-2072 پایونیر 41,000,000 10 مهر 38,300,000 38,300,000
کارواش پایونیر مدل XM-2072 نوع موتور: القایی بازه توان: 2000-25000 بازه حداکثر دبی آب: 0-50
مجموع موارد: 73 عدد در 2 صفحه
قیمت کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-2100
قیمت: 30,950,000 ریال
قیمت: 30,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش کومت مدل KRM 1100 Classic
قیمت: 42,000,000 ریال
قیمت: 42,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-0140
قیمت: 47,850,000 ریال
قیمت: 47,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش کرشر مدل K2 Compact
قیمت: 26,700,000 ریال
قیمت: 26,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش رونیکس مدل RP-0100
قیمت: 32,850,000 ریال
قیمت: 32,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش کرشر مدل k2 classic
قیمت: 38,400,000 ریال
قیمت: 38,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش استنلی مدل SXPW16
قیمت: 37,900,000 ریال
قیمت: 37,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش هیوندای مدل HP1420
قیمت: 23,900,000 ریال
قیمت: 23,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش آیرون مکس مدل HPW14.10U-1
قیمت: 19,000,000 ریال
قیمت: 19,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کارواش
کارواش ریوبی مدل AJP-1100
قیمت: 26,000,000 ریال
قیمت: 26,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات