قیمت خاک و کود

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آفت کش بایوران مدل بایولپ کد BT1K وزن 1 کیلوگرم
خاک و کود
آفت کش بایوران مدل بایولپ کد BT1K وزن 1 کیلوگرم بایوران 2,250,000 2 آبان 2,250,000 2,250,000
آفت کش بایوران مدل بایولپ کد BT1K وزن 1 کیلوگرم جنس: پودر تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
آفتکش زیستی بایوران مدل بایولپ کد BT-1L حجم 1 لیتر
خاک و کود
آفتکش زیستی بایوران مدل بایولپ کد BT-1L حجم 1 لیتر بایوران 565,000 2 آبان 565,000 565,000
آفتکش زیستی بایوران مدل بایولپ کد BT-1L حجم 1 لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: دارد قابلیت نگهداری آب: ندارد
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6 حجم 500 میلی لیتر
خاک و کود
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6 حجم 500 میلی لیتر رزپک 590,000 1 آبان 590,000 590,000
اسپری براق کننده گیاهان رزپک مدل گلبرگ 6 حجم 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک
اسپری مکمل گیاه گرین گروث مدل بیومیکس حجم 500 میلی لیتر
خاک و کود
اسپری مکمل گیاه گرین گروث مدل بیومیکس حجم 500 میلی لیتر متفرقه 272,000 18 شهریور 295,000 320,000
اسپری مکمل گیاه گرین گروث مدل بیومیکس حجم 500 میلی لیتر جنس: مایع تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کاشت کافا KB12 حجم ۱۲ لیتر
خاک و کود
بستر آماده کاشت کافا KB12 حجم ۱۲ لیتر متفرقه 350,000 2 آبان 350,000 350,000
بستر آماده کاشت کافا KB12 حجم ۱۲ لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کاشت کافا کدKB05 حجم ۵ لیتر
خاک و کود
بستر آماده کاشت کافا کدKB05 حجم ۵ لیتر متفرقه 150,000 2 آبان 150,000 150,000
بستر آماده کاشت کافا کدKB05 حجم ۵ لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
بستر آماده کشت بهکام کد BEH015 حجم 15 لیتر
خاک و کود
بستر آماده کشت بهکام کد BEH015 حجم 15 لیتر متفرقه 401,700 2 آبان 391,400 391,400
بستر آماده کشت بهکام کد BEH015 حجم 15 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
بستر کشت کوکوپیت ای زی گرو مدل EZ5 وزن 5 کیلوگرم
خاک و کود
بستر کشت کوکوپیت ای زی گرو مدل EZ5 وزن 5 کیلوگرم متفرقه 700,000 24 مرداد 700,000 700,000
بستر کشت کوکوپیت ای زی گرو مدل EZ5 وزن 5 کیلوگرم جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک
بستر کشت کوکوپیت هیلان کد H04 وزن 50 کیلوگرم بسته 4 عددی
خاک و کود
بستر کشت کوکوپیت هیلان کد H04 وزن 50 کیلوگرم بسته 4 عددی متفرقه 3,670,000 2 آبان 3,400,000 3,400,000
بستر کشت کوکوپیت هیلان کد H04 وزن 50 کیلوگرم بسته 4 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
بستر کشت کوکوپیت کد CO05 وزن 5 کیلوگرم
خاک و کود
بستر کشت کوکوپیت کد CO05 وزن 5 کیلوگرم متفرقه 1,000,000 2 آبان 980,000 980,000
بستر کشت کوکوپیت کد CO05 وزن 5 کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
بسته خاک و کود گلستان مدل PA01 مجموعه 7 عددی
خاک و کود
بسته خاک و کود گلستان مدل PA01 مجموعه 7 عددی گلستان 820,000 2 آبان 740,000 740,000
بسته خاک و کود گلستان مدل PA01 مجموعه 7 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک آلی (کمپوست) سورین خاک سایز بزرگ (10 لیتری)
خاک و کود
خاک آلی (کمپوست) سورین خاک سایز بزرگ (10 لیتری) متفرقه 144,000 24 مرداد 144,000 144,000
خاک آلی (کمپوست) سورین خاک سایز بزرگ (10 لیتری) جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد
خاک آماده کاشت آفتاب مدل KA3.5 وزن ۳.۵ کیلوگرم
خاک و کود
خاک آماده کاشت آفتاب مدل KA3.5 وزن ۳.۵ کیلوگرم متفرقه 120,000 2 مهر 120,000 120,000
خاک آماده کاشت آفتاب مدل KA3.5 وزن ۳.۵ کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک آماده کاشت آفتاب مدل KA7.5 وزن ۷.۵ کیلوگرم
خاک و کود
خاک آماده کاشت آفتاب مدل KA7.5 وزن ۷.۵ کیلوگرم متفرقه 190,000 13 شهریور 190,000 190,000
خاک آماده کاشت آفتاب مدل KA7.5 وزن ۷.۵ کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ آرنیکا مدل 013 وزن 2.8 کیلوگرم بسته 2 عددی
خاک و کود
خاک برگ آرنیکا مدل 013 وزن 2.8 کیلوگرم بسته 2 عددی متفرقه 150,000 28 شهریور 150,000 150,000
خاک برگ آرنیکا مدل 013 وزن 2.8 کیلوگرم بسته 2 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ آرنیکا کد 011 وزن 1.3 کیلوگرم بسته 10 عددی
خاک و کود
خاک برگ آرنیکا کد 011 وزن 1.3 کیلوگرم بسته 10 عددی متفرقه 372,000 2 آبان 400,000 400,000
خاک برگ آرنیکا کد 011 وزن 1.3 کیلوگرم بسته 10 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ آرنیکا کد 011 وزن 1.3 کیلوگرم بسته 3 عددی
خاک و کود
خاک برگ آرنیکا کد 011 وزن 1.3 کیلوگرم بسته 3 عددی متفرقه 110,000 1 آبان 100,000 100,000
خاک برگ آرنیکا کد 011 وزن 1.3 کیلوگرم بسته 3 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ آرنیکا کد 013 وزن 2.8 کیلوگرم بسته 5 عددی
خاک و کود
خاک برگ آرنیکا کد 013 وزن 2.8 کیلوگرم بسته 5 عددی متفرقه 450,000 2 آبان 450,000 450,000
خاک برگ آرنیکا کد 013 وزن 2.8 کیلوگرم بسته 5 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ ازالیا مدل 1313 وزن 6 کیلو گرم
خاک و کود
خاک برگ ازالیا مدل 1313 وزن 6 کیلو گرم متفرقه 96,000 8 شهریور 90,000 90,000
خاک برگ ازالیا مدل 1313 وزن 6 کیلو گرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ بهکام کد BARG04 حجم 4 لیتر مجموعه سه عددی
خاک و کود
خاک برگ بهکام کد BARG04 حجم 4 لیتر مجموعه سه عددی متفرقه 360,000 2 آبان 350,000 350,000
خاک برگ بهکام کد BARG04 حجم 4 لیتر مجموعه سه عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک برگ بهکام کد BEH حجم 15 لیتر
خاک و کود
خاک برگ بهکام کد BEH حجم 15 لیتر متفرقه 420,000 2 آبان 400,000 400,000
خاک برگ بهکام کد BEH حجم 15 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک برگ تک گل کد KWM وزن ۳.۵ کیلوگرم
خاک و کود
خاک برگ تک گل کد KWM وزن ۳.۵ کیلوگرم متفرقه 80,000 13 شهریور 80,000 80,000
خاک برگ تک گل کد KWM وزن ۳.۵ کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ کافا مدل KWB وزن ۷ کیلوگرم
خاک و کود
خاک برگ کافا مدل KWB وزن ۷ کیلوگرم متفرقه 120,000 13 شهریور 120,000 120,000
خاک برگ کافا مدل KWB وزن ۷ کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک برگ گرین کالا مدل Gr13 حجم 13 لیتری
خاک و کود
خاک برگ گرین کالا مدل Gr13 حجم 13 لیتری متفرقه 148,800 2 آبان 159,000 159,000
خاک برگ گرین کالا مدل Gr13 حجم 13 لیتری جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک برگ گل باغ کد 2 وزن 3 کیلوگرم
خاک و کود
خاک برگ گل باغ کد 2 وزن 3 کیلوگرم متفرقه 245,000 2 آبان 245,000 245,000
خاک برگ گل باغ کد 2 وزن 3 کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک
خاک برگ گلدیس کد001 حجم ۷ لیتر
خاک و کود
خاک برگ گلدیس کد001 حجم ۷ لیتر متفرقه 180,000 2 آبان 104,400 104,400
خاک برگ گلدیس کد001 حجم ۷ لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
خاک برگ گلستان مدل کد CK-12 بسته 2 کیلوگرمی
خاک و کود
خاک برگ گلستان مدل کد CK-12 بسته 2 کیلوگرمی متفرقه 50,000 28 شهریور 50,000 50,000
خاک برگ گلستان مدل کد CK-12 بسته 2 کیلوگرمی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد
خاک بن سای رویانه کد BO 011 وزن  3 کیلوگرم
خاک و کود
خاک بن سای رویانه کد BO 011 وزن 3 کیلوگرم متفرقه 123,500 14 شهریور 123,500 190,000
خاک بن سای رویانه کد BO 011 وزن 3 کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک بن سای گلستان مدل Bs01 حجم 3 لیتر
خاک و کود
خاک بن سای گلستان مدل Bs01 حجم 3 لیتر گلستان 193,000 2 آبان 193,000 193,000
خاک بن سای گلستان مدل Bs01 حجم 3 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک بنسای رویانه  کد BA 02 حجم 10 لیتر
خاک و کود
خاک بنسای رویانه کد BA 02 حجم 10 لیتر متفرقه 250,000 2 آبان 162,500 250,000
خاک بنسای رویانه کد BA 02 حجم 10 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک بنسای رویانه کد BON 123 وزن 3 کیلوگرم
خاک و کود
خاک بنسای رویانه کد BON 123 وزن 3 کیلوگرم متفرقه 123,500 2 مهر 123,500 190,000
خاک بنسای رویانه کد BON 123 وزن 3 کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک بنفشه آفریقایی آرنیکا کد  ۰۱۴ وزن ۷۵۰ گرم بسته ۵ عددی
خاک و کود
خاک بنفشه آفریقایی آرنیکا کد ۰۱۴ وزن ۷۵۰ گرم بسته ۵ عددی متفرقه 460,000 2 آبان 460,000 460,000
خاک بنفشه آفریقایی آرنیکا کد ۰۱۴ وزن ۷۵۰ گرم بسته ۵ عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک بنفشه آفریقایی آرنیکا کد 014 وزن 750 گرم
خاک و کود
خاک بنفشه آفریقایی آرنیکا کد 014 وزن 750 گرم متفرقه 135,000 2 آبان 135,000 135,000
خاک بنفشه آفریقایی آرنیکا کد 014 وزن 750 گرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک بنفشه آفریقایی بهکام کد BN02 حجم 2 لیتر
خاک و کود
خاک بنفشه آفریقایی بهکام کد BN02 حجم 2 لیتر متفرقه 155,000 2 آبان 150,000 150,000
خاک بنفشه آفریقایی بهکام کد BN02 حجم 2 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک تراریوم سورین خاک مدل TR03 وزن 5 کیلوگرم
خاک و کود
خاک تراریوم سورین خاک مدل TR03 وزن 5 کیلوگرم متفرقه 139,000 2 آبان 144,000 144,000
خاک تراریوم سورین خاک مدل TR03 وزن 5 کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی
خاک رنگی تراریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی
خاک و کود
خاک رنگی تراریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی گلباران سبز گیلان 580,000 2 آبان 580,000 580,000
خاک رنگی تراریوم 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی جنس: پودر تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
خاک نیچرز پرو مدل زغال فعال کد NP-AC-S وزن 500 گرم
خاک و کود
خاک نیچرز پرو مدل زغال فعال کد NP-AC-S وزن 500 گرم متفرقه 207,000 2 آبان 214,000 214,000
خاک نیچرز پرو مدل زغال فعال کد NP-AC-S وزن 500 گرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک نیچرز پرو کد AC5-M وزن 500 گرم
خاک و کود
خاک نیچرز پرو کد AC5-M وزن 500 گرم متفرقه 199,000 2 آبان 199,000 199,000
خاک نیچرز پرو کد AC5-M وزن 500 گرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک و برگ گلباران سبز ظرفیت 12 لیتر مجموعه 3 عددی
خاک و کود
خاک و برگ گلباران سبز ظرفیت 12 لیتر مجموعه 3 عددی گلباران سبز گیلان 445,400 2 آبان 242,400 424,200
خاک و برگ گلباران سبز ظرفیت 12 لیتر مجموعه 3 عددی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه
خاک و برگ گلباران سبز ظرفیت 20 لیتر مجموعه 3 عددی
خاک و کود
خاک و برگ گلباران سبز ظرفیت 20 لیتر مجموعه 3 عددی گلباران سبز گیلان 791,000 2 آبان 683,500 717,600
خاک و برگ گلباران سبز ظرفیت 20 لیتر مجموعه 3 عددی جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه
خاک و کود آماده کاشت گلستان مدل KH01 حجم 6 لیتر
خاک و کود
خاک و کود آماده کاشت گلستان مدل KH01 حجم 6 لیتر گلستان 139,000 17 مهر 139,000 139,000
خاک و کود آماده کاشت گلستان مدل KH01 حجم 6 لیتر جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک و کود آماده کاشت گیلدا کد GK11L حجم ۱۱ لیتر
خاک و کود
خاک و کود آماده کاشت گیلدا کد GK11L حجم ۱۱ لیتر گیلدا 365,500 22 مهر 365,500 365,500
خاک و کود آماده کاشت گیلدا کد GK11L حجم ۱۱ لیتر جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک پیت ماس بهکام کد Pit01 حجم 3 لیتر
خاک و کود
خاک پیت ماس بهکام کد Pit01 حجم 3 لیتر متفرقه 193,000 2 آبان 180,000 180,000
خاک پیت ماس بهکام کد Pit01 حجم 3 لیتر جنس: پودر تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک پیت ماس بهکام کد Pit03 حجم 3 لیتر مجموعه 3 عددی
خاک و کود
خاک پیت ماس بهکام کد Pit03 حجم 3 لیتر مجموعه 3 عددی متفرقه 480,000 2 آبان 480,000 480,000
خاک پیت ماس بهکام کد Pit03 حجم 3 لیتر مجموعه 3 عددی جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک پیتماس پلنت تاپ کد ZIBU حجم 70 لیتر
خاک و کود
خاک پیتماس پلنت تاپ کد ZIBU حجم 70 لیتر متفرقه 4,550,000 29 مرداد 4,550,000 4,550,000
خاک پیتماس پلنت تاپ کد ZIBU حجم 70 لیتر جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک ژله ای 20 گرمی گلباران سبز بسته 3 عددی
خاک و کود
خاک ژله ای 20 گرمی گلباران سبز بسته 3 عددی گلباران سبز گیلان 445,000 22 مهر 445,000 445,000
خاک ژله ای 20 گرمی گلباران سبز بسته 3 عددی جنس: جامد عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب: دارد
خاک کاکتوس هستی مدل G-22 وزن 1 کیلوگرم
خاک و کود
خاک کاکتوس هستی مدل G-22 وزن 1 کیلوگرم متفرقه 50,000 2 آبان 50,000 50,000
خاک کاکتوس هستی مدل G-22 وزن 1 کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:دارد
خاک کاکتوس کافا مدل KC03 وزن ۳ کیلوگرم
خاک و کود
خاک کاکتوس کافا مدل KC03 وزن ۳ کیلوگرم متفرقه 80,000 13 شهریور 80,000 80,000
خاک کاکتوس کافا مدل KC03 وزن ۳ کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه، گل دهی بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
خاک کاکتوس گل باغ کد1 وزن 5 کیلوگرم
خاک و کود
خاک کاکتوس گل باغ کد1 وزن 5 کیلوگرم متفرقه 171,500 7 مهر 137,200 137,200
خاک کاکتوس گل باغ کد1 وزن 5 کیلوگرم جنس: خاک تهیه شده از مواد: ارگانیک، معدنی
خاک کاکتوس گلستان مدل Ck03 وزن 3 کیلوگرم
خاک و کود
خاک کاکتوس گلستان مدل Ck03 وزن 3 کیلوگرم گلستان 119,000 2 آبان 145,000 155,000
خاک کاکتوس گلستان مدل Ck03 وزن 3 کیلوگرم جنس: جامد تهیه شده از مواد: ارگانیک عملکرد اصلی: تغذیه بو: ندارد قابلیت نگهداری آب:ندارد
مجموع موارد: 271 عدد در 6 صفحه
قیمت خاک و کود
پرلیت دانه ریز گلستان مدل Pl01 حجم 3 لیتر
قیمت: 69,000 ریال
قیمت: 69,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 3,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,650,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک و کود
بستر آماده کاشت کافا کدKB05 حجم ۵ لیتر
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خاک و کود
کود فروت ست زاک کد 2676 Z حجم 1000 میلی لیتر
قیمت: 600,000 ریال
قیمت: 600,000 ریال
مشاهده اطلاعات