قیمت در باز کن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ارتباط داخلی سیماران مدل 1-1-INT
در باز کن
ارتباط داخلی سیماران مدل 1-1-INT متفرقه 3,450,000 2 مهر 3,230,000 3,230,000
ارتباط داخلی سیماران مدل 1-1-INT صفحه نمایش: ندارد
برد تغذیه آیفون تصویری مدل KH102
در باز کن
برد تغذیه آیفون تصویری مدل KH102 متفرقه 680,000 2 آبان 630,000 630,000
برد تغذیه آیفون تصویری مدل KH102 شامل: منبع تغذیه صفحه نمایش: ندارد
درب باز کن آلدو مدل ۴۱۲
در باز کن
درب باز کن آلدو مدل ۴۱۲ متفرقه 9,040,000 2 آبان 7,390,000 7,390,000
درب باز کن آلدو مدل ۴۱۲ قابلیت ضبط تصاویر: ندارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن آلدو مدل ۷۲۷
در باز کن
درب باز کن آلدو مدل ۷۲۷ آلدو 14,200,000 18 شهریور 13,500,000 15,000,000
درب باز کن آلدو مدل ۷۲۷ شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب باز کن الکتروپیک مدل 1196
در باز کن
درب باز کن الکتروپیک مدل 1196 الکتروپیک 7,400,000 27 خرداد 6,450,000 7,400,000
درب باز کن الکتروپیک مدل 1196 شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن الکتروپیک مدل رندا کد 1
در باز کن
درب باز کن الکتروپیک مدل رندا کد 1 الکتروپیک 9,200,000 31 تیر 8,240,000 8,240,000
درب باز کن الکتروپیک مدل رندا کد 1 شامل: پنل نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: ندارد
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727M
در باز کن
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727M آلدو 13,400,000 31 تیر 11,200,000 11,200,000
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727M شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727M
در باز کن
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727M آلدو 9,800,000 28 خرداد 9,800,000 9,800,000
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727M شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727MG
در باز کن
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727MG متفرقه 12,800,000 31 تیر 11,200,000 11,200,000
درب باز کن تصویری آلدو مدل AL-727MG شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری آلدو مدل ۴۱۲M
در باز کن
درب باز کن تصویری آلدو مدل ۴۱۲M متفرقه 11,700,000 2 آبان 10,965,000 10,965,000
درب باز کن تصویری آلدو مدل ۴۱۲M قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری الکتروپیک مدل 1086 کد 4
در باز کن
درب باز کن تصویری الکتروپیک مدل 1086 کد 4 الکتروپیک 10,800,000 2 آبان 10,800,000 10,800,000
درب باز کن تصویری الکتروپیک مدل 1086 کد 4 شامل: پنل نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: ندارد
درب باز کن تصویری الکتروپیک مدل ۹۹۶
در باز کن
درب باز کن تصویری الکتروپیک مدل ۹۹۶ الکتروپیک 13,900,000 7 تیر 13,900,000 17,190,000
درب باز کن تصویری الکتروپیک مدل ۹۹۶ شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1002 مجموعه 2 عددی
در باز کن
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1002 مجموعه 2 عددی الکتروپیک 22,000,000 2 آبان 11,990,000 11,990,000
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1002 مجموعه 2 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1003 مجموعه 2 عددی
در باز کن
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1003 مجموعه 2 عددی الکتروپیک 17,400,000 13 شهریور 17,400,000 17,400,000
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1003 مجموعه 2 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1009 مجموعه 3 عددی
در باز کن
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1009 مجموعه 3 عددی الکتروپیک 52,290,000 3 شهریور 52,290,000 52,290,000
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1009 مجموعه 3 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1010 مجموعه 4 عددی
در باز کن
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1010 مجموعه 4 عددی الکتروپیک 66,500,000 24 مرداد 66,500,000 66,500,000
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 1010 مجموعه 4 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 592
در باز کن
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 592 الکتروپیک 7,380,000 27 خرداد 7,375,000 8,200,000
درب باز کن تصویری الکتروپیک کد 592 شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب باز کن تصویری مدل 01
در باز کن
درب باز کن تصویری مدل 01 متفرقه 16,000,000 2 آبان 16,000,000 16,000,000
درب باز کن تصویری مدل 01 شامل: پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: روکار صفحه نمایش: ندارد
درب باز کن تصویری کالیوز مدل CU-K77VZ
در باز کن
درب باز کن تصویری کالیوز مدل CU-K77VZ متفرقه 43,850,000 14 شهریور 43,850,000 43,850,000
درب باز کن تصویری کالیوز مدل CU-K77VZ شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 1
در باز کن
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 1 الکتروپیک 2,050,000 28 خرداد 2,050,000 2,050,000
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 1 شامل: پنل نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 22
در باز کن
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 22 الکتروپیک 4,342,800 7 تیر 4,342,800 4,700,000
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 22 شامل: پنل نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: ندارد
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 5
در باز کن
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 5 الکتروپیک 2,450,000 28 اردیبهشت 2,450,000 2,450,000
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 5 شامل: پنل نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: ندارد
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل طوس کد 4
در باز کن
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل طوس کد 4 الکتروپیک 2,440,000 20 خرداد 2,440,000 2,440,000
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل طوس کد 4 شامل: پنل نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: ندارد
درب بازکن تابا مدل 1840 سپهر
در باز کن
درب بازکن تابا مدل 1840 سپهر تابا 5,350,000 28 اردیبهشت 5,350,000 5,350,000
درب بازکن تابا مدل 1840 سپهر شامل: پنل قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری آلدو مدل 725v1
در باز کن
درب بازکن تصویری آلدو مدل 725v1 متفرقه 17,200,000 14 مرداد 17,200,000 17,200,000
درب بازکن تصویری آلدو مدل 725v1 شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری آلدو مدل 727m2 مجموعه سه عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری آلدو مدل 727m2 مجموعه سه عددی آلدو 39,900,000 2 آبان 39,900,000 39,900,000
درب بازکن تصویری آلدو مدل 727m2 مجموعه سه عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری آلدو مدل 728B
در باز کن
درب بازکن تصویری آلدو مدل 728B متفرقه 19,500,000 2 آبان 17,300,000 17,300,000
درب بازکن تصویری آلدو مدل 728B شامل: گوشی قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری آلدو مدل 728m2 مجموعه سه عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری آلدو مدل 728m2 مجموعه سه عددی متفرقه 49,500,000 2 آبان 45,000,000 45,000,000
درب بازکن تصویری آلدو مدل 728m2 مجموعه سه عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری الکتروپیک مدل 797
در باز کن
درب بازکن تصویری الکتروپیک مدل 797 الکتروپیک 10,800,000 14 شهریور 10,670,000 10,800,000
درب بازکن تصویری الکتروپیک مدل 797 قابلیت ضبط تصاویر: دارد صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری تک نما مدل D43M-1V  مجموعه ۲ عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری تک نما مدل D43M-1V مجموعه ۲ عددی تک نما 21,080,000 2 آبان 18,780,000 18,780,000
درب بازکن تصویری تک نما مدل D43M-1V مجموعه ۲ عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری تک نما مدل D70
در باز کن
درب بازکن تصویری تک نما مدل D70 تک نما 10,480,000 31 تیر 10,480,000 10,480,000
درب بازکن تصویری تک نما مدل D70 شامل: گوشی صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری تک نما کد ODS2UM
در باز کن
درب بازکن تصویری تک نما کد ODS2UM تک نما 7,280,000 14 مرداد 6,880,000 6,880,000
درب بازکن تصویری تک نما کد ODS2UM شامل: پنل نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-1v مجموعه 2  عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-1v مجموعه 2 عددی متفرقه 18,280,000 2 آبان 16,950,000 16,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-1v مجموعه 2 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-2v مجموعه 3  عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-2v مجموعه 3 عددی متفرقه 25,780,000 2 آبان 23,950,000 23,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-2v مجموعه 3 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-3v-c مجموعه 4 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-3v-c مجموعه 4 عددی متفرقه 37,280,000 2 آبان 34,880,000 34,880,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-3v-c مجموعه 4 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-4v-c مجموعه 5 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-4v-c مجموعه 5 عددی متفرقه 55,780,000 2 آبان 49,950,000 49,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-4v-c مجموعه 5 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-5v-c مجموعه 6 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-5v-c مجموعه 6 عددی متفرقه 64,680,000 2 آبان 64,680,000 64,680,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413i-5v-c مجموعه 6 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه، سوییچ قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-1v مجموعه 2  عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-1v مجموعه 2 عددی سوزوکی 19,180,000 2 آبان 17,880,000 17,880,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-1v مجموعه 2 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-1v مجموعه 2 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-1v مجموعه 2 عددی متفرقه 12,380,000 28 خرداد 12,380,000 12,380,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-1v مجموعه 2 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-2v مجموعه 3 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-2v مجموعه 3 عددی متفرقه 28,880,000 2 آبان 27,950,000 27,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-2v مجموعه 3 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-3v-c مجموعه 4 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-3v-c مجموعه 4 عددی متفرقه 42,880,000 2 آبان 39,950,000 39,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-3v-c مجموعه 4 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-4v-c مجموعه 5 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-4v-c مجموعه 5 عددی متفرقه 53,680,000 2 آبان 49,950,000 49,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-4v-c مجموعه 5 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-5v-c مجموعه 6 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-5v-c مجموعه 6 عددی متفرقه 64,280,000 2 آبان 59,880,000 59,880,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 413Mi-5v-c مجموعه 6 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه، سوییچ قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-1v مجموعه 2  عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-1v مجموعه 2 عددی متفرقه 19,380,000 2 آبان 17,950,000 17,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-1v مجموعه 2 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-3v-c مجموعه 4 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-3v-c مجموعه 4 عددی متفرقه 49,280,000 2 آبان 45,880,000 45,880,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-3v-c مجموعه 4 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-4v-c مجموعه 5 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-4v-c مجموعه 5 عددی متفرقه 52,880,000 2 آبان 49,950,000 49,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415i-4v-c مجموعه 5 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: ندارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-1v مجموعه 2 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-1v مجموعه 2 عددی متفرقه 19,180,000 2 آبان 17,950,000 17,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-1v مجموعه 2 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-2v مجموعه 3
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-2v مجموعه 3 متفرقه 20,490,000 28 خرداد 20,490,000 20,490,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-2v مجموعه 3 شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-3v مجموعه 4 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-3v مجموعه 4 عددی متفرقه 26,950,000 15 خرداد 26,950,000 26,950,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-3v مجموعه 4 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-3v-c مجموعه 4 عددی
در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-3v-c مجموعه 4 عددی متفرقه 52,480,000 2 آبان 48,880,000 48,880,000
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 415Mi-3v-c مجموعه 4 عددی شامل: گوشی، پنل، منبع تغذیه قابلیت ضبط تصاویر: دارد نصب به صورت: توکار صفحه نمایش: دارد
مجموع موارد: 87 عدد در 2 صفحه
قیمت در باز کن
پنل درب بازکن صوتی آلدو مدل AL-4UD
قیمت: 2,254,000 ریال
قیمت: 2,254,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت در باز کن
مانیتور دربازکن تصویری ژودله مدل ZDL-37
قیمت: 9,600,000 ریال
قیمت: 9,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 25,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 22,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت در باز کن
درب باز کن صوتی الکتروپیک مدل 875 کد 1
قیمت: 2,050,000 ریال
قیمت: 2,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 16,480,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 17,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت در باز کن
درب باز کن تصویری کالیوز مدل CU-K77VZ
قیمت: 43,850,000 ریال
قیمت: 43,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت در باز کن
درب بازکن تصویری سوزوکی مدل 725M-1v مجموعه 2 عددی
قیمت: 16,580,000 ریال
قیمت: 16,580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت در باز کن
درب باز کن آلدو مدل ۴۱۲
قیمت: 9,040,000 ریال
قیمت: 9,040,000 ریال
مشاهده اطلاعات