قیمت اره برقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اره افقی بر بوش مدل PSA 700 E
اره برقی
اره افقی بر بوش مدل PSA 700 E بوش 42,000,000 23 مهر 39,500,000 42,000,000
اره افقی بر بوش مدل PSA 700 E منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، کاشی و سرامیک، فلزات، MDF، یونولیت بازه توان: 500-1000 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:2500-3000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر دیوالت مدل DWE305
اره برقی
اره افقی بر دیوالت مدل DWE305 دیوالت 38,200,000 15 خرداد 38,200,000 38,200,000
اره افقی بر دیوالت مدل DWE305 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر شارژی دی سی ای مدل ADJF15
اره برقی
اره افقی بر شارژی دی سی ای مدل ADJF15 دی سی ای 31,374,000 27 مهر 14,129,000 14,129,000
اره افقی بر شارژی دی سی ای مدل ADJF15 منبع تغذیه: باتری مناسب برای برش: چوب، کاشی و سرامیک، فلزات، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر ماکیتا مدل JR3050T
اره برقی
اره افقی بر ماکیتا مدل JR3050T ماکیتا 57,500,000 23 شهریور 55,000,000 55,000,000
اره افقی بر ماکیتا مدل JR3050T منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، فلزات، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:2500-3000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره افقی بر ماکیتا مدلJR3070CT
اره برقی
اره افقی بر ماکیتا مدلJR3070CT ماکیتا 79,000,000 28 خرداد 79,000,000 79,000,000
اره افقی بر ماکیتا مدلJR3070CT منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره برش رومیزی پروکسون مدل 27150
اره برقی
اره برش رومیزی پروکسون مدل 27150 پروکسون 22,000,000 22 خرداد 22,000,000 22,000,000
اره برش رومیزی پروکسون مدل 27150 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، فلزات بازه توان: 0-500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:0-500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره برش مدل HI01
اره برقی
اره برش مدل HI01 متفرقه 323,000,000 14 اردیبهشت 308,000,000 308,000,000
اره برش مدل HI01 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: فلزات بازه توان: 0-500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:0-500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره برقی ای جی پی مدل RS26
اره برقی
اره برقی ای جی پی مدل RS26 ای جی پی 68,604,000 24 مرداد 68,604,000 68,604,000
اره برقی ای جی پی مدل RS26 منبع تغذیه: برق
اره برقی بوش مدل  AdvancedT 52
اره برقی
اره برقی بوش مدل AdvancedT 52 بوش 180,000,000 17 مهر 180,000,000 180,000,000
اره برقی بوش مدل AdvancedT 52 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF، یونولیت بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره برقی بوش مدل GSA 1300 PCE
اره برقی
اره برقی بوش مدل GSA 1300 PCE بوش 70,000,000 2 مهر 66,960,000 66,960,000
اره برقی بوش مدل GSA 1300 PCE منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، کاشی و سرامیک، فلزات، MDF، یونولیت بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:2500-3000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دوبل محک مدل TC-155
اره برقی
اره دوبل محک مدل TC-155 محک 30,797,000 22 مهر 27,900,000 29,900,000
اره دوبل محک مدل TC-155 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی آروا مدل 5412
اره برقی
اره دیسکی آروا مدل 5412 آروا 18,500,000 19 اردیبهشت 17,700,000 17,700,000
اره دیسکی آروا مدل 5412 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: MDF، چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی آرگس مدل HDA2202
اره برقی
اره دیسکی آرگس مدل HDA2202 متفرقه 10,800,000 22 مهر 7,560,000 7,560,000
اره دیسکی آرگس مدل HDA2202 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: کاشی و سرامیک بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:0-500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی آرگس مدل HDA605
اره برقی
اره دیسکی آرگس مدل HDA605 متفرقه 12,523,500 3 مهر 10,890,000 12,523,500
اره دیسکی آرگس مدل HDA605 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ادون مدل CS-185/1650
اره برقی
اره دیسکی ادون مدل CS-185/1650 ادون 14,662,500 18 شهریور 14,662,500 14,662,500
اره دیسکی ادون مدل CS-185/1650 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF، یونولیت بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی اکتیو مدل AC2418
اره برقی
اره دیسکی اکتیو مدل AC2418 اکتیو تولز 18,966,500 12 مهر 18,966,500 18,966,500
اره دیسکی اکتیو مدل AC2418 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:500-1000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی اینهل مدل RT-CS 165
اره برقی
اره دیسکی اینهل مدل RT-CS 165 اینهل 14,500,000 19 اردیبهشت 13,900,000 14,500,000
اره دیسکی اینهل مدل RT-CS 165 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی برقی رونیکس مدل 4320
اره برقی
اره دیسکی برقی رونیکس مدل 4320 رونیکس 31,000,000 3 مهر 29,800,000 31,000,000
اره دیسکی برقی رونیکس مدل 4320 مناسب برای برش: چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی برقی ماکیتا مدل 5007N
اره برقی
اره دیسکی برقی ماکیتا مدل 5007N ماکیتا 39,000,000 22 خرداد 39,000,000 39,000,000
اره دیسکی برقی ماکیتا مدل 5007N منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی بوش مدل GKS 190
اره برقی
اره دیسکی بوش مدل GKS 190 بوش 36,000,000 18 مهر 35,000,000 36,000,000
اره دیسکی بوش مدل GKS 190 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: MDF، چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی بوش مدل GKS 235
اره برقی
اره دیسکی بوش مدل GKS 235 بوش 71,200,000 27 مهر 64,900,000 64,900,000
اره دیسکی بوش مدل GKS 235 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF، یونولیت بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی بوش مدل GKS 9
اره برقی
اره دیسکی بوش مدل GKS 9 بوش 59,900,000 17 مهر 55,400,000 59,900,000
اره دیسکی بوش مدل GKS 9 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی بول مستر مدل SC7
اره برقی
اره دیسکی بول مستر مدل SC7 متفرقه 14,400,000 23 شهریور 16,499,000 19,200,000
اره دیسکی بول مستر مدل SC7 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، کاشی و سرامیک، فلزات بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی دانگ چنگ مدل DMY02-235
اره برقی
اره دیسکی دانگ چنگ مدل DMY02-235 دانگ چنگ 14,250,000 28 اردیبهشت 14,250,000 14,250,000
اره دیسکی دانگ چنگ مدل DMY02-235 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی دوو مدل DACS1500
اره برقی
اره دیسکی دوو مدل DACS1500 دوو 11,385,300 20 تیر 11,385,300 11,385,300
اره دیسکی دوو مدل DACS1500 منبع تغذیه: برق
اره دیسکی دی سی ای مدل AMY02-185
اره برقی
اره دیسکی دی سی ای مدل AMY02-185 دی سی ای 9,850,000 25 اردیبهشت 9,850,000 9,850,000
اره دیسکی دی سی ای مدل AMY02-185 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، فلزات، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی دیوالت مدل DWE560
اره برقی
اره دیسکی دیوالت مدل DWE560 دیوالت 27,900,000 8 اردیبهشت 27,900,000 27,900,000
اره دیسکی دیوالت مدل DWE560 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی رونیکس مدل 4318
اره برقی
اره دیسکی رونیکس مدل 4318 رونیکس 12,080,000 3 تیر 12,080,000 12,080,000
اره دیسکی رونیکس مدل 4318 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی سنگ بر ماکیتا مدل 4100NH3Z
اره برقی
اره دیسکی سنگ بر ماکیتا مدل 4100NH3Z ماکیتا 46,900,000 13 مهر 43,800,000 46,900,000
اره دیسکی سنگ بر ماکیتا مدل 4100NH3Z منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: کاشی و سرامیک بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی فارسی بر دو طرفه ماکیتا مدل LS0714
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر دو طرفه ماکیتا مدل LS0714 ماکیتا 79,275,000 27 اردیبهشت 79,275,000 79,275,000
اره دیسکی فارسی بر دو طرفه ماکیتا مدل LS0714 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DW714
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DW714 دیوالت 87,800,000 23 خرداد 87,800,000 87,800,000
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DW714 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DWS780
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DWS780 دیوالت 220,500,000 8 اردیبهشت 220,500,000 220,500,000
اره دیسکی فارسی بر دیوالت مدل DWS780 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر رونیکس مدل 5225
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر رونیکس مدل 5225 رونیکس 74,000,000 24 مرداد 74,000,000 74,000,000
اره دیسکی فارسی بر رونیکس مدل 5225 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فارسی بر محک مدل MS-210/300
اره برقی
اره دیسکی فارسی بر محک مدل MS-210/300 محک 42,000,000 19 شهریور 40,000,000 42,000,000
اره دیسکی فارسی بر محک مدل MS-210/300 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی فلکس مدل CSM 4060
اره برقی
اره دیسکی فلکس مدل CSM 4060 فلکس 47,810,000 8 اردیبهشت 47,810,000 47,810,000
اره دیسکی فلکس مدل CSM 4060 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: فلزات قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ماکیتا مدل 5806B
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل 5806B ماکیتا 52,000,000 27 مهر 45,000,000 48,000,000
اره دیسکی ماکیتا مدل 5806B قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ماکیتا مدل HS7010
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل HS7010 ماکیتا 59,650,000 9 شهریور 59,650,000 59,650,000
اره دیسکی ماکیتا مدل HS7010 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی ماکیتا مدل hs7601
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل hs7601 ماکیتا 41,040,000 27 مهر 37,000,000 38,000,000
اره دیسکی ماکیتا مدل hs7601 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ماکیتا مدل M5802
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل M5802 ماکیتا 25,350,000 27 خرداد 25,350,000 25,350,000
اره دیسکی ماکیتا مدل M5802 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب قفل سوییچ: دارد
اره دیسکی ماکیتا مدل MLT100
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل MLT100 ماکیتا 232,000,000 23 شهریور 229,000,000 229,000,000
اره دیسکی ماکیتا مدل MLT100 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی ماکیتا مدل N5900B
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل N5900B ماکیتا 33,800,000 25 اردیبهشت 33,800,000 33,990,000
اره دیسکی ماکیتا مدل N5900B منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی ماکیتا مدل SP6000J
اره برقی
اره دیسکی ماکیتا مدل SP6000J ماکیتا 115,000,000 27 خرداد 115,000,000 115,000,000
اره دیسکی ماکیتا مدل SP6000J منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4500-5000 قابلیت فارسی بر: دارد
اره دیسکی متابو مدل KS66
اره برقی
اره دیسکی متابو مدل KS66 متابو 55,000,000 31 مرداد 55,000,000 55,090,000
اره دیسکی متابو مدل KS66 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب بازه توان: 1000-1500 قفل سوییچ: دارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: ندارد
اره دیسکی هیتاچی C7SS
اره برقی
اره دیسکی هیتاچی C7SS هیتاچی 15,900,000 27 خرداد 15,900,000 15,900,000
اره دیسکی هیتاچی C7SS منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: MDF، چوب قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره رومیزی دیوالت مدل DW745
اره برقی
اره رومیزی دیوالت مدل DW745 دیوالت 141,200,000 29 اردیبهشت 126,170,000 141,200,000
اره رومیزی دیوالت مدل DW745 منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: ندارد قابلیت فارسی بر: دارد
اره رومیزی ماکیتا مدل MLT100
اره برقی
اره رومیزی ماکیتا مدل MLT100 ماکیتا 229,000,000 14 شهریور 229,000,000 229,000,000
اره رومیزی ماکیتا مدل MLT100 منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: چوب، MDF بازه توان: 1500-2000 قفل سوییچ: ندارد بازه سرعت حرکت تیغه:4000-4500 قابلیت فارسی بر: دارد
اره رومیزی محک مدل TS-180
اره برقی
اره رومیزی محک مدل TS-180 محک 32,800,000 25 اردیبهشت 22,800,000 32,800,000
اره رومیزی محک مدل TS-180 منبع تغذیه: برق
اره شیار زن ای جی پی مدل CG150
اره برقی
اره شیار زن ای جی پی مدل CG150 ای جی پی 197,200,000 25 فروردین 197,200,000 197,200,000
اره شیار زن ای جی پی مدل CG150 منبع تغذیه: برق
اره شیار زن ای پی ان مدل SL125T
اره برقی
اره شیار زن ای پی ان مدل SL125T متفرقه 26,500,000 24 شهریور 26,450,000 26,500,000
اره شیار زن ای پی ان مدل SL125T منبع تغذیه: برق مناسب برای برش: کاشی و سرامیک قفل سوییچ: دارد قابلیت فارسی بر: ندارد
اره شیار زن فلکس مدل M1706FR B SET صد در صد ساخت آلمان
اره برقی
اره شیار زن فلکس مدل M1706FR B SET صد در صد ساخت آلمان فلکس 75,600,000 28 خرداد 75,600,000 75,600,000
اره شیار زن فلکس مدل M1706FR B SET صد در صد ساخت آلمان منبع تغذیه: برق قفل سوییچ: ندارد قابلیت فارسی بر: ندارد
مجموع موارد: 164 عدد در 4 صفحه
قیمت اره برقی
اره شیارزن دی سی ای مدل AZR180
قیمت: 19,200,000 ریال
قیمت: 19,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره دیسکی آروا مدل 5412
قیمت: 18,500,000 ریال
قیمت: 18,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره دیسکی فارسی بر رونیکس مدل 5225
قیمت: 74,000,000 ریال
قیمت: 74,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 85,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره عمود بر اکتیو مدل AC-2165N مجموعه 4 عددی
قیمت: 8,755,000 ریال
قیمت: 8,755,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره پروفیل بر اس تی ای مدل cm355-2200
قیمت: 20,000,000 ریال
قیمت: 20,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره عمودبر پروکسون کد 28534
قیمت: 10,500,000 ریال
قیمت: 10,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره عمود بر سفیر مدل 4961
قیمت: 9,480,000 ریال
قیمت: 9,480,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره دیسکی فارسی بر محک مدل MS-210/300
قیمت: 42,000,000 ریال
قیمت: 42,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اره برقی
اره گردبر کرون مدل CT-F15075
قیمت: 30,000,000 ریال
قیمت: 30,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات