قیمت قطعات الکترونیکی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آپ امپ مدل LM124DR
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل LM124DR متفرقه 40,000 2 آبان 40,000 40,000
آپ امپ مدل LM124DR
آپ امپ مدل LM324N بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل LM324N بسته 2 عددی تگزاس اینسترومنتس 31,000 2 آبان 29,900 34,000
آپ امپ مدل LM324N بسته 2 عددی
آپ امپ مدل LM324N بسته 5 عددی
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل LM324N بسته 5 عددی متفرقه 63,900 14 مرداد 63,900 63,900
آپ امپ مدل LM324N بسته 5 عددی
آپ امپ مدل OPA2604AU
قطعات الکترونیکی
آپ امپ مدل OPA2604AU متفرقه 800,000 2 آبان 580,000 580,000
آپ امپ مدل OPA2604AU
آپ امپ میکروچیپ مدل MCP6002-I/SN
قطعات الکترونیکی
آپ امپ میکروچیپ مدل MCP6002-I/SN میکروچیپ 320,000 2 آبان 320,000 320,000
آپ امپ میکروچیپ مدل MCP6002-I/SN
آی جی بی تی زیمنس مدل BSM100GT
قطعات الکترونیکی
آی جی بی تی زیمنس مدل BSM100GT زیمنس 19,800,000 5 مرداد 19,800,000 19,800,000
آی جی بی تی زیمنس مدل BSM100GT
آی جی بی تی مدل IKW40N120T2
قطعات الکترونیکی
آی جی بی تی مدل IKW40N120T2 متفرقه 1,600,000 2 آبان 1,500,000 1,500,000
آی جی بی تی مدل IKW40N120T2
آی سی CMOS مدل CD4002AF بسته 3 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی CMOS مدل CD4002AF بسته 3 عددی متفرقه 100,000 2 آبان 100,000 100,000
آی سی CMOS مدل CD4002AF بسته 3 عددی
آی سی DSP مدل TMS320F28335PGFA
قطعات الکترونیکی
آی سی DSP مدل TMS320F28335PGFA متفرقه 5,500,000 2 آبان 5,500,000 5,500,000
آی سی DSP مدل TMS320F28335PGFA
آی سی PWM کنترلر مدل UC3844BN بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی PWM کنترلر مدل UC3844BN بسته 2 عددی متفرقه 140,000 2 آبان 130,000 130,000
آی سی PWM کنترلر مدل UC3844BN بسته 2 عددی
آی سی PWM کنترلر مدل UC3845BD1G بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی PWM کنترلر مدل UC3845BD1G بسته 2 عددی متفرقه 140,000 2 آبان 140,000 140,000
آی سی PWM کنترلر مدل UC3845BD1G بسته 2 عددی
آی سی TTL مدل HD7410 بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل HD7410 بسته 2 عددی متفرقه 100,000 2 آبان 100,000 100,000
آی سی TTL مدل HD7410 بسته 2 عددی
آی سی TTL مدل HD7438 بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل HD7438 بسته 2 عددی متفرقه 100,000 2 آبان 100,000 100,000
آی سی TTL مدل HD7438 بسته 2 عددی
آی سی TTL مدل HD7450 بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل HD7450 بسته 2 عددی متفرقه 100,000 2 آبان 100,000 100,000
آی سی TTL مدل HD7450 بسته 2 عددی
آی سی TTL مدل SN74HC00N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74HC00N متفرقه 128,000 2 آبان 128,000 128,000
آی سی TTL مدل SN74HC00N
آی سی TTL مدل SN74HC04N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74HC04N متفرقه 128,000 2 آبان 128,000 128,000
آی سی TTL مدل SN74HC04N
آی سی TTL مدل SN74HC08N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74HC08N متفرقه 64,000 2 آبان 60,000 60,000
آی سی TTL مدل SN74HC08N
آی سی TTL مدل SN74HC245N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74HC245N متفرقه 85,000 2 آبان 85,000 85,000
آی سی TTL مدل SN74HC245N
آی سی TTL مدل SN74HC373N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74HC373N متفرقه 95,000 2 آبان 90,000 90,000
آی سی TTL مدل SN74HC373N
آی سی TTL مدل SN74HC573N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74HC573N متفرقه 110,000 2 آبان 110,000 110,000
آی سی TTL مدل SN74HC573N
آی سی TTL مدل SN74HC74N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74HC74N متفرقه 108,000 2 آبان 108,000 108,000
آی سی TTL مدل SN74HC74N
آی سی TTL مدل SN74LS04N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74LS04N متفرقه 210,000 2 آبان 210,000 210,000
آی سی TTL مدل SN74LS04N
آی سی TTL مدل SN74LS138N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74LS138N متفرقه 210,000 2 آبان 210,000 210,000
آی سی TTL مدل SN74LS138N
آی سی TTL مدل SN74LS14N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74LS14N متفرقه 130,000 2 آبان 130,000 130,000
آی سی TTL مدل SN74LS14N
آی سی TTL مدل SN74LS244N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74LS244N متفرقه 195,000 2 آبان 195,000 195,000
آی سی TTL مدل SN74LS244N
آی سی TTL مدل SN74LS47N
قطعات الکترونیکی
آی سی TTL مدل SN74LS47N متفرقه 210,000 2 آبان 210,000 210,000
آی سی TTL مدل SN74LS47N
آی سی آنالوگ به دیجیتال مدل ADS1015IDGSR
قطعات الکترونیکی
آی سی آنالوگ به دیجیتال مدل ADS1015IDGSR متفرقه 480,000 1 آبان 470,000 480,000
آی سی آنالوگ به دیجیتال مدل ADS1015IDGSR
آی سی آپ امپ مدل TL082CD بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی آپ امپ مدل TL082CD بسته 2 عددی متفرقه 150,000 2 آبان 150,000 150,000
آی سی آپ امپ مدل TL082CD بسته 2 عددی
آی سی آپ امپ مدل TL082CP
قطعات الکترونیکی
آی سی آپ امپ مدل TL082CP متفرقه 150,000 27 مهر 150,000 150,000
آی سی آپ امپ مدل TL082CP
آی سی آپ امپ مدل TL084CD بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی آپ امپ مدل TL084CD بسته 2 عددی متفرقه 170,000 2 آبان 170,000 170,000
آی سی آپ امپ مدل TL084CD بسته 2 عددی
آی سی آپ امپ مدل UA741CP بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی آپ امپ مدل UA741CP بسته 2 عددی متفرقه 160,000 2 آبان 150,000 150,000
آی سی آپ امپ مدل UA741CP بسته 2 عددی
آی سی اس تی مدل 74HC595 بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی اس تی مدل 74HC595 بسته 2 عددی اس تی 64,800 2 آبان 60,000 60,000
آی سی اس تی مدل 74HC595 بسته 2 عددی
آی سی اپتوکوپلر مدل TLP250
قطعات الکترونیکی
آی سی اپتوکوپلر مدل TLP250 متفرقه 350,000 2 آبان 350,000 350,000
آی سی اپتوکوپلر مدل TLP250
آی سی بافر مدل ULN2003ADR بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی بافر مدل ULN2003ADR بسته 2 عددی متفرقه 108,000 7 مهر 108,000 108,000
آی سی بافر مدل ULN2003ADR بسته 2 عددی
آی سی بافر مدل ULN2003AN بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی بافر مدل ULN2003AN بسته 2 عددی متفرقه 78,000 2 آبان 90,000 90,000
آی سی بافر مدل ULN2003AN بسته 2 عددی
آی سی تبدیل DC به DC مدل TPS54331DR بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی تبدیل DC به DC مدل TPS54331DR بسته 2 عددی متفرقه 190,000 2 آبان 190,000 190,000
آی سی تبدیل DC به DC مدل TPS54331DR بسته 2 عددی
آی سی حافظه مدل W25Q32JVSSIQ بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی حافظه مدل W25Q32JVSSIQ بسته 2 عددی متفرقه 300,000 2 آبان 300,000 300,000
آی سی حافظه مدل W25Q32JVSSIQ بسته 2 عددی
آی سی حافظه مدل XCF04SVOG20C
قطعات الکترونیکی
آی سی حافظه مدل XCF04SVOG20C متفرقه 3,500,000 2 آبان 3,500,000 3,500,000
آی سی حافظه مدل XCF04SVOG20C
آی سی رابط RS-422 مدل SN75176BD
قطعات الکترونیکی
آی سی رابط RS-422 مدل SN75176BD متفرقه 82,000 2 آبان 50,000 63,000
آی سی رابط RS-422 مدل SN75176BD
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ACD بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ACD بسته 2 عددی متفرقه 120,000 2 آبان 120,000 120,000
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ACD بسته 2 عددی
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ACLP بسته 3 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ACLP بسته 3 عددی متفرقه 150,000 2 آبان 150,000 150,000
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ACLP بسته 3 عددی
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ALP بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ALP بسته 2 عددی متفرقه 75,000 2 آبان 70,000 70,000
آی سی رفرنس ولتاژ مدل TL431ALP بسته 2 عددی
آی سی رگولاتور مدل LM317T بسته 4 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی رگولاتور مدل LM317T بسته 4 عددی متفرقه 99,000 3 آبان 99,000 99,000
آی سی رگولاتور مدل LM317T بسته 4 عددی
آی سی ساعت مدل DS1307
قطعات الکترونیکی
آی سی ساعت مدل DS1307 متفرقه 240,000 2 آبان 240,000 240,000
آی سی ساعت مدل DS1307
آی سی سیلان مدل SC9102 - D
قطعات الکترونیکی
آی سی سیلان مدل SC9102 - D سیلان 84,000 2 آبان 94,000 94,000
آی سی سیلان مدل SC9102 - D
آی سی صدا مدل kia6283
قطعات الکترونیکی
آی سی صدا مدل kia6283 متفرقه 38,000 31 مرداد 38,000 39,500
آی سی صدا مدل kia6283
آی سی لاجیک مدل HEF4052BT بسته 2 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی لاجیک مدل HEF4052BT بسته 2 عددی متفرقه 108,000 2 آبان 108,000 108,000
آی سی لاجیک مدل HEF4052BT بسته 2 عددی
آی سی مبدل AC به DC مدل TNY274PN
قطعات الکترونیکی
آی سی مبدل AC به DC مدل TNY274PN متفرقه 270,000 2 آبان 270,000 270,000
آی سی مبدل AC به DC مدل TNY274PN
آی سی مدل 3S0680RF
قطعات الکترونیکی
آی سی مدل 3S0680RF متفرقه 285,000 2 آبان 285,000 285,000
آی سی مدل 3S0680RF
آی سی مدل 74HC573D بسته 10 عددی
قطعات الکترونیکی
آی سی مدل 74HC573D بسته 10 عددی متفرقه 395,000 7 مهر 395,000 395,000
آی سی مدل 74HC573D بسته 10 عددی
مجموع موارد: 1149 عدد در 23 صفحه
قیمت قطعات الکترونیکی
خازن پلی استر 5.6 نانو فاراد مدل 562j بسته 10 عددی
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
کلید کنترل پمپ هیدرولیک مدل G01
قیمت: 2,900,000 ریال
قیمت: 2,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
میکروکنترلر مدل ATMEGA16A-PU بسته 10 عددی
قیمت: 5,790,000 ریال
قیمت: 5,790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
درایور موتور dc مدل L293 بسته دو عددی
قیمت: 270,000 ریال
قیمت: 270,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
ترانزیستور مدل BT151-500R بسته 2 عددی
قیمت: 98,000 ریال
قیمت: 98,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
تقویت کننده ابزار دقیق مدل INA128PA
قیمت: 1,090,000 ریال
قیمت: 1,090,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
ماسفت مدل IRF640NPBF
قیمت: 127,000 ریال
قیمت: 127,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر سایکو کد HIBD63-NC10
قیمت: 245,000 ریال
قیمت: 245,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
مولتی‌ترن 200 کیلو اهم کد 118 بسته 3 عددی
قیمت: 64,000 ریال
قیمت: 64,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت قطعات الکترونیکی
مولتی‌ترن 100 کیلو اهم کد 116 بسته 3 عددی
قیمت: 66,000 ریال
قیمت: 66,000 ریال
مشاهده اطلاعات