قیمت رنده کارگاهی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اور فرز رونیکس کد 7108
رنده کارگاهی
اور فرز رونیکس کد 7108 رونیکس 18,980,000 14 دی 18,980,000 18,980,000
اور فرز رونیکس کد 7108 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108
رنده کارگاهی
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108 رونیکس 19,280,000 8 بهمن 19,280,000 19,280,000
اور فرز نجاری رونیکس مدل 7108 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: دارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده استنلی مدل 006-12
رنده کارگاهی
رنده استنلی مدل 006-12 استنلی 28,812,000 8 دی 28,000,000 28,000,000
رنده استنلی مدل 006-12 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده برقی بوش مدل PHO 1500
رنده کارگاهی
رنده برقی بوش مدل PHO 1500 بوش 54,000,000 2 آبان 44,000,000 44,000,000
رنده برقی بوش مدل PHO 1500 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 20000-25000
رنده برقی بوش مدل PHO 2000
رنده کارگاهی
رنده برقی بوش مدل PHO 2000 بوش 73,000,000 8 دی 56,000,000 56,000,000
رنده برقی بوش مدل PHO 2000 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 5000-10000
رنده برقی توسن مدل 4950EP
رنده کارگاهی
رنده برقی توسن مدل 4950EP توسن 20,900,000 23 شهریور 21,300,000 21,300,000
رنده برقی توسن مدل 4950EP تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی دیوالت مدل D26500
رنده کارگاهی
رنده برقی دیوالت مدل D26500 دیوالت 90,000,000 8 دی 90,000,000 90,000,000
رنده برقی دیوالت مدل D26500 تنظیم سرعت: دارد
رنده برقی دیوالت مدل DW680
رنده کارگاهی
رنده برقی دیوالت مدل DW680 دیوالت 30,410,000 25 فروردین 30,410,000 30,410,000
رنده برقی دیوالت مدل DW680 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی رونیکس مدل 9210
رنده کارگاهی
رنده برقی رونیکس مدل 9210 رونیکس 23,500,000 3 آبان 23,500,000 23,500,000
رنده برقی رونیکس مدل 9210 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی فیکس تک مدل FPL600
رنده کارگاهی
رنده برقی فیکس تک مدل FPL600 متفرقه 19,300,000 2 آبان 21,420,000 21,420,000
رنده برقی فیکس تک مدل FPL600 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 10000-15000
رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K
رنده کارگاهی
رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K ماکیتا 61,500,000 14 شهریور 61,500,000 61,500,000
رنده برقی ماکیتا مدل KP0810K بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 20000-25000
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080
رنده کارگاهی
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080 ماکیتا 29,000,000 8 دی 29,000,000 29,000,000
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی ماکیتا مدل MKP081
رنده کارگاهی
رنده برقی ماکیتا مدل MKP081 ماکیتا 30,450,000 8 دی 30,450,000 30,450,000
رنده برقی ماکیتا مدل MKP081 تنظیم سرعت: ندارد
رنده برقی هیرو مدل HE-5182
رنده کارگاهی
رنده برقی هیرو مدل HE-5182 هیرو 8,352,000 28 خرداد 8,352,000 8,352,000
رنده برقی هیرو مدل HE-5182 بازه توان: 500-1000 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 10000-15000
رنده برقی پوکا مدل P82B
رنده کارگاهی
رنده برقی پوکا مدل P82B پوکا 9,800,000 28 خرداد 9,500,000 10,200,000
رنده برقی پوکا مدل P82B تنظیم سرعت: ندارد
رنده بیلی استنلی مدل 004-12
رنده کارگاهی
رنده بیلی استنلی مدل 004-12 استنلی 19,502,000 8 دی 19,900,000 19,900,000
رنده بیلی استنلی مدل 004-12 تنظیم سرعت: ندارد
رنده دستی اروین مدل 04
رنده کارگاهی
رنده دستی اروین مدل 04 اروین 18,580,000 24 مرداد 16,572,200 16,572,200
رنده دستی اروین مدل 04 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده دستی اروین مدل A151R
رنده کارگاهی
رنده دستی اروین مدل A151R اروین 6,250,000 3 فروردین 6,250,000 6,250,000
رنده دستی اروین مدل A151R بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده دستی اروین مدل SP5
رنده کارگاهی
رنده دستی اروین مدل SP5 اروین 13,200,000 3 مرداد 13,200,000 13,200,000
رنده دستی اروین مدل SP5 تنظیم سرعت: ندارد
رنده نجاری اینکو مدل B12
رنده کارگاهی
رنده نجاری اینکو مدل B12 متفرقه 3,480,000 24 مرداد 3,480,000 3,480,000
رنده نجاری اینکو مدل B12 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده نجاری گروز مدل SP-4
رنده کارگاهی
رنده نجاری گروز مدل SP-4 گروز 7,900,000 8 دی 7,900,000 7,900,000
رنده نجاری گروز مدل SP-4
رنده پانل استنلی مدل 104-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 104-21-5 استنلی 1,990,000 24 مرداد 1,990,000 1,990,000
رنده پانل استنلی مدل 104-21-5 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده پانل استنلی مدل 115-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 115-21-5 استنلی 1,190,000 9 شهریور 1,190,000 1,250,000
رنده پانل استنلی مدل 115-21-5 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده پانل استنلی مدل 122-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 122-21-5 استنلی 2,400,000 18 شهریور 2,100,000 2,400,000
رنده پانل استنلی مدل 122-21-5
رنده پانل استنلی مدل 296-21-5
رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 296-21-5 استنلی 2,670,000 8 شهریور 2,800,000 2,800,000
رنده پانل استنلی مدل 296-21-5
رنده کارگاهی پروکسون کد 27040
رنده کارگاهی
رنده کارگاهی پروکسون کد 27040 پروکسون 115,000,000 27 خرداد 115,000,000 115,000,000
رنده کارگاهی پروکسون کد 27040 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 5000-10000
رنده کناف استنلی مدل 102-21-5
رنده کارگاهی
رنده کناف استنلی مدل 102-21-5 استنلی 2,150,000 24 مرداد 2,150,000 2,150,000
رنده کناف استنلی مدل 102-21-5 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده کناف کیندو مدل 30223
رنده کارگاهی
رنده کناف کیندو مدل 30223 کیندو 2,700,000 22 مهر 2,600,000 2,600,000
رنده کناف کیندو مدل 30223 بازه توان: 0-500 تنظیم سرعت: ندارد بازه سرعت دوران تیغه: 0-5000
رنده گندگی ماکیتا مدل 2012NB
رنده کارگاهی
رنده گندگی ماکیتا مدل 2012NB ماکیتا 390,000,000 8 بهمن 339,000,000 339,000,000
رنده گندگی ماکیتا مدل 2012NB تنظیم سرعت: ندارد
شیار زن و رنده فلکس مدل F1109 صد در صد ساخت کشور آلمان
رنده کارگاهی
شیار زن و رنده فلکس مدل F1109 صد در صد ساخت کشور آلمان فلکس 90,898,500 27 خرداد 90,898,500 90,898,500
شیار زن و رنده فلکس مدل F1109 صد در صد ساخت کشور آلمان تنظیم سرعت: ندارد
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت رنده کارگاهی
رنده کناف استنلی مدل 102-21-5
قیمت: 2,150,000 ریال
قیمت: 2,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده پانل استنلی مدل 122-21-5
قیمت: 2,400,000 ریال
قیمت: 2,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده نجاری اینکو مدل B12
قیمت: 3,480,000 ریال
قیمت: 3,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
شیار زن و رنده فلکس مدل F1109 صد در صد ساخت کشور آلمان
قیمت: 90,898,500 ریال
قیمت: 90,898,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده دستی اروین مدل SP5
قیمت: 13,200,000 ریال
قیمت: 13,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده گندگی ماکیتا مدل 2012NB
قیمت: 390,000,000 ریال
قیمت: 390,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده دستی اروین مدل 04
قیمت: 18,580,000 ریال
قیمت: 18,580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده برقی دیوالت مدل D26500
قیمت: 90,000,000 ریال
قیمت: 90,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده برقی ماکیتا مدل MKP080
قیمت: 29,000,000 ریال
قیمت: 29,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رنده کارگاهی
رنده برقی توسن مدل 4950EP
قیمت: 20,900,000 ریال
قیمت: 20,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات