قیمت دریل

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بتن کن بنزینی اینتیمکس مدل IT 0588
دریل
بتن کن بنزینی اینتیمکس مدل IT 0588 متفرقه 89,500,000 24 مرداد 94,500,000 94,500,000
بتن کن بنزینی اینتیمکس مدل IT 0588 منبع تغذیه: بنزین قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد، تک جهت قفل سوییچ: دارد ولتاژ:180-240
بتن کن مدیا کد MD120112
دریل
بتن کن مدیا کد MD120112 مدیا 37,000,000 2 مهر 30,870,000 32,400,000
بتن کن مدیا کد MD120112 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
بتن کن کرس مدل 700PSE
دریل
بتن کن کرس مدل 700PSE کرس 26,670,000 28 خرداد 26,670,000 26,670,000
بتن کن کرس مدل 700PSE منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
بتن کن کرس مدل620PEC
دریل
بتن کن کرس مدل620PEC کرس 24,250,000 29 اردیبهشت 23,100,000 24,250,000
بتن کن کرس مدل620PEC منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد، تک جهت قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریا پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BSB12C2LELI
دریل
دریا پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BSB12C2LELI آ ا گ 69,700,000 8 بهمن 88,200,000 88,200,000
دریا پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BSB12C2LELI منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل  رونیکس کد 2114
دریل
دریل رونیکس کد 2114 رونیکس 7,200,000 13 بهمن 7,200,000 7,200,000
دریل رونیکس کد 2114 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل  هیرو مدل HE-7220
دریل
دریل هیرو مدل HE-7220 هیرو 6,640,500 3 شهریور 6,640,500 6,640,500
دریل هیرو مدل HE-7220 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل 3 دسته گریبکسی ماهان مدل5000
دریل
دریل 3 دسته گریبکسی ماهان مدل5000 متفرقه 11,000,000 24 مرداد 11,000,000 11,000,000
دریل 3 دسته گریبکسی ماهان مدل5000 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل آروا مدل 5302
دریل
دریل آروا مدل 5302 آروا 4,600,000 27 خرداد 4,600,000 4,600,000
دریل آروا مدل 5302 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل آروا مدل 5303
دریل
دریل آروا مدل 5303 آروا 7,900,000 31 مرداد 7,900,000 7,900,000
دریل آروا مدل 5303 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: چپ گرد، راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل آروا کد 5308
دریل
دریل آروا کد 5308 آروا 5,250,000 27 خرداد 5,200,000 5,200,000
دریل آروا کد 5308 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل آنکور مدل E1
دریل
دریل آنکور مدل E1 متفرقه 7,800,000 8 دی 7,800,000 7,800,000
دریل آنکور مدل E1 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد بازه توان: 400 تا 800 ولتاژ:180-240
دریل آنکور مدل E6
دریل
دریل آنکور مدل E6 متفرقه 6,120,000 8 دی 6,120,000 6,120,000
دریل آنکور مدل E6 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد بازه توان: 100 تا 400
دریل آی دی ای کد TSK-4950
دریل
دریل آی دی ای کد TSK-4950 متفرقه 9,580,000 12 خرداد 9,580,000 9,580,000
دریل آی دی ای کد TSK-4950 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800
دریل اس تی ای مدل AT-240
دریل
دریل اس تی ای مدل AT-240 اس تی ای 6,450,000 8 دی 6,950,000 6,950,000
دریل اس تی ای مدل AT-240 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل ان ای سی مدل NEC 1370
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC 1370 ان ای سی 9,400,000 8 دی 9,400,000 9,400,000
دریل ان ای سی مدل NEC 1370 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC 1372
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC 1372 ان ای سی 5,900,000 11 تیر 5,400,000 5,900,000
دریل ان ای سی مدل NEC 1372 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC-6115
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC-6115 ان ای سی 7,200,000 8 دی 7,200,000 7,200,000
دریل ان ای سی مدل NEC-6115 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC-6531
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC-6531 ان ای سی 7,280,000 8 دی 7,280,000 7,280,000
دریل ان ای سی مدل NEC-6531 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ان ای سی مدل NEC1395
دریل
دریل ان ای سی مدل NEC1395 ان ای سی 12,500,000 8 دی 12,500,000 12,500,000
دریل ان ای سی مدل NEC1395 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل اکتیو مدل AC2210A
دریل
دریل اکتیو مدل AC2210A اکتیو تولز 5,990,000 8 بهمن 5,440,000 5,990,000
دریل اکتیو مدل AC2210A منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:400 تا 800 ولتاژ: 180-240
دریل ای اس مدل D1007
دریل
دریل ای اس مدل D1007 ای اس 5,750,000 31 تیر 5,750,000 5,750,000
دریل ای اس مدل D1007 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل ای اس مدل D1010
دریل
دریل ای اس مدل D1010 ای اس 6,380,000 31 تیر 6,380,000 6,380,000
دریل ای اس مدل D1010 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل ای تی پرو مدل AT131-1208
دریل
دریل ای تی پرو مدل AT131-1208 متفرقه 4,990,000 31 تیر 4,990,000 4,990,000
دریل ای تی پرو مدل AT131-1208 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل ایکیا مدل FIXA
دریل
دریل ایکیا مدل FIXA ایکیا 24,000,000 8 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
دریل ایکیا مدل FIXA منبع تغذیه: باتری قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: دارد
دریل بادی جنیوس کد 351801-1
دریل
دریل بادی جنیوس کد 351801-1 متفرقه 20,900,000 8 دی 19,500,000 19,500,000
دریل بادی جنیوس کد 351801-1 منبع تغذیه: باد قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بادی سانتک مدل SM-703
دریل
دریل بادی سانتک مدل SM-703 سانتک 19,000,000 24 شهریور 18,000,000 19,000,000
دریل بادی سانتک مدل SM-703 منبع تغذیه: باد قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بادی مدل D2121
دریل
دریل بادی مدل D2121 متفرقه 29,500,000 8 دی 29,600,000 29,600,000
دریل بادی مدل D2121 منبع تغذیه: باد قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: دارد ولتاژ:180-240
دریل بادی یونوایر کد 110
دریل
دریل بادی یونوایر کد 110 متفرقه 9,490,000 31 مرداد 9,490,000 9,490,000
دریل بادی یونوایر کد 110 منبع تغذیه: باد قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن  توسن مدل 8020 H
دریل
دریل بتن کن توسن مدل 8020 H توسن 23,000,000 13 بهمن 23,000,000 23,000,000
دریل بتن کن توسن مدل 8020 H منبع تغذیه: برق سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان: 800 تا 1200 ولتاژ:180-240
دریل بتن کن  مدیا مدل 120108
دریل
دریل بتن کن مدیا مدل 120108 مدیا 23,500,000 29 شهریور 21,900,000 23,500,000
دریل بتن کن مدیا مدل 120108 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن 32 میلیمتری اکتیو مدل AC2632B
دریل
دریل بتن کن 32 میلیمتری اکتیو مدل AC2632B اکتیو تولز 30,800,000 8 دی 43,100,000 43,100,000
دریل بتن کن 32 میلیمتری اکتیو مدل AC2632B منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد بازه توان:1200 تا 1600
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G
دریل
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G آ ا گ 97,200,000 3 آبان 97,200,000 97,200,000
دریل بتن کن آاگ مدل KH 5 G منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن آاگ مدل KH26XE
دریل
دریل بتن کن آاگ مدل KH26XE آ ا گ 29,800,000 22 خرداد 29,800,000 29,800,000
دریل بتن کن آاگ مدل KH26XE منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: تک جهت بازه توان: 800 تا 1200
دریل بتن کن آروا مدل 5203
دریل
دریل بتن کن آروا مدل 5203 آروا 21,000,000 8 دی 21,000,000 21,000,000
دریل بتن کن آروا مدل 5203 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن آروا مدل 5203
دریل
دریل بتن کن آروا مدل 5203 آروا 25,900,000 8 دی 25,900,000 25,900,000
دریل بتن کن آروا مدل 5203 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن آروا مدل 5205
دریل
دریل بتن کن آروا مدل 5205 آروا 23,611,000 8 دی 23,611,000 23,611,000
دریل بتن کن آروا مدل 5205 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن آروا مدل 5220
دریل
دریل بتن کن آروا مدل 5220 آروا 23,290,000 25 فروردین 23,290,000 23,290,000
دریل بتن کن آروا مدل 5220 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن آنکور مدل R7
دریل
دریل بتن کن آنکور مدل R7 آنکور 21,900,000 8 دی 21,900,000 21,900,000
دریل بتن کن آنکور مدل R7 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: ندارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ادون مدل ZIC-ED-32X
دریل
دریل بتن کن ادون مدل ZIC-ED-32X ادون 21,130,000 13 بهمن 21,130,000 21,130,000
دریل بتن کن ادون مدل ZIC-ED-32X منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن المکس مدل R.H 243
دریل
دریل بتن کن المکس مدل R.H 243 متفرقه 18,490,000 8 دی 17,790,000 18,765,000
دریل بتن کن المکس مدل R.H 243 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن المکس مدل R.H 255
دریل
دریل بتن کن المکس مدل R.H 255 متفرقه 36,860,000 8 دی 36,640,000 36,640,000
دریل بتن کن المکس مدل R.H 255 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل  NEC 0845L
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 0845L ان ای سی 34,980,000 2 آبان 20,380,000 20,380,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 0845L منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل  NEC 1532
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1532 ان ای سی 22,000,000 6 شهریور 22,000,000 22,000,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1532 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:1200 تا 1600 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل  NEC 1650
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1650 ان ای سی 27,380,000 25 اردیبهشت 27,380,000 27,380,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC 1650 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: تک جهت قفل سوییچ: دارد بازه توان:1600 تا 2000 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1441
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1441 ان ای سی 71,000,000 8 دی 71,000,000 71,000,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل 1441 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: ندارد بازه توان:1200 تا 1600
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC9526
دریل
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC9526 ان ای سی 18,700,000 31 مرداد 18,700,000 18,700,000
دریل بتن کن ان ای سی مدل NEC9526 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد بازه توان:800 تا 1200 ولتاژ: 180-240
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2532
دریل
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2532 اکتیو تولز 26,900,000 8 دی 26,900,000 26,900,000
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2532 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: ندارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: دارد
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2540M
دریل
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2540M اکتیو تولز 22,172,700 27 خرداد 18,846,800 22,172,700
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2540M منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد قفل سوییچ: ندارد
دریل بتن کن ای اس مدل H124
دریل
دریل بتن کن ای اس مدل H124 ای اس 32,800,000 24 شهریور 31,500,000 32,800,000
دریل بتن کن ای اس مدل H124 منبع تغذیه: برق قابلیت کنترل سرعت: دارد سیستم گردش: راست گرد، چپ گرد قفل سوییچ: دارد
مجموع موارد: 512 عدد در 11 صفحه
قیمت دریل
دریا پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BSB12C2LELI
قیمت: 69,700,000 ریال
قیمت: 69,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
دریل بتن کن آروا مدل 5205
قیمت: 23,611,000 ریال
قیمت: 23,611,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
دریل بوش مدل GBM 6 RE
قیمت: 11,890,000 ریال
قیمت: 11,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
چکش تخریب بنزینی جی سی بی مدل 58
قیمت: 119,000,000 ریال
قیمت: 119,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
دریل چکشی هیرو مدل HE-7217
قیمت: 5,550,000 ریال
قیمت: 5,550,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
مجموعه بتن کن و مینی فرز آاگ مدل JP240C2XSET
قیمت: 53,850,000 ریال
قیمت: 53,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
دریل پیچ گوشتی شارژی گریتک مدل GTLD12001
قیمت: 8,650,000 ریال
قیمت: 8,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
دریل بتن کن دی سی ای مدل Z1C-FF03-26
قیمت: 16,000,000 ریال
قیمت: 16,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
دریل بتن کن اکتیو مدل AC2540M
قیمت: 22,172,700 ریال
قیمت: 22,172,700 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت دریل
دریل پیچگوشتی شارژی دیوالت مدل DCD790M2
قیمت: 175,658,000 ریال
قیمت: 175,658,000 ریال
مشاهده اطلاعات