قیمت گل‌خانه خانگی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آلاچیق مدل A1
گل‌خانه خانگی
آلاچیق مدل A1 متفرقه 90,000,000 23 فروردین 90,000,000 90,000,000
آلاچیق مدل A1 جنس سازه: چوب
سایبان کد1
گل‌خانه خانگی
سایبان کد1 متفرقه 150,000,000 24 خرداد 150,000,000 150,000,000
سایبان کد1 جنس سازه: چوب
سیستم کشت طبقاتی مدل WL2
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل WL2 متفرقه 35,300,000 3 فروردین 35,300,000 35,300,000
سیستم کشت طبقاتی مدل WL2 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل WL3
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل WL3 متفرقه 46,300,000 3 فروردین 43,300,000 46,300,000
سیستم کشت طبقاتی مدل WL3 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل WL4
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل WL4 متفرقه 57,300,000 3 فروردین 53,300,000 57,300,000
سیستم کشت طبقاتی مدل WL4 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل YL2
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل YL2 متفرقه 35,300,000 3 فروردین 33,300,000 35,300,000
سیستم کشت طبقاتی مدل YL2 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت طبقاتی مدل YL3
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل YL3 متفرقه 46,300,000 3 فروردین 43,300,000 46,300,000
سیستم کشت طبقاتی مدل YL3 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت عمودی مدل GW1
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت عمودی مدل GW1 متفرقه 11,500,000 3 فروردین 9,900,000 9,900,000
سیستم کشت عمودی مدل GW1 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت عمودی مدل GW2
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت عمودی مدل GW2 متفرقه 17,400,000 3 فروردین 15,000,000 15,000,000
سیستم کشت عمودی مدل GW2 جنس سازه: پلاستیک
سیستم کشت عمودی مدل YL4
گل‌خانه خانگی
سیستم کشت عمودی مدل YL4 متفرقه 57,300,000 3 فروردین 53,300,000 53,300,000
سیستم کشت عمودی مدل YL4 جنس سازه: پلاستیک
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV24
گل‌خانه خانگی
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV24 متفرقه 8,600,000 3 فروردین 8,000,000 8,600,000
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV24 جنس سازه: پلاستیک
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV6
گل‌خانه خانگی
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV6 متفرقه 5,950,000 3 فروردین 5,950,000 5,950,000
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV6 جنس سازه: پلاستیک
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل YV6
گل‌خانه خانگی
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل YV6 متفرقه 5,950,000 3 فروردین 5,950,000 5,950,000
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل YV6 جنس سازه: پلاستیک
فلاورباکس محنا مدل W6
گل‌خانه خانگی
فلاورباکس محنا مدل W6 متفرقه 5,950,000 3 فروردین 5,950,000 5,950,000
فلاورباکس محنا مدل W6 جنس سازه: پلاستیک
فلاورباکس هیدروپونیک  محنا مدل Y6
گل‌خانه خانگی
فلاورباکس هیدروپونیک محنا مدل Y6 متفرقه 5,950,000 3 فروردین 5,950,000 5,950,000
فلاورباکس هیدروپونیک محنا مدل Y6 جنس سازه: پلاستیک
فلاورباکس هیدروپونیک محنا مدل F6
گل‌خانه خانگی
فلاورباکس هیدروپونیک محنا مدل F6 متفرقه 5,450,000 3 فروردین 5,450,000 5,450,000
فلاورباکس هیدروپونیک محنا مدل F6 جنس سازه: پلاستیک
میز گلدان خانه سبز مدل T150-3
گل‌خانه خانگی
میز گلدان خانه سبز مدل T150-3 خانه سبز 19,500,000 21 تیر 19,500,000 19,500,000
میز گلدان خانه سبز مدل T150-3 جنس سازه: فلز
میز گلدان مدل TG120-2
گل‌خانه خانگی
میز گلدان مدل TG120-2 خانه سبز 7,900,000 21 تیر 7,900,000 7,900,000
میز گلدان مدل TG120-2 جنس سازه: فلز
کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C
گل‌خانه خانگی
کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C متفرقه 2,900,000 3 فروردین 2,750,000 2,750,000
کنترلر پرورش زعفران مدل DHS11C جنس سازه: چوب
کیت کشت گیاه مدل G12L
گل‌خانه خانگی
کیت کشت گیاه مدل G12L متفرقه 7,600,000 3 فروردین 7,470,000 7,470,000
کیت کشت گیاه مدل G12L جنس سازه: پلاستیک
گلخانه ایکیا مدل SOCKER
گل‌خانه خانگی
گلخانه ایکیا مدل SOCKER ایکیا 6,800,000 27 فروردین 6,800,000 6,800,000
گلخانه ایکیا مدل SOCKER جنس سازه: فلز
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-L
گل‌خانه خانگی
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-L متفرقه 11,500,000 12 اردیبهشت 11,500,000 11,500,000
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-L جنس سازه: پلاستیک
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-S
گل‌خانه خانگی
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-S متفرقه 8,900,000 12 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-S جنس سازه: پلاستیک
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D45
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D45 93,000,000 3 فروردین 93,000,000 93,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D45 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D46
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D46 103,000,000 3 فروردین 103,000,000 103,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D46 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D47
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D47 113,500,000 3 فروردین 113,500,000 113,500,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D47 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D48
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D48 124,000,000 3 فروردین 124,000,000 124,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل فلورا D48 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D32
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D32 خانه سبز 48,500,000 21 تیر 48,500,000 48,500,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D32 جنس سازه: فلز
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D35
گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D35 79,000,000 3 فروردین 79,000,000 79,000,000
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D35 جنس سازه: فلز
گلخانه یکطرفه خانه سبز مدل هیوا S12
گل‌خانه خانگی
گلخانه یکطرفه خانه سبز مدل هیوا S12 خانه سبز 28,000,000 21 تیر 28,000,000 28,000,000
گلخانه یکطرفه خانه سبز مدل هیوا S12 جنس سازه: فلز
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت گل‌خانه خانگی
گلخانه پیش ساخته خانه سبز مدل وستا D35
قیمت: 79,000,000 ریال
قیمت: 79,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-S
قیمت: 8,900,000 ریال
قیمت: 8,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
سیستم کشت طبقاتی مدل YL3
قیمت: 46,300,000 ریال
قیمت: 46,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل YV6
قیمت: 5,950,000 ریال
قیمت: 5,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
گلخانه یکطرفه خانه سبز مدل هیوا S12
قیمت: 28,000,000 ریال
قیمت: 28,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
فلاورباکس عمود کشت محنا مدل WV6
قیمت: 5,950,000 ریال
قیمت: 5,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
سیستم کشت عمودی مدل YL4
قیمت: 57,300,000 ریال
قیمت: 57,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
گلخانه دیواری مدل ‏BGW-4-L
قیمت: 11,500,000 ریال
قیمت: 11,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
میز گلدان مدل TG120-2
قیمت: 7,900,000 ریال
قیمت: 7,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گل‌خانه خانگی
فلاورباکس هیدروپونیک محنا مدل F6
قیمت: 5,450,000 ریال
قیمت: 5,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات