قیمت مته و سری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آداپتور هزارخاری به چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW6931
مته و سری
آداپتور هزارخاری به چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW6931 دیوالت 6,427,800 2 مهر 5,950,000 5,950,000
آداپتور هزارخاری به چهارشیار SDS-Plus دیوالت مدل DW6931 نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل آی.تی.سی. مدل 1607950045
مته و سری
آچار سه نظام دریل آی.تی.سی. مدل 1607950045 متفرقه 141,000 8 دی 141,000 141,000
آچار سه نظام دریل آی.تی.سی. مدل 1607950045 مناسب برای: چوب، فلز، سیمان، سایر نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل مدل 1607950045 سایز 12 میلیمتری غیر اصل
مته و سری
آچار سه نظام دریل مدل 1607950045 سایز 12 میلیمتری غیر اصل متفرقه 140,000 2 آبان 139,800 140,000
آچار سه نظام دریل مدل 1607950045 سایز 12 میلیمتری غیر اصل مناسب برای: سایر نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل مدل AS سایز 16 میلی متر
مته و سری
آچار سه نظام دریل مدل AS سایز 16 میلی متر متفرقه 288,000 27 مهر 288,000 288,000
آچار سه نظام دریل مدل AS سایز 16 میلی متر مناسب برای: فلز، سایر نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل مدل PA 1834
مته و سری
آچار سه نظام دریل مدل PA 1834 متفرقه 168,000 8 دی 168,000 168,000
آچار سه نظام دریل مدل PA 1834 مناسب برای: سایر نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام دریل ورگا
مته و سری
آچار سه نظام دریل ورگا متفرقه 220,000 8 دی 210,000 220,000
آچار سه نظام دریل ورگا
آچار سه نظام دریل کد 2403136
مته و سری
آچار سه نظام دریل کد 2403136 متفرقه 92,000 20 مرداد 92,000 92,000
آچار سه نظام دریل کد 2403136 مناسب برای: فلز نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام مدل 22086 سایز 10 میلیمتر
مته و سری
آچار سه نظام مدل 22086 سایز 10 میلیمتر متفرقه 189,000 8 دی 189,000 189,000
آچار سه نظام مدل 22086 سایز 10 میلیمتر مناسب برای: فلز نوع بسته بندی: تکی
آچار سه نظام مدل AT-09 سایز 10 میلیمتر
مته و سری
آچار سه نظام مدل AT-09 سایز 10 میلیمتر متفرقه 169,000 8 دی 169,000 169,000
آچار سه نظام مدل AT-09 سایز 10 میلیمتر مناسب برای: فلز نوع بسته بندی: تکی
الماس قیراطی آرچر مدل M4X4
مته و سری
الماس قیراطی آرچر مدل M4X4 متفرقه 3,960,000 8 دی 3,960,000 3,960,000
الماس قیراطی آرچر مدل M4X4 مناسب برای: سایر نوع بسته بندی: تکی
الماس قیراطی مدل A101
مته و سری
الماس قیراطی مدل A101 متفرقه 3,960,000 8 دی 3,960,000 3,960,000
الماس قیراطی مدل A101 مناسب برای: سایر نوع بسته بندی: تکی
الماس قیراطی کد 186 سایز 1 میلی متر
مته و سری
الماس قیراطی کد 186 سایز 1 میلی متر متفرقه 1,300,000 8 دی 1,300,000 1,300,000
الماس قیراطی کد 186 سایز 1 میلی متر مناسب برای: فلز نوع بسته بندی: تکی
اچار سه نظام دریل ارگ مدل YP08
مته و سری
اچار سه نظام دریل ارگ مدل YP08 متفرقه 295,000 4 فروردین 295,000 295,000
اچار سه نظام دریل ارگ مدل YP08 مناسب برای: سایر نوع بسته بندی: تکی
تیغ v شکل 90 درجه آردن کد 200241
مته و سری
تیغ v شکل 90 درجه آردن کد 200241 آردن 4,450,000 8 دی 3,700,000 3,700,000
تیغ v شکل 90 درجه آردن کد 200241 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اتصال پروانه ای  دامار مدل DM182864A
مته و سری
تیغ اتصال پروانه ای دامار مدل DM182864A دامار 3,120,000 17 مهر 2,790,000 2,890,000
تیغ اتصال پروانه ای دامار مدل DM182864A مناسب برای: چوب، سایر نوع بسته بندی: تکی
تیغ انگشتی آردن کد 203204
مته و سری
تیغ انگشتی آردن کد 203204 آردن 2,600,000 7 مهر 2,600,000 2,600,000
تیغ انگشتی آردن کد 203204 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ انگشتی آردن کد 203212
مته و سری
تیغ انگشتی آردن کد 203212 آردن 3,420,000 17 مهر 3,200,000 3,200,000
تیغ انگشتی آردن کد 203212 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ انگشتی آردن کد 203214
مته و سری
تیغ انگشتی آردن کد 203214 آردن 2,700,000 27 مهر 2,700,000 2,700,000
تیغ انگشتی آردن کد 203214 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ انگشتی آردن کد 203812
مته و سری
تیغ انگشتی آردن کد 203812 آردن 2,450,000 24 مرداد 2,450,000 2,450,000
تیغ انگشتی آردن کد 203812 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز  دامار مدل DM083004_144
مته و سری
تیغ اور فرز دامار مدل DM083004_144 دامار 2,180,000 8 دی 2,180,000 2,180,000
تیغ اور فرز دامار مدل DM083004_144 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز اتصال انگشتی دامار مدل DMFJ4204A
مته و سری
تیغ اور فرز اتصال انگشتی دامار مدل DMFJ4204A دامار 7,800,000 14 شهریور 7,400,000 7,800,000
تیغ اور فرز اتصال انگشتی دامار مدل DMFJ4204A مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز بانکی دامار مدل DM402543C
مته و سری
تیغ اور فرز بانکی دامار مدل DM402543C دامار 2,090,000 2 آبان 2,090,000 2,090,000
تیغ اور فرز بانکی دامار مدل DM402543C مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM-MDNC161203E
مته و سری
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM-MDNC161203E دامار 1,300,000 17 مهر 1,350,000 1,350,000
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM-MDNC161203E مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM181503B
مته و سری
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM181503B دامار 4,700,000 8 دی 4,700,000 4,700,000
تیغ اور فرز حکاکی دامار مدل DM181503B مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز دامار مدل DM-NX082223-45
مته و سری
تیغ اور فرز دامار مدل DM-NX082223-45 دامار 2,780,000 14 شهریور 2,680,000 2,780,000
تیغ اور فرز دامار مدل DM-NX082223-45 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز دو راهه دامار مدل DM703493
مته و سری
تیغ اور فرز دو راهه دامار مدل DM703493 دامار 1,740,000 11 تیر 1,740,000 1,750,000
تیغ اور فرز دو راهه دامار مدل DM703493 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز شیار کامپوزیت دامار مدل DM551243
مته و سری
تیغ اور فرز شیار کامپوزیت دامار مدل DM551243 دامار 1,090,000 2 مهر 1,350,000 1,350,000
تیغ اور فرز شیار کامپوزیت دامار مدل DM551243 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پخ دامار مدل DM514453
مته و سری
تیغ اور فرز پخ دامار مدل DM514453 دامار 2,500,000 8 شهریور 2,300,000 2,400,000
تیغ اور فرز پخ دامار مدل DM514453 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM715714EZ
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM715714EZ دامار 5,300,000 8 دی 5,300,000 5,300,000
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM715714EZ مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM883184D
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM883184D دامار 4,400,000 8 دی 4,400,000 4,400,000
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه دامار مدل DM883184D مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه قرنیز دامار مدل DM893814A
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه قرنیز دامار مدل DM893814A دامار 11,500,000 8 دی 9,270,000 9,270,000
تیغ اور فرز پروفیل حاشیه قرنیز دامار مدل DM893814A مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM134604A
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM134604A دامار 2,690,000 30 مرداد 2,690,000 2,690,000
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM134604A مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM164924M
مته و سری
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM164924M دامار 2,650,000 8 اردیبهشت 2,650,000 2,650,000
تیغ اور فرز پروفیل دامار مدل DM164924M مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC0  سایز 6 میلی متری
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC0 سایز 6 میلی متری متفرقه 550,000 8 دی 550,000 550,000
تیغ اورفرز مدل CC0 سایز 6 میلی متری مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC10  سایز 6 میلی متری
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC10 سایز 6 میلی متری متفرقه 540,000 7 مهر 540,000 540,000
تیغ اورفرز مدل CC10 سایز 6 میلی متری مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC11  مجموعه 2 عددی
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC11 مجموعه 2 عددی متفرقه 900,000 8 دی 883,500 883,500
تیغ اورفرز مدل CC11 مجموعه 2 عددی مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: مجموعه
تیغ اورفرز مدل CC2
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC2 متفرقه 530,000 8 دی 470,000 470,000
تیغ اورفرز مدل CC2 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC4 سایز 6 میلی متری
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC4 سایز 6 میلی متری متفرقه 540,000 8 دی 510,000 510,000
تیغ اورفرز مدل CC4 سایز 6 میلی متری مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC5
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC5 متفرقه 500,000 8 دی 450,000 450,000
تیغ اورفرز مدل CC5 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC6 سایز 6 میلی متری
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC6 سایز 6 میلی متری متفرقه 550,000 8 دی 510,000 510,000
تیغ اورفرز مدل CC6 سایز 6 میلی متری مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC8 سایز 6 میلی متر
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC8 سایز 6 میلی متر متفرقه 500,000 2 آبان 500,000 500,000
تیغ اورفرز مدل CC8 سایز 6 میلی متر مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ اورفرز مدل CC9 سایز 6 میلی متر
مته و سری
تیغ اورفرز مدل CC9 سایز 6 میلی متر متفرقه 540,000 2 مهر 540,000 540,000
تیغ اورفرز مدل CC9 سایز 6 میلی متر مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ بانکی دامار مدل  DM103183
مته و سری
تیغ بانکی دامار مدل DM103183 دامار 1,720,000 17 مهر 1,620,000 1,620,000
تیغ بانکی دامار مدل DM103183 مناسب برای: چوب، سایر نوع بسته بندی: تکی
تیغ بانکی ناودانی دامار مدل DM102543
مته و سری
تیغ بانکی ناودانی دامار مدل DM102543 دامار 1,080,000 21 خرداد 1,080,000 1,080,000
تیغ بانکی ناودانی دامار مدل DM102543 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ برش آردن کد 103226
مته و سری
تیغ برش آردن کد 103226 آردن 1,650,000 15 خرداد 1,650,000 1,650,000
تیغ برش آردن کد 103226 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ دامار مدل DM864454H
مته و سری
تیغ دامار مدل DM864454H دامار 4,350,000 31 مرداد 4,150,000 4,350,000
تیغ دامار مدل DM864454H مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ دور درب کابینت دامار مدل DM102404BB
مته و سری
تیغ دور درب کابینت دامار مدل DM102404BB دامار 3,580,000 24 مرداد 3,380,000 3,380,000
تیغ دور درب کابینت دامار مدل DM102404BB مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ سی ان سی مدل ST-7136127 سایز 12.7
مته و سری
تیغ سی ان سی مدل ST-7136127 سایز 12.7 متفرقه 900,000 25 مرداد 820,000 900,000
تیغ سی ان سی مدل ST-7136127 سایز 12.7 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ سی ان سی مدل ST-9360127 سایز 12.7
مته و سری
تیغ سی ان سی مدل ST-9360127 سایز 12.7 متفرقه 975,000 25 مرداد 890,000 975,000
تیغ سی ان سی مدل ST-9360127 سایز 12.7 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
تیغ شیار افقی دامار مدل DM-MD8228510
مته و سری
تیغ شیار افقی دامار مدل DM-MD8228510 دامار 2,190,000 2 مهر 2,090,000 2,090,000
تیغ شیار افقی دامار مدل DM-MD8228510 مناسب برای: چوب نوع بسته بندی: تکی
مجموع موارد: 1443 عدد در 29 صفحه
قیمت: 2,790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
مته کبالت لوین کد LV6.5 سایز 6.5 میلی متر
قیمت: 449,900 ریال
قیمت: 449,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
گردبر فلز اولترا مدل 175 سایز17 میلی متر
قیمت: 1,020,000 ریال
قیمت: 1,020,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
قلاویز مدل M - 16 - 1/5
قیمت: 850,000 ریال
قیمت: 850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,070,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
مته پله ای فلز کد 187 سایز 12
قیمت: 560,000 ریال
قیمت: 560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
مجموعه 10 عددی مته 3 آهن ولف مدل HSS-3
قیمت: 430,000 ریال
قیمت: 430,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
سه نظام مینیاتوری مدل JTO سایز ۴ میلیمتر
قیمت: 940,000 ریال
قیمت: 940,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
مته آهن آزارا کد 2372182 سایز 3 میلیمتر
قیمت: 1,080,000 ریال
قیمت: 1,080,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مته و سری
مته چهار شیار اروین مدل 10502028 سایز 18 میلیمتر
قیمت: 8,950,000 ریال
قیمت: 8,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات