قیمت پمپ سیالات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
الکتروپمپ خودمکش آبارا مدل AGA 100M-L
پمپ سیالات
الکتروپمپ خودمکش آبارا مدل AGA 100M-L متفرقه 12,399,000 21 تیر 12,399,000 12,399,000
الکتروپمپ خودمکش آبارا مدل AGA 100M-L قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 500-1000 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:استخر انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب مسیر بای‌پس: ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
الکتروپمپ سانتریفوژ آبارا مدل CMA 1.00 M-L
پمپ سیالات
الکتروپمپ سانتریفوژ آبارا مدل CMA 1.00 M-L متفرقه 10,800,000 23 اردیبهشت 10,200,000 10,800,000
الکتروپمپ سانتریفوژ آبارا مدل CMA 1.00 M-L قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 500-1000 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:استخر انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب مسیر بای‌پس: ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
الکتروپمپ سانتریفیوژ  مدل MKP62
پمپ سیالات
الکتروپمپ سانتریفیوژ مدل MKP62 مارکوئیس 10,650,000 2 آبان 10,650,000 10,650,000
الکتروپمپ سانتریفیوژ مدل MKP62 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ:چدن
الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا مدل CDA 300 T-L
پمپ سیالات
الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا مدل CDA 300 T-L ابارا 33,500,000 21 تیر 33,500,000 33,500,000
الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا مدل CDA 300 T-L قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: سه فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب مسیر بای‌پس:ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه ابارا مدل CDA 2.00 M Local
پمپ سیالات
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه ابارا مدل CDA 2.00 M Local ابارا 28,330,000 27 خرداد 28,330,000 28,330,000
الکتروپمپ سانتریفیوژ دو پروانه ابارا مدل CDA 2.00 M Local قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب آبیاری مسیر بای‌پس:ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
الکتروپمپ محیطی آبارا مدل PRA 0.50 M-LOCAL
پمپ سیالات
الکتروپمپ محیطی آبارا مدل PRA 0.50 M-LOCAL متفرقه 6,310,000 21 تیر 6,310,000 6,310,000
الکتروپمپ محیطی آبارا مدل PRA 0.50 M-LOCAL قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 0-500 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:آبیاری افزایش فشار آب کارواش جنس بدنه پمپ: چدن
الکتروپمپ محیطی ابارا مدل PRA 0.50 M-LOCAL
پمپ سیالات
الکتروپمپ محیطی ابارا مدل PRA 0.50 M-LOCAL ابارا 6,310,000 21 تیر 6,310,000 6,310,000
الکتروپمپ محیطی ابارا مدل PRA 0.50 M-LOCAL تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ: چدن
الکتروپمپ محیطی لو مدل Apm 37
پمپ سیالات
الکتروپمپ محیطی لو مدل Apm 37 متفرقه 6,300,000 24 خرداد 6,000,000 6,300,000
الکتروپمپ محیطی لو مدل Apm 37 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب مسیر بای‌پس:ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
الکتروپمپ مکش ابارا مدل AGA 1.00 M-LOCAL
پمپ سیالات
الکتروپمپ مکش ابارا مدل AGA 1.00 M-LOCAL ابارا 12,330,000 21 تیر 12,330,000 12,330,000
الکتروپمپ مکش ابارا مدل AGA 1.00 M-LOCAL قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: کارواش افزایش فشار آب آبیاری استخر جنس بدنه پمپ:چدن
الکتروپمپ کالپدا مدل CTM-61
پمپ سیالات
الکتروپمپ کالپدا مدل CTM-61 کالپدا 9,450,000 31 تیر 9,450,000 9,450,000
الکتروپمپ کالپدا مدل CTM-61 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 500-1000 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب مسیر بای‌پس: ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
تویوپ پمپ آب کد 777
پمپ سیالات
تویوپ پمپ آب کد 777 متفرقه 600,000 3 مرداد 590,000 600,000
تویوپ پمپ آب کد 777 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب
تیوپ مخزن تحت فشار مدل 12L
پمپ سیالات
تیوپ مخزن تحت فشار مدل 12L متفرقه 290,000 27 مهر 290,000 290,000
تیوپ مخزن تحت فشار مدل 12L قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب
تیوپ منبع تحت فشار کد 2480s
پمپ سیالات
تیوپ منبع تحت فشار کد 2480s متفرقه 510,000 2 آبان 450,000 450,000
تیوپ منبع تحت فشار کد 2480s قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب
تیوپ منبع تحت فشار کد 2490
پمپ سیالات
تیوپ منبع تحت فشار کد 2490 متفرقه 460,000 2 آبان 400,000 400,000
تیوپ منبع تحت فشار کد 2490 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب
دوزینگ پمپ آنتک مدل Apsendose 5.1L-0.5B
پمپ سیالات
دوزینگ پمپ آنتک مدل Apsendose 5.1L-0.5B متفرقه 31,500,000 7 مهر 28,910,000 28,910,000
دوزینگ پمپ آنتک مدل Apsendose 5.1L-0.5B قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز، آب آلوده، مواد شیمیایی کاربرد: انتقال مایعات، افزایش فشار آب، تزریق مواد شیمیایی
دوزینگ پمپ آنتک مدل LARA A 5L-7B
پمپ سیالات
دوزینگ پمپ آنتک مدل LARA A 5L-7B متفرقه 35,900,000 2 مهر 35,182,000 35,182,000
دوزینگ پمپ آنتک مدل LARA A 5L-7B قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: مواد شیمیایی کاربرد: انتقال مایعات، تزریق مواد شیمیایی
ست کنترل استریم مدل PC-10
پمپ سیالات
ست کنترل استریم مدل PC-10 متفرقه 4,500,000 2 آبان 4,365,000 4,410,000
ست کنترل استریم مدل PC-10 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات
ست کنترل شوا مدل +SH-121 کد SH-1
پمپ سیالات
ست کنترل شوا مدل +SH-121 کد SH-1 متفرقه 4,700,000 2 آبان 4,200,000 4,200,000
ست کنترل شوا مدل +SH-121 کد SH-1 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات، افزایش فشار آب
ست کنترل شکوه مدل SH-1
پمپ سیالات
ست کنترل شکوه مدل SH-1 متفرقه 4,270,000 2 آبان 4,070,000 4,070,000
ست کنترل شکوه مدل SH-1 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: آبیاری، افزایش فشار آب
ست کنترل فلو مدل  PC -19
پمپ سیالات
ست کنترل فلو مدل PC -19 متفرقه 3,990,000 2 آبان 3,762,000 3,762,000
ست کنترل فلو مدل PC -19 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات، کنترل فشار
ست کنترل فلو مدل pc 19 m
پمپ سیالات
ست کنترل فلو مدل pc 19 m متفرقه 4,420,000 2 آبان 4,250,000 4,250,000
ست کنترل فلو مدل pc 19 m قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات کنترل فشار
ست کنترل فوکا مدل Full-Pc19
پمپ سیالات
ست کنترل فوکا مدل Full-Pc19 متفرقه 4,400,000 14 شهریور 4,400,000 4,400,000
ست کنترل فوکا مدل Full-Pc19 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: آبیاری، افزایش فشار آب
ست کنترل لیو پارس مدل PC-10
پمپ سیالات
ست کنترل لیو پارس مدل PC-10 متفرقه 5,000,000 2 آبان 4,560,000 4,560,000
ست کنترل لیو پارس مدل PC-10 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: کنترل فشار جنس بدنه پمپ:پلی پروپیلن
شناور منبع آب مدل W1
پمپ سیالات
شناور منبع آب مدل W1 متفرقه 1,313,700 31 مرداد 1,313,700 1,313,700
شناور منبع آب مدل W1 قابلیت غوطه‌ور شدن: دارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات
فلوسوئیچ مدل E201
پمپ سیالات
فلوسوئیچ مدل E201 متفرقه 5,950,000 2 آبان 4,700,000 5,300,000
فلوسوئیچ مدل E201 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز، آب آلوده، مواد شیمیایی کاربرد: انتقال مایعات
فلوسوئیچ مدل FS-25
پمپ سیالات
فلوسوئیچ مدل FS-25 متفرقه 4,600,000 2 آبان 3,800,000 3,900,000
فلوسوئیچ مدل FS-25 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز جنس بدنه پمپ: پلی پروپیلن
منبع تحت فشار  هاماک مدل D100 ظرفیت 100 لیتر
پمپ سیالات
منبع تحت فشار هاماک مدل D100 ظرفیت 100 لیتر متفرقه 11,800,000 17 خرداد 11,800,000 11,800,000
منبع تحت فشار هاماک مدل D100 ظرفیت 100 لیتر قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات مسیر بای‌پس: ندارد
منبع تحت فشار 24 لیتری زیلمت مدل ULTRA PRO
پمپ سیالات
منبع تحت فشار 24 لیتری زیلمت مدل ULTRA PRO زیلمت 4,900,000 21 تیر 4,900,000 4,900,000
منبع تحت فشار 24 لیتری زیلمت مدل ULTRA PRO قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ: پلی پروپیلن
منبع تحت فشار هاماک ظرفیت ۱۰۰ لیتر
پمپ سیالات
منبع تحت فشار هاماک ظرفیت ۱۰۰ لیتر متفرقه 12,000,000 21 تیر 12,000,000 12,000,000
منبع تحت فشار هاماک ظرفیت ۱۰۰ لیتر قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات
موتور پمپ بنزینی لئو مدل LGP 10
پمپ سیالات
موتور پمپ بنزینی لئو مدل LGP 10 لئو 24,900,000 14 مرداد 24,900,000 24,900,000
موتور پمپ بنزینی لئو مدل LGP 10 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 1000-1500 نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات افزایش فشار آب مسیر بای‌پس:ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
موتور پمپ بنزینی لئو مدل LGP 20 H
پمپ سیالات
موتور پمپ بنزینی لئو مدل LGP 20 H لئو 45,500,000 31 تیر 41,000,000 42,000,000
موتور پمپ بنزینی لئو مدل LGP 20 H قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات، افزایش فشار آب مسیر بای‌پس: ندارد
موتور پمپ ماک مدل MWP 35
پمپ سیالات
موتور پمپ ماک مدل MWP 35 ماک 42,700,000 2 آبان 30,500,000 30,500,000
موتور پمپ ماک مدل MWP 35 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: استخر، انتقال مایعات، آبیاری
موتور پمپ کوپر مدل  30
پمپ سیالات
موتور پمپ کوپر مدل  30 متفرقه 46,800,000 2 آبان 41,600,000 41,600,000
موتور پمپ کوپر مدل  30 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: استخر، انتقال مایعات، آبیاری، افزایش فشار آب
پروانه پمپ آب 2 اسب 2 پروانه مدل 27017 بسته 2 عددی
پمپ سیالات
پروانه پمپ آب 2 اسب 2 پروانه مدل 27017 بسته 2 عددی متفرقه 2,030,000 31 تیر 2,030,000 2,030,000
پروانه پمپ آب 2 اسب 2 پروانه مدل 27017 بسته 2 عددی قابلیت غوطه‌ور شدن: دارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: استخر انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب مسیر بای‌پس:ندارد جنس بدنه پمپ: پلی پروپیلن
پروانه پمپ آب مدل CAM100
پمپ سیالات
پروانه پمپ آب مدل CAM100 متفرقه 640,000 31 تیر 640,000 640,000
پروانه پمپ آب مدل CAM100 قابلیت غوطه‌ور شدن: دارد بازه توان موتور: 1500-2000 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:افزایش فشار آب مسیر بای‌پس: ندارد جنس بدنه پمپ: پلی پروپیلن
پمپ آب آلفا مدل JET100
پمپ سیالات
پمپ آب آلفا مدل JET100 متفرقه 17,000,000 12 مهر 19,000,000 19,000,000
پمپ آب آلفا مدل JET100 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات، آبیاری، افزایش فشار آب
پمپ آب ابارا مدل AGA-100M-LOCAL کد A100
پمپ سیالات
پمپ آب ابارا مدل AGA-100M-LOCAL کد A100 ابارا 23,500,000 2 آبان 22,000,000 22,000,000
پمپ آب ابارا مدل AGA-100M-LOCAL کد A100 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب کارواش جنس بدنه پمپ:چدن
پمپ آب ابارا مدل AGA-100M-LOCAL کد A100
پمپ سیالات
پمپ آب ابارا مدل AGA-100M-LOCAL کد A100 متفرقه 18,360,000 2 آبان 17,000,000 17,000,000
پمپ آب ابارا مدل AGA-100M-LOCAL کد A100 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: آبیاری افزایش فشار آب
پمپ آب ابارا مدل CDA-100M
پمپ سیالات
پمپ آب ابارا مدل CDA-100M ابارا 23,700,000 18 شهریور 23,700,000 23,700,000
پمپ آب ابارا مدل CDA-100M قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ:چدن
پمپ آب ابارا مدل CMR 100 M-LOCAL
پمپ سیالات
پمپ آب ابارا مدل CMR 100 M-LOCAL ابارا 14,640,000 21 تیر 14,630,000 14,640,000
پمپ آب ابارا مدل CMR 100 M-LOCAL قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات آبیاری افزایش فشار آب مسیر بای‌پس:ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
پمپ آب ادون مدل QB60
پمپ سیالات
پمپ آب ادون مدل QB60 ادون 5,400,000 18 اردیبهشت 5,400,000 5,690,000
پمپ آب ادون مدل QB60 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 0-500 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:انتقال مایعات افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ: چدن
پمپ آب استریم مدل B60
پمپ سیالات
پمپ آب استریم مدل B60 متفرقه 5,200,000 27 فروردین 5,200,000 5,200,000
پمپ آب استریم مدل B60 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ: چدن
پمپ آب استریم مدل SBD60
پمپ سیالات
پمپ آب استریم مدل SBD60 استریم 9,950,000 2 آبان 9,750,000 9,750,000
پمپ آب استریم مدل SBD60 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد: استخر انتقال مایعات افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ:چدن
پمپ آب ایدرو مدل 2CP25-140H
پمپ سیالات
پمپ آب ایدرو مدل 2CP25-140H متفرقه 34,560,000 2 آبان 28,000,000 28,000,000
پمپ آب ایدرو مدل 2CP25-140H قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: آبیاری، افزایش فشار آب
پمپ آب ایمر مدل W15G-10B
پمپ سیالات
پمپ آب ایمر مدل W15G-10B متفرقه 8,500,000 2 آبان 7,500,000 7,500,000
پمپ آب ایمر مدل W15G-10B قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 0-500 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:افزایش فشار آب مسیر بای‌پس: ندارد جنس بدنه پمپ: چدن
پمپ آب ایمر مدل W15G-15B
پمپ سیالات
پمپ آب ایمر مدل W15G-15B متفرقه 10,250,000 2 آبان 9,000,000 9,000,000
پمپ آب ایمر مدل W15G-15B قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 0-500 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ: چدن
پمپ آب ایمر مدل W15G-18
پمپ سیالات
پمپ آب ایمر مدل W15G-18 متفرقه 15,120,000 2 آبان 13,500,000 14,200,000
پمپ آب ایمر مدل W15G-18 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات
پمپ آب ایمر مدل W15G-18
پمپ سیالات
پمپ آب ایمر مدل W15G-18 متفرقه 14,580,000 2 آبان 13,500,000 14,200,000
پمپ آب ایمر مدل W15G-18 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد بازه توان موتور: 0-500 تعداد فاز: تک فاز نوع سیال: آب تمیز کاربرد:افزایش فشار آب جنس بدنه پمپ: چدن
پمپ آب برقی مدل S70
پمپ سیالات
پمپ آب برقی مدل S70 متفرقه 1,120,000 3 شهریور 1,120,000 1,120,000
پمپ آب برقی مدل S70 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات مسیر بای‌پس: ندارد
پمپ آب برقی مدل S80
پمپ سیالات
پمپ آب برقی مدل S80 متفرقه 19,990,000 22 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
پمپ آب برقی مدل S80 قابلیت غوطه‌ور شدن: ندارد نوع سیال: آب تمیز کاربرد: انتقال مایعات مسیر بای‌پس: ندارد
مجموع موارد: 287 عدد در 6 صفحه
قیمت پمپ سیالات
منبع تحت فشار هاماک مدل D100 ظرفیت 100 لیتر
قیمت: 11,800,000 ریال
قیمت: 11,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ آب کالمومدل CPM-200S
قیمت: 20,900,000 ریال
قیمت: 20,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ آب برقی مدل S80
قیمت: 19,990,000 ریال
قیمت: 19,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ لئو مدل AMSm 210/2.2
قیمت: 55,600,000 ریال
قیمت: 55,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ شناور نفیس فلو مدل 4SGm 10/8-1.5
قیمت: 56,700,000 ریال
قیمت: 56,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ آب دو پروانه ابارا مدل CDA 2.00 T Local
قیمت: 24,100,000 ریال
قیمت: 24,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ دنده ای گروه تولیدی صنعتی نقش جهان مدل GF:10
قیمت: 68,000,000 ریال
قیمت: 68,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ آب لوما مدل CM 100
قیمت: 10,580,000 ریال
قیمت: 10,580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
ست کنترل فلو مدل PC -19
قیمت: 3,990,000 ریال
قیمت: 3,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پمپ سیالات
پمپ مایعات مدل AB11
قیمت: 2,800,000 ریال
قیمت: 2,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات