قیمت سی ان سی و ماشین تراش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپیندل موتور مدل SPB-170
سی ان سی و ماشین تراش
اسپیندل موتور مدل SPB-170 متفرقه 64,800,000 18 شهریور 54,000,000 54,000,000
اسپیندل موتور مدل SPB-170 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه سرعت اسپیندل: 10000-15000 بازه دقت حکاکی: 0.0-0.01 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
اینسرت تراشکاری کد TNMG220408-BK6 بسته 10 عددی
سی ان سی و ماشین تراش
اینسرت تراشکاری کد TNMG220408-BK6 بسته 10 عددی متفرقه 2,950,000 2 آبان 2,950,000 2,950,000
اینسرت تراشکاری کد TNMG220408-BK6 بسته 10 عددی مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
اینسرت فرز کاری لابونی مدل APKT160408 مجموعه 10 عددی
سی ان سی و ماشین تراش
اینسرت فرز کاری لابونی مدل APKT160408 مجموعه 10 عددی متفرقه 4,300,000 2 آبان 4,300,000 4,300,000
اینسرت فرز کاری لابونی مدل APKT160408 مجموعه 10 عددی مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
اینسرت فرزکاری لابونی مدل APKT10 مجموعه 10 عددی
سی ان سی و ماشین تراش
اینسرت فرزکاری لابونی مدل APKT10 مجموعه 10 عددی متفرقه 3,800,000 2 آبان 3,800,000 3,800,000
اینسرت فرزکاری لابونی مدل APKT10 مجموعه 10 عددی مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
اینسرت مدل KHT16
سی ان سی و ماشین تراش
اینسرت مدل KHT16 متفرقه 416,000 2 آبان 409,500 409,500
اینسرت مدل KHT16 بازه سرعت اسپیندل: 0-5000 بازه دقت حکاکی: 0.0-0.01 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل MTGNR 2525-M22
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل MTGNR 2525-M22 متفرقه 3,300,000 4 فروردین 3,300,000 3,300,000
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل MTGNR 2525-M22 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری ایکس هلد مدل 2020 SVGBR-16
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری ایکس هلد مدل 2020 SVGBR-16 متفرقه 2,400,000 1 آبان 2,400,000 2,400,000
تیغچه بند تراشکاری ایکس هلد مدل 2020 SVGBR-16 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری تورکار TCLNR 3232-P19
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری تورکار TCLNR 3232-P19 متفرقه 4,000,000 31 تیر 4,000,000 4,000,000
تیغچه بند تراشکاری تورکار TCLNR 3232-P19 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل SRDCN 12- 25*25
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل SRDCN 12- 25*25 متفرقه 2,500,000 27 خرداد 2,500,000 2,500,000
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل SRDCN 12- 25*25 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل 12 - SRDCL 2525
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل 12 - SRDCL 2525 متفرقه 2,500,000 27 خرداد 2,500,000 2,500,000
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل 12 - SRDCL 2525 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل d368-SDGCR11
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل d368-SDGCR11 متفرقه 2,600,000 27 خرداد 2,600,000 2,600,000
تیغچه بند تراشکاری تورکار مدل d368-SDGCR11 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل D368-SDGCL11
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل D368-SDGCL11 متفرقه 2,400,000 17 فروردین 2,400,000 2,400,000
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل D368-SDGCL11 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل d368-sdjcr11
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل d368-sdjcr11 متفرقه 3,300,000 24 مرداد 3,300,000 3,300,000
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل d368-sdjcr11 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل MWMNN
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل MWMNN متفرقه 3,000,000 8 اردیبهشت 3,000,000 3,000,000
تیغچه بند تراشکاری تکنیک مدل MWMNN مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DCLNR 2525-M12
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DCLNR 2525-M12 متفرقه 3,400,000 27 خرداد 3,400,000 3,400,000
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DCLNR 2525-M12 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DDGNR 2525-M15
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DDGNR 2525-M15 متفرقه 4,200,000 8 شهریور 3,400,000 3,400,000
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DDGNR 2525-M15 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه بند رزوه تراشی تکنیک مدل AL 25-3 M16
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند رزوه تراشی تکنیک مدل AL 25-3 M16 متفرقه 3,000,000 27 خرداد 3,000,000 3,000,000
تیغچه بند رزوه تراشی تکنیک مدل AL 25-3 M16 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشكاری برانكو مدل HSSE سایز 12 میلی متر
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشكاری برانكو مدل HSSE سایز 12 میلی متر متفرقه 1,860,000 31 تیر 1,598,000 1,700,000
تیغچه تراشكاری برانكو مدل HSSE سایز 12 میلی متر مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشكاری برانكو مدل HSSE سایز 8 میلی متر
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشكاری برانكو مدل HSSE سایز 8 میلی متر متفرقه 1,050,000 31 تیر 1,050,000 1,050,000
تیغچه تراشكاری برانكو مدل HSSE سایز 8 میلی متر مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S1
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S1 اسپرافیکو وولپه 6,130,000 24 مرداد 6,130,000 6,130,000
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S1 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S384
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S384 اسپرافیکو وولپه 580,000 27 خرداد 580,000 580,000
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S384 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S78
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S78 اسپرافیکو وولپه 4,990,000 6 مرداد 4,990,000 4,990,000
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S78 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری مدل D06L160 سایز 6 میلی متر غیر اصل
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری مدل D06L160 سایز 6 میلی متر غیر اصل متفرقه 320,000 2 آبان 320,000 320,000
تیغچه تراشکاری مدل D06L160 سایز 6 میلی متر غیر اصل مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری مدل D14L160S سایز 14 میلی متر غیر اصل
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری مدل D14L160S سایز 14 میلی متر غیر اصل متفرقه 920,000 2 آبان 920,000 920,000
تیغچه تراشکاری مدل D14L160S سایز 14 میلی متر غیر اصل مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری مدل SP06 سایز 100x06 میلیمتر
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری مدل SP06 سایز 100x06 میلیمتر متفرقه 310,000 29 فروردین 310,000 310,000
تیغچه تراشکاری مدل SP06 سایز 100x06 میلیمتر مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری مدل SP10 سایز 10 × 100 میلی متر
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری مدل SP10 سایز 10 × 100 میلی متر متفرقه 750,000 29 فروردین 750,000 750,000
تیغچه تراشکاری مدل SP10 سایز 10 × 100 میلی متر مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیغچه تراشکاری مدل SP12
سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری مدل SP12 متفرقه 1,040,000 29 فروردین 1,040,000 1,040,000
تیغچه تراشکاری مدل SP12 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
تیماکس فرزکاری تورکار مدل C32-150-APKT10
سی ان سی و ماشین تراش
تیماکس فرزکاری تورکار مدل C32-150-APKT10 تورکار 6,800,000 1 آبان 6,800,000 6,800,000
تیماکس فرزکاری تورکار مدل C32-150-APKT10 بازه سرعت اسپیندل: 5000-10000 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
خط کش دستگاه فرز مدل dro-520 مجموعه 3 عددی همراه نمایشگر دیجیتال
سی ان سی و ماشین تراش
خط کش دستگاه فرز مدل dro-520 مجموعه 3 عددی همراه نمایشگر دیجیتال متفرقه 165,000,000 2 آبان 165,000,000 165,000,000
خط کش دستگاه فرز مدل dro-520 مجموعه 3 عددی همراه نمایشگر دیجیتال ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه دقت حکاکی: 0.0-0.01 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
دستگاه کلید تراش مدل DF-001
سی ان سی و ماشین تراش
دستگاه کلید تراش مدل DF-001 متفرقه 65,000,000 13 شهریور 62,000,000 62,000,000
دستگاه کلید تراش مدل DF-001 ولتاژ ورودی: 220 ولت مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
روتور مدل SRT-8M
سی ان سی و ماشین تراش
روتور مدل SRT-8M متفرقه 35,000,000 2 آبان 35,000,000 35,000,000
روتور مدل SRT-8M مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
شابلون رنده هلیوس-پرایشر کد 60
سی ان سی و ماشین تراش
شابلون رنده هلیوس-پرایشر کد 60 هلیوس-پرایشر 2,500,000 2 آبان 2,500,000 2,500,000
شابلون رنده هلیوس-پرایشر کد 60 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
لوله خم کن برقی ای جی پی مدل DB32
سی ان سی و ماشین تراش
لوله خم کن برقی ای جی پی مدل DB32 ای جی پی 339,900,000 7 تیر 339,900,000 339,900,000
لوله خم کن برقی ای جی پی مدل DB32
ماشین تراش پروکسون مدل 24002
سی ان سی و ماشین تراش
ماشین تراش پروکسون مدل 24002 پروکسون 238,000,000 2 اردیبهشت 238,000,000 238,000,000
ماشین تراش پروکسون مدل 24002 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه سرعت اسپیندل: 0-5000 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
ماشین تراش پروکسون کد 24150
سی ان سی و ماشین تراش
ماشین تراش پروکسون کد 24150 پروکسون 135,000,000 27 خرداد 135,000,000 135,000,000
ماشین تراش پروکسون کد 24150 ولتاژ ورودی: 220 ولت مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
مجموعه 2 عددی کولت اسپیندل موتور مدل ER20-AA
سی ان سی و ماشین تراش
مجموعه 2 عددی کولت اسپیندل موتور مدل ER20-AA متفرقه 2,500,000 2 آبان 2,500,000 2,500,000
مجموعه 2 عددی کولت اسپیندل موتور مدل ER20-AA بازه سرعت اسپیندل: 10000-15000 بازه دقت حکاکی: 0.0-0.01 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
مجموعه 4 عددی کولت اسپیندل موتور مدل ER20-AA
سی ان سی و ماشین تراش
مجموعه 4 عددی کولت اسپیندل موتور مدل ER20-AA متفرقه 5,000,000 1 آبان 5,000,000 5,000,000
مجموعه 4 عددی کولت اسپیندل موتور مدل ER20-AA بازه سرعت اسپیندل: 10000-15000 بازه دقت حکاکی: 0.0-0.01 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
مرغک دراگون مدل MT1
سی ان سی و ماشین تراش
مرغک دراگون مدل MT1 متفرقه 6,319,000 2 آبان 3,650,000 3,650,000
مرغک دراگون مدل MT1 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
مرغک دراگون مدل MT5
سی ان سی و ماشین تراش
مرغک دراگون مدل MT5 متفرقه 9,717,000 2 آبان 9,005,000 9,717,000
مرغک دراگون مدل MT5 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
مهره کولت اسپیندل موتور مدل ER-20
سی ان سی و ماشین تراش
مهره کولت اسپیندل موتور مدل ER-20 متفرقه 910,000 24 مرداد 742,600 790,000
مهره کولت اسپیندل موتور مدل ER-20 بازه سرعت اسپیندل: 5000-10000 بازه دقت حکاکی: 0.0-0.01 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
مهره کولت اسپیندل موتور مدل NCL-ER20
سی ان سی و ماشین تراش
مهره کولت اسپیندل موتور مدل NCL-ER20 متفرقه 1,650,000 2 آبان 1,550,000 1,550,000
مهره کولت اسپیندل موتور مدل NCL-ER20 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
مینی سی ان سی مدل CN1610
سی ان سی و ماشین تراش
مینی سی ان سی مدل CN1610 متفرقه 32,900,000 14 اردیبهشت 29,986,000 32,900,000
مینی سی ان سی مدل CN1610 ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه سرعت اسپیندل: 5000-10000 بازه دقت حکاکی: 0.01-0.1 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
مینی سی ان سی مدل CN1610 PRO
سی ان سی و ماشین تراش
مینی سی ان سی مدل CN1610 PRO متفرقه 56,900,000 2 آبان 56,900,000 56,900,000
مینی سی ان سی مدل CN1610 PRO ولتاژ ورودی: 220 ولت بازه سرعت اسپیندل: 5000-10000 بازه دقت حکاکی: 0.01-0.1 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
هلدر تراشکاری ایکس هلد مدل DDGNR 2525-M15
سی ان سی و ماشین تراش
هلدر تراشکاری ایکس هلد مدل DDGNR 2525-M15 متفرقه 3,200,000 2 مهر 3,200,000 3,200,000
هلدر تراشکاری ایکس هلد مدل DDGNR 2525-M15 مناسب برای کار روی سطوح: فلزی
کولت اسپیندل موتور مدل WR-127-ER20
سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل WR-127-ER20 متفرقه 1,250,000 2 آبان 1,250,000 1,250,000
کولت اسپیندل موتور مدل WR-127-ER20 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-12.7
سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-12.7 متفرقه 675,000 30 مرداد 625,000 675,000
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-12.7 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-4
سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-4 متفرقه 675,000 30 مرداد 625,000 675,000
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-4 بازه سرعت اسپیندل: 15000-20000 بازه دقت حکاکی: 0.0-0.01 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-6
سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-6 متفرقه 640,000 30 مرداد 640,000 640,000
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-6 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی
کولت اسپیندل موتور مدل WR-12-ER20
سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل WR-12-ER20 متفرقه 1,250,000 1 آبان 1,250,000 1,250,000
کولت اسپیندل موتور مدل WR-12-ER20 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
کولت اسپیندل موتور مدل WR-4-ER20
سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل WR-4-ER20 متفرقه 1,250,000 2 آبان 1,250,000 1,250,000
کولت اسپیندل موتور مدل WR-4-ER20 مناسب برای کار روی سطوح: چوبی، فلزی، سنگی
مجموع موارد: 60 عدد در 2 صفحه
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل ER-20-6
قیمت: 640,000 ریال
قیمت: 640,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S1
قیمت: 6,130,000 ریال
قیمت: 6,130,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
مرغک دراگون مدل MT1
قیمت: 6,319,000 ریال
قیمت: 6,319,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DDGNR 2525-M15
قیمت: 4,200,000 ریال
قیمت: 4,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
ماشین تراش پروکسون کد 24150
قیمت: 135,000,000 ریال
قیمت: 135,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
کولت اسپیندل موتور مدل WR-127-ER20
قیمت: 1,250,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
ماشین تراش پروکسون مدل 24002
قیمت: 238,000,000 ریال
قیمت: 238,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه تراشکاری اسپرافیکو وولپه مدل S384
قیمت: 580,000 ریال
قیمت: 580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
تیغچه بند تراشکاری ورگن مدل DCLNR 2525-M12
قیمت: 3,400,000 ریال
قیمت: 3,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سی ان سی و ماشین تراش
تیماکس فرزکاری تورکار مدل C32-150-APKT10
قیمت: 6,800,000 ریال
قیمت: 6,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات