قیمت مکنده - دمنده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بلوئر هایلا مدل VB1200G CE
مکنده - دمنده
بلوئر هایلا مدل VB1200G CE متفرقه 62,000,000 27 خرداد 62,000,000 62,000,000
بلوئر هایلا مدل VB1200G CE کاربری: خانگی-اداری، صنعتی تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
بلوئر هایلا مدل VB800G CE
مکنده - دمنده
بلوئر هایلا مدل VB800G CE متفرقه 40,000,000 27 خرداد 40,000,000 40,000,000
بلوئر هایلا مدل VB800G CE کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B اکتیو تولز 6,290,000 3 مهر 6,290,000 6,300,000
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B کاربری: دمنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده رونیکس مدل 1221
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده رونیکس مدل 1221 رونیکس 5,900,000 2 آبان 6,050,000 6,050,000
دستگاه دمنده رونیکس مدل 1221 کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده رونیکس مدل 1222
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده رونیکس مدل 1222 رونیکس 7,420,000 2 آبان 7,120,000 8,380,000
دستگاه دمنده رونیکس مدل 1222 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده رونیکس کد 1221
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده رونیکس کد 1221 رونیکس 6,230,000 2 آبان 5,640,000 6,940,000
دستگاه دمنده رونیکس کد 1221 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10 سیلور 9,590,000 2 آبان 9,590,000 9,590,000
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10 کاربری: دمنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده سیلور کد GTP03A10
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده سیلور کد GTP03A10 سیلور 4,950,000 2 آبان 6,460,000 6,460,000
دستگاه دمنده سیلور کد GTP03A10 کاربری: صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E آ ا گ 11,750,000 19 خرداد 11,750,000 11,750,000
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E کاربری: دمنده، مکنده
دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A ادون 5,360,000 2 آبان 5,360,000 5,360,000
دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده ام پی تی مدل MAB4003
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ام پی تی مدل MAB4003 متفرقه 7,000,000 28 شهریور 6,800,000 6,800,000
دستگاه دمنده و مکنده ام پی تی مدل MAB4003 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 بازه سرعت: 14000-16000 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده ان ای سی مدل NEC 5511
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ان ای سی مدل NEC 5511 ان ای سی 11,150,000 2 آبان 14,770,000 14,770,000
دستگاه دمنده و مکنده ان ای سی مدل NEC 5511 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 6000-16000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده اکتیو مدل AC2560
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده اکتیو مدل AC2560 اکتیو تولز 8,653,000 2 آبان 8,653,000 8,653,000
دستگاه دمنده و مکنده اکتیو مدل AC2560 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301 متفرقه 4,800,000 2 آبان 3,400,000 3,400,000
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301 کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 2000-2500 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده ای اس مدل B156
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ای اس مدل B156 ای اس 7,490,000 5 مرداد 7,490,000 7,490,000
دستگاه دمنده و مکنده ای اس مدل B156 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده ایکس پی-پروداکت مدل XP-BLO111
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ایکس پی-پروداکت مدل XP-BLO111 ایکس پی-پروداکت 3,800,000 4 شهریور 3,295,000 3,800,000
دستگاه دمنده و مکنده ایکس پی-پروداکت مدل XP-BLO111 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B متفرقه 7,700,000 2 آبان 7,700,000 7,700,000
دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بلک اند دکر مدل BDB530
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بلک اند دکر مدل BDB530 بلک اند دکر 19,800,000 3 آبان 18,900,000 19,800,000
دستگاه دمنده و مکنده بلک اند دکر مدل BDB530 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E بوش 21,300,000 3 آبان 16,000,000 21,300,000
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل universal garden tidy
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل universal garden tidy بوش 62,000,000 2 آبان 62,000,000 62,000,000
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل universal garden tidy کاربری: صنعتی تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل UniversalVac 15
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل UniversalVac 15 بوش 125,000,000 2 آبان 105,000,000 105,000,000
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل UniversalVac 15 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 1000-1500 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B توسن 11,400,000 22 مهر 11,400,000 11,400,000
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 1500-2000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده تیوان مدل A1001
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده تیوان مدل A1001 تیوان 4,450,000 31 تیر 4,450,000 4,450,000
دستگاه دمنده و مکنده تیوان مدل A1001 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B10
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B10 متفرقه 5,640,000 10 مرداد 5,170,000 5,640,000
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B10 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B15
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B15 متفرقه 5,250,000 28 خرداد 5,050,000 5,250,000
دستگاه دمنده و مکنده رمو مدل B15 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 رونیکس 12,900,000 3 آبان 12,900,000 13,500,000
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 رونیکس 10,900,000 18 شهریور 10,900,000 10,960,000
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده سفیر مدل SBH-600W
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده سفیر مدل SBH-600W سفیر 8,900,000 14 مرداد 8,900,000 8,900,000
دستگاه دمنده و مکنده سفیر مدل SBH-600W کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده شارژی  دی سی ای مدل ADQF28
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده شارژی دی سی ای مدل ADQF28 دی سی ای 16,300,000 7 تیر 16,300,000 16,300,000
دستگاه دمنده و مکنده شارژی دی سی ای مدل ADQF28 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: باتری
دستگاه دمنده و مکنده شیلدر مدل SH1680
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده شیلدر مدل SH1680 شیلدر 8,509,000 2 آبان 7,290,000 8,770,000
دستگاه دمنده و مکنده شیلدر مدل SH1680 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده مدل YP600W
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده مدل YP600W متفرقه 9,300,000 2 آبان 8,700,000 9,300,000
دستگاه دمنده و مکنده مدل YP600W کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده مگاب مدل P-37
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده مگاب مدل P-37 متفرقه 6,900,000 14 شهریور 6,500,000 6,900,000
دستگاه دمنده و مکنده مگاب مدل P-37 کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09 هوم لایت 160,000,000 2 آبان 160,000,000 160,000,000
دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09 کاربری: صنعتی تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: بنزین
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP6530BL
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP6530BL هیوندای 15,500,000 24 مرداد 15,500,000 15,500,000
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP6530BL کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP71600BLL کد HL60
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP71600BLL کد HL60 هیوندای 14,595,000 2 آبان 17,820,000 17,820,000
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP71600BLL کد HL60 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL هیوندای 12,000,000 3 آبان 11,900,000 12,000,000
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802 پروتک 6,500,000 3 آبان 6,500,000 6,500,000
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501 پروتک 7,900,000 29 شهریور 7,500,000 7,900,000
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN123501 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده پوکا مدل BL6001
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده پوکا مدل BL6001 پوکا 7,550,000 2 آبان 6,900,000 6,990,000
دستگاه دمنده و مکنده پوکا مدل BL6001 کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده کا اس تی مدل 800
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده کا اس تی مدل 800 متفرقه 8,950,000 2 آبان 8,900,000 8,900,000
دستگاه دمنده و مکنده کا اس تی مدل 800 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 2000-2500 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده و مکنده کی نت پلاس
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده کی نت پلاس کی نت پلاس 8,800,000 4 آبان 8,600,000 8,800,000
دستگاه دمنده و مکنده کی نت پلاس کاربری: دمنده، مکنده تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دستگاه دمنده و مکنده یانگ شنگ چنگ مدل YSC-25
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده یانگ شنگ چنگ مدل YSC-25 متفرقه 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
دستگاه دمنده و مکنده یانگ شنگ چنگ مدل YSC-25 کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 14000-16000 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی:برق
دستگاه دمنده ومکنده یوکام مدل jk7500w
مکنده - دمنده
دستگاه دمنده ومکنده یوکام مدل jk7500w متفرقه 3,400,000 31 تیر 3,400,000 3,400,000
دستگاه دمنده ومکنده یوکام مدل jk7500w کاربری: خانگی-اداری بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه سرعت: 1000-1500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی:برق
دمنده آیرون مکس مدل IM-BW3
مکنده - دمنده
دمنده آیرون مکس مدل IM-BW3 متفرقه 6,890,000 17 خرداد 6,890,000 6,890,000
دمنده آیرون مکس مدل IM-BW3 کاربری: صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 بازه سرعت: 2000-2500 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی:برق
دمنده برقی آیرون مکس مدل IM-BW2
مکنده - دمنده
دمنده برقی آیرون مکس مدل IM-BW2 متفرقه 6,290,000 2 آبان 4,390,000 4,390,000
دمنده برقی آیرون مکس مدل IM-BW2 تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دمنده برقی رابین مدل R01
مکنده - دمنده
دمنده برقی رابین مدل R01 متفرقه 4,000,000 27 مهر 3,400,000 3,600,000
دمنده برقی رابین مدل R01 کاربری: دمنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دمنده برقی مدل SH_2.5
مکنده - دمنده
دمنده برقی مدل SH_2.5 متفرقه 5,100,000 2 آبان 4,600,000 5,100,000
دمنده برقی مدل SH_2.5 کاربری: دمنده تنظیم سرعت: ندارد منبع انرژی: برق
دمنده مکتک بای ماکیتا مدل MT 401
مکنده - دمنده
دمنده مکتک بای ماکیتا مدل MT 401 مکتک بای ماکیتا 12,300,000 2 آبان 12,300,000 12,300,000
دمنده مکتک بای ماکیتا مدل MT 401 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
دمنده کلایمکس مدل CL_2
مکنده - دمنده
دمنده کلایمکس مدل CL_2 کلایمکس 6,200,000 2 آبان 6,200,000 6,200,000
دمنده کلایمکس مدل CL_2 کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه قدرت موتور: 0-500 بازه سرعت: 2000-2500 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی:برق
ستگاه دمنده و مکنده الفانت مدل 800W
مکنده - دمنده
ستگاه دمنده و مکنده الفانت مدل 800W متفرقه 8,550,000 2 آبان 8,800,000 8,800,000
ستگاه دمنده و مکنده الفانت مدل 800W کاربری: خانگی-اداری، صنعتی بازه سرعت: 1500-2000 تنظیم سرعت: دارد منبع انرژی: برق
مجموع موارد: 53 عدد در 2 صفحه
قیمت مکنده - دمنده
دستگاه دمنده سیلور مدل GTP03A10
قیمت: 9,590,000 ریال
قیمت: 9,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل universal garden tidy
قیمت: 62,000,000 ریال
قیمت: 62,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
دمنده کلایمکس مدل CL_2
قیمت: 6,200,000 ریال
قیمت: 6,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
دمنده برقی آیرون مکس مدل IM-BW2
قیمت: 6,290,000 ریال
قیمت: 6,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده مدل YP600W
قیمت: 9,300,000 ریال
قیمت: 9,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
دمنده برقی مدل SH_2.5
قیمت: 5,100,000 ریال
قیمت: 5,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
بلوئر هایلا مدل VB1200G CE
قیمت: 62,000,000 ریال
قیمت: 62,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
ستگاه دمنده و مکنده الفانت مدل 800W
قیمت: 8,550,000 ریال
قیمت: 8,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
دستگاه دمنده و مکنده ایکس پی-پروداکت مدل XP-BLO111
قیمت: 3,800,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مکنده - دمنده
بلوئر هایلا مدل VB800G CE
قیمت: 40,000,000 ریال
قیمت: 40,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات