قیمت دستگاه سنباده زن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه بتن ساب ماکیتا مدل PC5001C
دستگاه سنباده زن
دستگاه بتن ساب ماکیتا مدل PC5001C ماکیتا 79,500,000 15 فروردین 79,500,000 79,500,000
دستگاه بتن ساب ماکیتا مدل PC5001C بازه توان: 1000-1500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن  دی سی ای مدل ASB03-100
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB03-100 دی سی ای 9,850,000 24 مرداد 8,500,000 8,500,000
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB03-100 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105 ان ای سی 12,300,000 2 آبان 12,200,000 12,300,000
دستگاه سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن ای اس مدل P293
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ای اس مدل P293 ای اس 7,750,000 31 تیر 7,750,000 8,500,000
دستگاه سنباده زن ای اس مدل P293 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن ای جی پی مدل SM5
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ای جی پی مدل SM5 ای جی پی 144,800,000 24 شهریور 144,800,000 145,750,000
دستگاه سنباده زن ای جی پی مدل SM5 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن اینهل مدل TE-OS 1320
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن اینهل مدل TE-OS 1320 اینهل 12,000,000 27 خرداد 12,000,000 12,000,000
دستگاه سنباده زن اینهل مدل TE-OS 1320 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 125-1 AE
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 125-1 AE بوش 24,700,000 00:00:15 23,900,000 24,700,000
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 125-1 AE کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 150 AC
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 150 AC بوش 112,000,000 2 آبان 112,000,000 112,000,000
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 150 AC بازه توان: 0-500
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400 بوش 22,000,000 2 آبان 22,000,000 22,000,000
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 1400 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 2300
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 2300 بوش 19,000,000 22 خرداد 19,000,000 19,000,000
دستگاه سنباده زن بوش مدل GSS 2300 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن توسن مدل 4240FS
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن توسن مدل 4240FS توسن 11,290,000 28 شهریور 11,290,000 11,290,000
دستگاه سنباده زن توسن مدل 4240FS بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن دوو مدل DAOS300
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دوو مدل DAOS300 دوو 6,394,900 20 تیر 6,394,900 6,394,900
دستگاه سنباده زن دوو مدل DAOS300 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB02-185
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB02-185 دی سی ای 6,950,000 2 خرداد 6,610,000 6,950,000
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB02-185 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB234
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB234 دی سی ای 15,900,000 28 شهریور 10,450,000 10,450,000
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB234 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن دیوالت مدل DWE6411
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دیوالت مدل DWE6411 دیوالت 37,260,000 2 آبان 37,260,000 37,260,000
دستگاه سنباده زن دیوالت مدل DWE6411 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن رونیکس مدل 6401
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن رونیکس مدل 6401 رونیکس 15,800,000 00:00:15 15,800,000 15,970,000
دستگاه سنباده زن رونیکس مدل 6401 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن رونیکس کد 6402
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن رونیکس کد 6402 رونیکس 12,240,000 00:00:15 12,150,000 12,273,100
دستگاه سنباده زن رونیکس کد 6402 بازه توان: 500-1000 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن فلکس مدل LBS 1105 VE Profile Set  صد در صد ساخت آلمان
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن فلکس مدل LBS 1105 VE Profile Set صد در صد ساخت آلمان فلکس 77,154,000 28 خرداد 77,154,000 77,154,000
دستگاه سنباده زن فلکس مدل LBS 1105 VE Profile Set صد در صد ساخت آلمان کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن فلکس مدل WSK702VEA صد در صد ساخت آلمان
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن فلکس مدل WSK702VEA صد در صد ساخت آلمان فلکس 111,090,000 27 خرداد 111,090,000 111,090,000
دستگاه سنباده زن فلکس مدل WSK702VEA صد در صد ساخت آلمان کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO3710
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO3710 ماکیتا 26,900,000 3 شهریور 26,900,000 26,900,000
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO3710 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO6050J
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO6050J ماکیتا 93,000,000 28 اردیبهشت 93,000,000 93,000,000
دستگاه سنباده زن ماکیتا مدل BO6050J کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن متابو مدل FSX200
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن متابو مدل FSX200 متابو 22,200,000 9 شهریور 22,200,000 22,200,000
دستگاه سنباده زن متابو مدل FSX200 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن متابو مدل SRE 3185
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن متابو مدل SRE 3185 متابو 17,490,000 8 اردیبهشت 17,490,000 17,490,000
دستگاه سنباده زن متابو مدل SRE 3185 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن محک مدل MS-220
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل MS-220 محک 6,200,000 24 خرداد 6,200,000 6,200,000
دستگاه سنباده زن محک مدل MS-220 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن محک مدل OS-200
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل OS-200 محک 7,500,000 2 آبان 5,480,000 5,480,000
دستگاه سنباده زن محک مدل OS-200 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن محک مدل OS-300
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل OS-300 محک 9,900,000 2 آبان 7,400,000 8,800,000
دستگاه سنباده زن محک مدل OS-300 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن محک مدل RDS5/12
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل RDS5/12 محک 46,900,000 13 اردیبهشت 46,900,000 46,900,000
دستگاه سنباده زن محک مدل RDS5/12 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن نک مدل ES-32
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن نک مدل ES-32 نک 20,700,000 00:00:15 20,700,000 20,800,000
دستگاه سنباده زن نک مدل ES-32 بازه توان: 1500-2000 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن پاورپلاس مدل POWX0480
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پاورپلاس مدل POWX0480 پاورپلاس 11,800,000 14 شهریور 11,800,000 11,800,000
دستگاه سنباده زن پاورپلاس مدل POWX0480
دستگاه سنباده زن پاورپلاس مدل POWX139
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پاورپلاس مدل POWX139 پاورپلاس 14,650,000 1 آبان 14,000,000 14,000,000
دستگاه سنباده زن پاورپلاس مدل POWX139 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن پروکسون مدل 28526
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پروکسون مدل 28526 پروکسون 53,000,000 19 شهریور 50,000,000 53,000,000
دستگاه سنباده زن پروکسون مدل 28526 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28536
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28536 پروکسون 23,000,000 2 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28536 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28594
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28594 پروکسون 6,300,000 4 فروردین 6,300,000 6,300,000
دستگاه سنباده زن پروکسون کد 28594 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن چند منظوره محک مدل MFG-40
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن چند منظوره محک مدل MFG-40 محک 7,980,000 23 اردیبهشت 7,980,000 7,980,000
دستگاه سنباده زن چند منظوره محک مدل MFG-40 کیسه براده: ندارد
دستگاه سنباده زن کرس مدل 300RSE
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن کرس مدل 300RSE کرس 20,832,000 27 خرداد 20,832,000 20,832,000
دستگاه سنباده زن کرس مدل 300RSE کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زن گرد لرزان 125 میلی‌متری دیوالت مدل DWE6423
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن گرد لرزان 125 میلی‌متری دیوالت مدل DWE6423 دیوالت 26,940,000 8 اردیبهشت 26,940,000 26,940,000
دستگاه سنباده زن گرد لرزان 125 میلی‌متری دیوالت مدل DWE6423 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده زنی و پرداخت استیل (ضد زنگ) فاین مدل WPO 14-25 E
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زنی و پرداخت استیل (ضد زنگ) فاین مدل WPO 14-25 E فاین 307,610,000 2 آبان 324,940,000 324,940,000
دستگاه سنباده زنی و پرداخت استیل (ضد زنگ) فاین مدل WPO 14-25 E
دستگاه سنباده لرزان رونیکس مدل 6401
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده لرزان رونیکس مدل 6401 رونیکس 15,105,300 00:00:15 15,105,300 15,800,000
دستگاه سنباده لرزان رونیکس مدل 6401 کیسه براده: دارد
دستگاه سنباده لرزان ماتابو مدل 180
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده لرزان ماتابو مدل 180 متفرقه 5,550,000 17 مهر 4,850,000 4,850,000
دستگاه سنباده لرزان ماتابو مدل 180
دستگاه سنباده‌زن ماکیتا مدل BO4901
دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده‌زن ماکیتا مدل BO4901 ماکیتا 55,000,000 7 تیر 55,000,000 55,000,000
دستگاه سنباده‌زن ماکیتا مدل BO4901 کیسه براده: ندارد
سمباده لرزان ادون مدل ED-3201
دستگاه سنباده زن
سمباده لرزان ادون مدل ED-3201 ادون 8,550,000 24 مرداد 4,950,000 4,950,000
سمباده لرزان ادون مدل ED-3201 بازه توان: 0-500 کیسه براده: ندارد
سمباده لرزان ان ای سی مدل NEC 3112
دستگاه سنباده زن
سمباده لرزان ان ای سی مدل NEC 3112 ان ای سی 11,300,000 22 خرداد 11,300,000 11,300,000
سمباده لرزان ان ای سی مدل NEC 3112 کیسه براده: دارد
سنباده زن لرزان فلکس مدل MS 714 ساخت صد در صد آمریکا
دستگاه سنباده زن
سنباده زن لرزان فلکس مدل MS 714 ساخت صد در صد آمریکا فلکس 21,900,000 19 اردیبهشت 19,950,000 21,900,000
سنباده زن لرزان فلکس مدل MS 714 ساخت صد در صد آمریکا کیسه براده: دارد
سنباده لرزان ای اند ال مدل 2004
دستگاه سنباده زن
سنباده لرزان ای اند ال مدل 2004 ای اند ال 10,300,000 27 خرداد 10,300,000 10,300,000
سنباده لرزان ای اند ال مدل 2004 کیسه براده: دارد
سنباده لرزان متابو مدل SRE3185
دستگاه سنباده زن
سنباده لرزان متابو مدل SRE3185 متابو 80,000,000 2 آبان 80,000,000 80,000,000
سنباده لرزان متابو مدل SRE3185 بازه توان: 0-500 کیسه براده: دارد
سنباده لرزان مشتی ای اند ال سندر مدل E.S 2002
دستگاه سنباده زن
سنباده لرزان مشتی ای اند ال سندر مدل E.S 2002 ای اند ال 8,540,000 24 مرداد 7,800,000 7,800,000
سنباده لرزان مشتی ای اند ال سندر مدل E.S 2002
سنباده و پولیش زن لوله  ای جی پی مدل WS760
دستگاه سنباده زن
سنباده و پولیش زن لوله ای جی پی مدل WS760 ای جی پی 96,000,000 11 تیر 96,000,000 96,000,000
سنباده و پولیش زن لوله ای جی پی مدل WS760 کیسه براده: ندارد
چرخ سنباده محک مدل GD-250 H
دستگاه سنباده زن
چرخ سنباده محک مدل GD-250 H محک 37,300,000 2 آبان 37,300,000 37,300,000
چرخ سنباده محک مدل GD-250 H کیسه براده: ندارد
چرخ سنباده محک مدل GD175H
دستگاه سنباده زن
چرخ سنباده محک مدل GD175H محک 14,600,000 14 شهریور 13,900,000 14,600,000
چرخ سنباده محک مدل GD175H کیسه براده: ندارد
چرخ سنباده محک مدل GD200-1H
دستگاه سنباده زن
چرخ سنباده محک مدل GD200-1H محک 19,850,000 2 آبان 19,850,000 19,850,000
چرخ سنباده محک مدل GD200-1H کیسه براده: ندارد
مجموع موارد: 50 عدد در 1 صفحه
قیمت دستگاه سنباده زن
سنباده زن لرزان فلکس مدل MS 714 ساخت صد در صد آمریکا
قیمت: 21,900,000 ریال
قیمت: 21,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن دی سی ای مدل ASB02-185
قیمت: 6,950,000 ریال
قیمت: 6,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن اینهل مدل TE-OS 1320
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
سنباده لرزان ای اند ال مدل 2004
قیمت: 10,300,000 ریال
قیمت: 10,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن ان ای سی مدل NEC-3105
قیمت: 12,300,000 ریال
قیمت: 12,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
سنباده و پولیش زن لوله ای جی پی مدل WS760
قیمت: 96,000,000 ریال
قیمت: 96,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن بوش مدل GEX 150 AC
قیمت: 112,000,000 ریال
قیمت: 112,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل RDS5/12
قیمت: 46,900,000 ریال
قیمت: 46,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن پروکسون مدل 28526
قیمت: 53,000,000 ریال
قیمت: 53,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دستگاه سنباده زن
دستگاه سنباده زن محک مدل OS-300
قیمت: 9,900,000 ریال
قیمت: 9,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات