قیمت شمشاد زن موتوری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
شمشاد زن برقی NEC مدل SHZ-55
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی NEC مدل SHZ-55 ان ای سی 21,500,000 2 آبان 16,900,000 16,900,000
شمشاد زن برقی NEC مدل SHZ-55 منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن برقی اینهل مدل GC-EH 5747
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی اینهل مدل GC-EH 5747 اینهل 18,800,000 2 آبان 13,300,000 14,540,000
شمشاد زن برقی اینهل مدل GC-EH 5747 منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن برقی اینهل مدل GE-EH 6056
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی اینهل مدل GE-EH 6056 اینهل 12,000,000 17 اردیبهشت 10,000,000 10,000,000
شمشاد زن برقی اینهل مدل GE-EH 6056 منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن برقی بلک اند دکر مدل PH5551
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی بلک اند دکر مدل PH5551 بلک اند دکر 35,405,000 4 فروردین 35,405,000 36,500,000
شمشاد زن برقی بلک اند دکر مدل PH5551 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: 40-50
شمشاد زن برقی بوش مدل AHS 70-34
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی بوش مدل AHS 70-34 بوش 55,000,000 12 اردیبهشت 55,000,000 55,000,000
شمشاد زن برقی بوش مدل AHS 70-34 منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن برقی دلمار مدل HT6500
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی دلمار مدل HT6500 متفرقه 24,370,400 31 تیر 24,370,400 24,370,400
شمشاد زن برقی دلمار مدل HT6500 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: بیشتر از 50
شمشاد زن برقی دوو مدل DAHT500E
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی دوو مدل DAHT500E دوو 12,789,000 13 شهریور 13,360,000 13,380,000
شمشاد زن برقی دوو مدل DAHT500E منبع انرژی: الکتریکی
شمشاد زن برقی پاورپلاس مدل POWXG2042
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی پاورپلاس مدل POWXG2042 پاورپلاس 25,600,000 2 آبان 23,580,000 24,000,000
شمشاد زن برقی پاورپلاس مدل POWXG2042 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: بیشتر از 50
شمشاد زن بنزینی اینهل مدل GE-PH 2555 A
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن بنزینی اینهل مدل GE-PH 2555 A اینهل 39,000,000 21 تیر 39,000,000 39,000,000
شمشاد زن بنزینی اینهل مدل GE-PH 2555 A منبع انرژی: بنزینی
شمشاد زن دوو مدل DAHT260
شمشاد زن موتوری
شمشاد زن دوو مدل DAHT260 دوو 34,990,000 21 تیر 34,990,000 34,990,000
شمشاد زن دوو مدل DAHT260 منبع انرژی: بنزینی
شمشادزن برقى متابو مدل HS8765
شمشاد زن موتوری
شمشادزن برقى متابو مدل HS8765 متابو 49,000,000 21 خرداد 49,000,000 49,000,000
شمشادزن برقى متابو مدل HS8765 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: بیشتر از 50
شمشادزن برقی اینهل مدل BG-EH 5747
شمشاد زن موتوری
شمشادزن برقی اینهل مدل BG-EH 5747 متفرقه 12,000,000 29 مرداد 6,400,000 8,000,000
شمشادزن برقی اینهل مدل BG-EH 5747 منبع انرژی: الکتریکی بازه قدرت موتور: 500-1000 بازه طول تیغه: بیشتر از 50
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی دوو مدل DAHT500E
قیمت: 12,789,000 ریال
قیمت: 12,789,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن بنزینی اینهل مدل GE-PH 2555 A
قیمت: 39,000,000 ریال
قیمت: 39,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی پاورپلاس مدل POWXG2042
قیمت: 25,600,000 ریال
قیمت: 25,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن دوو مدل DAHT260
قیمت: 34,990,000 ریال
قیمت: 34,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشادزن برقى متابو مدل HS8765
قیمت: 49,000,000 ریال
قیمت: 49,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی بوش مدل AHS 70-34
قیمت: 55,000,000 ریال
قیمت: 55,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی اینهل مدل GC-EH 5747
قیمت: 18,800,000 ریال
قیمت: 18,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشادزن برقی اینهل مدل BG-EH 5747
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی دلمار مدل HT6500
قیمت: 24,370,400 ریال
قیمت: 24,370,400 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمشاد زن موتوری
شمشاد زن برقی بلک اند دکر مدل PH5551
قیمت: 35,405,000 ریال
قیمت: 35,405,000 ریال
مشاهده اطلاعات