قیمت خاک، کود و آفت کش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آفت کش مالاتیون مدل Cf
خاک، کود و آفت کش
آفت کش مالاتیون مدل Cf متفرقه 59,200 12:00:11 59,200 63,400
آفت کش مالاتیون مدل Cf جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی
آنتی فریز زاک کد Z 2810 حجم 1000 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
آنتی فریز زاک کد Z 2810 حجم 1000 میلی لیتر زاک 600,000 2 آبان 610,000 610,000
آنتی فریز زاک کد Z 2810 حجم 1000 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: دارد
اسپری آفت کش پوکون مناسب گیاهان آپارتمان و باغچه 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری آفت کش پوکون مناسب گیاهان آپارتمان و باغچه 500 میلی لیتر متفرقه 630,000 3 اردیبهشت 630,000 630,000
اسپری آفت کش پوکون مناسب گیاهان آپارتمان و باغچه 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
اسپری براق کننده گل مصنوعی پرفکت مدل M200
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گل مصنوعی پرفکت مدل M200 متفرقه 340,000 2 آبان 340,000 340,000
اسپری براق کننده گل مصنوعی پرفکت مدل M200 جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری براق کننده گل و برگ گیاه رزپک مدل ترک حجم 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گل و برگ گیاه رزپک مدل ترک حجم 500 میلی لیتر رزپک 200,000 28 اردیبهشت 200,000 200,000
اسپری براق کننده گل و برگ گیاه رزپک مدل ترک حجم 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری براق کننده گیاهان اسپرینگ مدل DELI25 حجم 250 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گیاهان اسپرینگ مدل DELI25 حجم 250 میلی لیتر متفرقه 350,000 3 اردیبهشت 350,000 350,000
اسپری براق کننده گیاهان اسپرینگ مدل DELI25 حجم 250 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: دارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6 رزپک 390,000 2 آبان 363,000 390,000
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6 جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 8
خاک، کود و آفت کش
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 8 رزپک 530,000 2 آبان 520,000 530,000
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 8 جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 3
خاک، کود و آفت کش
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 3 رزپک 370,000 2 آبان 370,000 370,000
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 3 جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 4 حجم 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 4 حجم 500 میلی لیتر رزپک 410,000 2 آبان 395,000 410,000
اسپری بوی گل رزپک مدل گلبرگ 4 حجم 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری بوی گل پرفکتس اسپرینگ مدل فرگرنس حجم 400 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری بوی گل پرفکتس اسپرینگ مدل فرگرنس حجم 400 میلی لیتر متفرقه 326,000 2 آبان 326,000 326,000
اسپری بوی گل پرفکتس اسپرینگ مدل فرگرنس حجم 400 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی بو: دارد
اسپری گل ها و گیاهان آپارتمانی سرسبز ظرفیت 500 میلی لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسپری گل ها و گیاهان آپارتمانی سرسبز ظرفیت 500 میلی لیتر گلباران سبز گیلان 231,500 30 مرداد 220,500 231,500
اسپری گل ها و گیاهان آپارتمانی سرسبز ظرفیت 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: شیمیایی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 1 لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 1 لیتر متفرقه 510,000 1 آبان 430,000 450,000
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 1 لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک، شیمیایی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 5 لیتر
خاک، کود و آفت کش
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 5 لیتر متفرقه 1,920,000 2 آبان 1,800,000 1,840,000
اسید هیومیک غنی شده اریکا مقدار 5 لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک، شیمیایی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
الیاف گیاهی گیلدا کد GA04L حجم 4 لیتر
خاک، کود و آفت کش
الیاف گیاهی گیلدا کد GA04L حجم 4 لیتر گیلدا 120,900 2 آبان 155,000 155,000
الیاف گیاهی گیلدا کد GA04L حجم 4 لیتر جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 82,400 00:00:08 82,400 97,000
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 161,700 3 آبان 161,700 161,700
بستر آماده سبزی و صیفی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: پودر تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 109,600 00:00:09 109,600 138,800
بستر آماده کشت 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت 4کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت 4کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 231,400 12:00:12 231,400 231,400
بستر آماده کشت 4کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت 8 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت 8 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 500,000 2 آبان 199,900 500,000
بستر آماده کشت 8 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت بهکام کد BEH05 حجم 5 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت بهکام کد BEH05 حجم 5 لیتر متفرقه 180,000 00:00:10 176,000 180,000
بستر آماده کشت بهکام کد BEH05 حجم 5 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 263,600 3 آبان 263,600 263,600
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 300,200 00:00:09 199,900 435,100
بستر آماده کشت سبزی و صیفی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 343,500 2 آبان 343,500 343,500
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 520,000 21 تیر 520,000 520,000
بستر آماده کشت گل آنتوریوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل ارکیده 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 343,500 2 آبان 99,900 343,500
بستر آماده کشت گل ارکیده 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل ارکیده 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 500,000 12 خرداد 475,000 500,000
بستر آماده کشت گل ارکیده 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 128,300 12:00:11 128,300 128,300
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 249,900 2 آبان 249,900 249,900
بستر آماده کشت گل ارکیده گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گل داوودی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
بستر آماده کشت گل داوودی 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل داوودی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 417,200 00:00:09 417,200 707,200
بستر آماده کشت گل داوودی 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 128,300 2 آبان 128,300 128,300
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 249,900 2 آبان 249,900 249,900
بستر آماده کشت گل داوودی گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گل رز 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل رز 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 707,200 3 آبان 199,900 707,200
بستر آماده کشت گل رز 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 128,300 3 آبان 66,600 128,300
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 249,900 2 آبان 249,900 249,900
بستر آماده کشت گل رز گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گل لیلیوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل لیلیوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
بستر آماده کشت گل لیلیوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل لیلیوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل لیلیوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 707,200 3 آبان 673,600 707,200
بستر آماده کشت گل لیلیوم 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گل لیلیوم گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گل لیلیوم گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 249,900 2 آبان 99,900 249,900
بستر آماده کشت گل لیلیوم گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز 1 کیلوگرمی بسته 3 عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز 1 کیلوگرمی بسته 3 عددی گلباران سبز گیلان 227,700 2 آبان 227,700 227,700
بستر آماده کشت گلباران سبز 1 کیلوگرمی بسته 3 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 1 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 1 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 56,800 00:00:08 44,400 64,600
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 1 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 99,000 3 آبان 99,000 99,000
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 165,000 2 آبان 165,000 165,000
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 4 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 8 کیلوگرمی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 8 کیلوگرمی گلباران سبز گیلان 277,700 2 آبان 99,900 277,700
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 8 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 2 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 2 لیتر گلباران سبز گیلان 31,400 00:00:07 31,400 45,600
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 2 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: گل دهی
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 30 لیتر  مجموعه سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 30 لیتر مجموعه سه عددی گلباران سبز گیلان 1,215,400 2 آبان 1,215,400 1,215,400
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 01 ظرفیت 30 لیتر مجموعه سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 ظرفیت 6 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 ظرفیت 6 لیتر گلباران سبز گیلان 82,100 00:00:09 44,400 96,700
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 ظرفیت 6 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 مجموعه سه عددی ظرفیت 26 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 مجموعه سه عددی ظرفیت 26 لیتر گلباران سبز گیلان 1,033,000 2 آبان 1,033,000 1,033,000
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 02 مجموعه سه عددی ظرفیت 26 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 10 لیتر
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 10 لیتر گلباران سبز گیلان 145,800 12:00:12 145,800 145,800
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 10 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 22 لیتر  مجموعه سه عددی
خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 22 لیتر مجموعه سه عددی گلباران سبز گیلان 838,600 2 آبان 299,900 838,600
بستر آماده کشت گلباران سبز مدل 03 ظرفیت 22 لیتر مجموعه سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
مجموع موارد: 1334 عدد در 27 صفحه
قیمت خاک، کود و آفت کش
کود کامل گیاهان برگ سبز به کشت حجم 100 سی سی
قیمت: 29,100 ریال
قیمت: 29,100 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک، کود و آفت کش
پک کود مایع بامبو گرین گروت ظرفیت 500 میلی لیتر
قیمت: 1,030,200 ریال
قیمت: 1,030,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 2,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک، کود و آفت کش
ورمی پلاس 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
قیمت: 208,300 ریال
قیمت: 208,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک، کود و آفت کش
خاک رنگی تراریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته 3 عددی
قیمت: 249,000 ریال
قیمت: 249,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک، کود و آفت کش
پرلیت زمین کاو مدل 0310L2 وزن 300 گرم
قیمت: 65,000 ریال
قیمت: 65,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک، کود و آفت کش
خاک کاکتوس ازالیا کد01 وزن 1 کیلوگرم
قیمت: 33,000 ریال
قیمت: 33,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک، کود و آفت کش
بستر آماده کشت گیاه شفلرا گلباران سبز بسته 2 کیلوگرمی
قیمت: 128,300 ریال
قیمت: 128,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک، کود و آفت کش
کوکوپیت گلستان مدل Co01 وزن 1.6 کیلوگرم
قیمت: 159,000 ریال
قیمت: 159,000 ریال
مشاهده اطلاعات