قیمت جاروبرقی صنعتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
جارو برقی صنعتی کرشر مدل WD 5 Premium
جاروبرقی صنعتی
جارو برقی صنعتی کرشر مدل WD 5 Premium کرشر 37,400,000 2 اردیبهشت 37,400,000 37,400,000
جارو برقی صنعتی کرشر مدل WD 5 Premium جنس بدنه: فلز تعداد موتور: یک عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جارو برقی نیمه صنعتی دوو مدل DAVC 70-90L
جاروبرقی صنعتی
جارو برقی نیمه صنعتی دوو مدل DAVC 70-90L دوو 47,259,000 2 اردیبهشت 47,259,000 47,259,000
جارو برقی نیمه صنعتی دوو مدل DAVC 70-90L جنس بدنه: فلز تعداد موتور: دو عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد پایه‌ی چرخ‌دار: دارد فیلتر:دارد
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 2800W
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 2800W آسانا 43,500,000 24 اردیبهشت 41,500,000 43,500,000
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 2800W جنس بدنه: فلز تعداد موتور: دو عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 4200W
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 4200W آسانا 48,500,000 8 اردیبهشت 48,500,000 48,500,000
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 4200W جنس بدنه: فلز تعداد موتور: سه عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: دارد
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل اداری  آب و خاک 1400w
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل اداری آب و خاک 1400w آسانا 20,500,000 29 اردیبهشت 19,500,000 20,500,000
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل اداری آب و خاک 1400w جنس بدنه: فلز تعداد موتور: یک عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD آنا 50,000,000 24 مرداد 50,000,000 50,000,000
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD جنس بدنه: فلز تعداد موتور: دو عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD آنا 58,000,000 14 مرداد 58,000,000 58,000,000
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 83WD جنس بدنه: فلز تعداد موتور: سه عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P82WD
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P82WD آنا 52,000,000 14 مرداد 52,000,000 52,000,000
جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P82WD جنس بدنه: فلز تعداد موتور: دو عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی صنعتی بوش مدل UniversalVac 15
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی بوش مدل UniversalVac 15 بوش 120,000,000 13 دی 105,000,000 105,000,000
جاروبرقی صنعتی بوش مدل UniversalVac 15 فیلتر: دارد
جاروبرقی صنعتی سازه البرز مدل ALcar4000D
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی سازه البرز مدل ALcar4000D سازه البرز 54,500,000 8 دی 54,500,000 54,500,000
جاروبرقی صنعتی سازه البرز مدل ALcar4000D جنس بدنه: فلز تعداد موتور: دو عدد قابلیت جمع کردن آب: ندارد فیلتر: دارد
جاروبرقی صنعتی سازه البرز مدل WD-5000S
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی سازه البرز مدل WD-5000S سازه البرز 58,000,000 8 دی 58,000,000 58,000,000
جاروبرقی صنعتی سازه البرز مدل WD-5000S تعداد موتور: سه عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد پایه‌ی چرخ‌دار: دارد فیلتر: دارد
جاروبرقی صنعتی مدل BS03
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی مدل BS03 متفرقه 24,500,000 28 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
جاروبرقی صنعتی مدل BS03 جنس بدنه: فلز تعداد موتور: سه عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد پایه‌ی چرخ‌دار: دارد فیلتر:دارد
جاروبرقی صنعتی کرس مدل 1200NTX EA
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی کرس مدل 1200NTX EA کرس 46,200,000 19 اردیبهشت 46,200,000 46,200,000
جاروبرقی صنعتی کرس مدل 1200NTX EA جنس بدنه: پلاستیک تعداد موتور: یک عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل AD 3 Fireplace
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل AD 3 Fireplace کرشر 32,680,000 2 اردیبهشت 32,680,000 32,680,000
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل AD 3 Fireplace جنس بدنه: فلز تعداد موتور: یک عدد قابلیت جمع کردن آب: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار: دارد فیلتر:دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 6 P Premium
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 6 P Premium کرشر 66,000,000 2 اردیبهشت 66,000,000 66,000,000
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل WD 6 P Premium جنس بدنه: فلز تعداد موتور: یک عدد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار: دارد فیلتر:دارد
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41D
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41D آنا 24,000,000 24 مرداد 24,000,000 24,000,000
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41D جنس بدنه: فلز تعداد موتور: یک عدد قابلیت جمع کردن آب: ندارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41WD-E
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41WD-E آنا 27,000,000 13 دی 27,000,000 27,000,000
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41WD-E تعداد موتور: یک عدد
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 52WD
جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 52WD آنا 35,000,000 8 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 52WD جنس بدنه: فلز تعداد موتور: دو عدد قابلیت جمع کردن آب: دارد نشانگر پربودن مخزن: ندارد پایه‌ی چرخ‌دار:دارد فیلتر: دارد لوله تلسکوپی: ندارد
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آنا مدل 82WD
قیمت: 50,000,000 ریال
قیمت: 50,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جارو برقی نیمه صنعتی دوو مدل DAVC 70-90L
قیمت: 47,259,000 ریال
قیمت: 47,259,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آنا مدل اتوماتیک P82WD
قیمت: 52,000,000 ریال
قیمت: 52,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی مدل BS03
قیمت: 24,500,000 ریال
قیمت: 24,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی سازه البرز مدل ALcar4000D
قیمت: 54,500,000 ریال
قیمت: 54,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی نیمه صنعتی آنا مدل 41D
قیمت: 24,000,000 ریال
قیمت: 24,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی کرشر مدل AD 3 Fireplace
قیمت: 32,680,000 ریال
قیمت: 32,680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی کرس مدل 1200NTX EA
قیمت: 46,200,000 ریال
قیمت: 46,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی بوش مدل UniversalVac 15
قیمت: 120,000,000 ریال
قیمت: 120,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت جاروبرقی صنعتی
جاروبرقی صنعتی آسانا مدل 2800W
قیمت: 43,500,000 ریال
قیمت: 43,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات