قیمت تبر، بیل و کلنگ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابزار باغبانی مدل 3-TLG مجموعه 3 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی مدل 3-TLG مجموعه 3 عددی متفرقه 180,000 22 فروردین 180,000 180,000
ابزار باغبانی مدل 3-TLG مجموعه 3 عددی جنس دسته: چوبی
ابزار باغبانی مدل D3-111 مجموعه 3 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی مدل D3-111 مجموعه 3 عددی متفرقه 500,000 00:00:08 475,000 500,000
ابزار باغبانی مدل D3-111 مجموعه 3 عددی جنس دسته: پلاستیکی
ابزار باغبانی مدل TN1 مجموعه 4 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی مدل TN1 مجموعه 4 عددی متفرقه 254,000 18 خرداد 254,000 254,000
ابزار باغبانی مدل TN1 مجموعه 4 عددی جنس دسته: پلاستیکی
ابزار باغبانی موسوی مدل M10 مجموعه 3 عددی
تبر، بیل و کلنگ
ابزار باغبانی موسوی مدل M10 مجموعه 3 عددی متفرقه 1,029,000 8 آبان 1,029,000 1,029,000
ابزار باغبانی موسوی مدل M10 مجموعه 3 عددی جنس دسته: پلاستیکی
برگ جمع کن جی تی تی مدل T-808
تبر، بیل و کلنگ
برگ جمع کن جی تی تی مدل T-808 جی تی تی 715,000 3 آبان 682,000 715,000
برگ جمع کن جی تی تی مدل T-808 جنس دسته: پلاستیکی
بیل آکواکرافت مدل 380861
تبر، بیل و کلنگ
بیل آکواکرافت مدل 380861 متفرقه 3,900,000 3 آبان 3,700,000 3,700,000
بیل آکواکرافت مدل 380861 جنس دسته: پلاستیکی
بیل باغبانی صامو پرشین مدلPA 112
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی صامو پرشین مدلPA 112 صامو پرشین 500,000 22 مهر 428,000 450,000
بیل باغبانی صامو پرشین مدلPA 112
بیل باغبانی مدل PH -03
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی مدل PH -03 متفرقه 626,000 3 آبان 580,000 580,000
بیل باغبانی مدل PH -03 جنس دسته: فلزی
بیل باغبانی مدل PH-02
تبر، بیل و کلنگ
بیل باغبانی مدل PH-02 متفرقه 550,000 7 آبان 560,000 560,000
بیل باغبانی مدل PH-02 جنس دسته: فلزی
بیل تاشو چند کاره مدل 450
تبر، بیل و کلنگ
بیل تاشو چند کاره مدل 450 متفرقه 750,000 23 مهر 699,000 750,000
بیل تاشو چند کاره مدل 450 جنس دسته: فلزی
بیل تبریز استیل مدل PR
تبر، بیل و کلنگ
بیل تبریز استیل مدل PR متفرقه 990,000 3 شهریور 990,000 990,000
بیل تبریز استیل مدل PR جنس دسته: فلزی
بیل دایسون  کد DS160207
تبر، بیل و کلنگ
بیل دایسون کد DS160207 دایسون 3,010,000 17 مهر 2,350,000 2,350,000
بیل دایسون کد DS160207 جنس دسته: پلاستیکی
بیل دایسون  کد DS160209
تبر، بیل و کلنگ
بیل دایسون کد DS160209 دایسون 2,985,000 17 شهریور 2,985,000 3,000,000
بیل دایسون کد DS160209 جنس دسته: پلاستیکی
بیل دایسون کد DS160208
تبر، بیل و کلنگ
بیل دایسون کد DS160208 دایسون 3,220,000 3 مهر 3,070,000 3,220,000
بیل دایسون کد DS160208 جنس دسته: فلزی
بیل دکو مدل DC02
تبر، بیل و کلنگ
بیل دکو مدل DC02 متفرقه 1,100,000 7 آبان 980,000 980,000
بیل دکو مدل DC02 جنس دسته: چوبی
بیل دکو مدل DC03
تبر، بیل و کلنگ
بیل دکو مدل DC03 متفرقه 1,900,000 2 آبان 1,900,000 1,900,000
بیل دکو مدل DC03 جنس دسته: چوبی
بیل ریشه زن مدل MC01
تبر، بیل و کلنگ
بیل ریشه زن مدل MC01 متفرقه 2,500,000 28 شهریور 2,500,000 2,500,000
بیل ریشه زن مدل MC01 جنس دسته: فلزی
بیل سامکو مدل YPD-02M
تبر، بیل و کلنگ
بیل سامکو مدل YPD-02M متفرقه 1,700,000 3 آبان 1,500,000 1,500,000
بیل سامکو مدل YPD-02M جنس دسته: چوبی
بیل سامکو مدل YPE-02T
تبر، بیل و کلنگ
بیل سامکو مدل YPE-02T متفرقه 1,900,000 3 آبان 1,500,000 1,500,000
بیل سامکو مدل YPE-02T جنس دسته: چوبی
بیل سامکو مدل YPM-02TOS
تبر، بیل و کلنگ
بیل سامکو مدل YPM-02TOS متفرقه 1,700,000 3 آبان 1,500,000 1,500,000
بیل سامکو مدل YPM-02TOS جنس دسته: چوبی
بیل سامکو مدل YPZ-02S
تبر، بیل و کلنگ
بیل سامکو مدل YPZ-02S متفرقه 1,950,000 3 آبان 1,650,000 1,650,000
بیل سامکو مدل YPZ-02S جنس دسته: چوبی
بیل صدر مدل max5
تبر، بیل و کلنگ
بیل صدر مدل max5 متفرقه 680,000 3 آبان 680,000 680,000
بیل صدر مدل max5 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل 131310
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل 131310 فیسکارس 8,500,000 3 آبان 8,210,000 8,210,000
بیل فیسکارس مدل 131310 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل 131482
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل 131482 فیسکارس 8,900,000 8 آبان 8,900,000 8,900,000
بیل فیسکارس مدل 131482 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل 132403
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل 132403 فیسکارس 2,390,000 21 تیر 2,390,000 2,390,000
بیل فیسکارس مدل 132403 جنس دسته: فلزی
بیل فیسکارس مدل ۱۳۱۵۲۰
تبر، بیل و کلنگ
بیل فیسکارس مدل ۱۳۱۵۲۰ فیسکارس 4,400,000 3 آبان 4,400,000 4,400,000
بیل فیسکارس مدل ۱۳۱۵۲۰ جنس دسته: فلزی
بیل مدل MC03
تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل MC03 متفرقه 1,900,000 3 آبان 1,900,000 1,900,000
بیل مدل MC03 جنس دسته: فلزی
بیل مدل PR2
تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل PR2 متفرقه 890,000 19 شهریور 990,000 990,000
بیل مدل PR2 جنس دسته: فلزی
بیل مدل S3
تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل S3 متفرقه 560,000 14 شهریور 520,000 560,000
بیل مدل S3 جنس دسته: فلزی
بیل مدل tz202
تبر، بیل و کلنگ
بیل مدل tz202 متفرقه 7,300,000 29 اردیبهشت 6,300,000 6,300,000
بیل مدل tz202 جنس دسته: فلزی
بیل مهدوی مدل GO11
تبر، بیل و کلنگ
بیل مهدوی مدل GO11 متفرقه 770,000 3 آبان 730,000 730,000
بیل مهدوی مدل GO11 جنس دسته: فلزی
بیل میکا کد 3
تبر، بیل و کلنگ
بیل میکا کد 3 ابزار میکا 1,250,000 28 مهر 1,220,000 1,250,000
بیل میکا کد 3 جنس دسته: چوبی
بیل کد DS16003
تبر، بیل و کلنگ
بیل کد DS16003 متفرقه 280,000 8 شهریور 280,000 280,000
بیل کد DS16003 جنس دسته: چوبی
بیل  بهکو مدل BH-0164
تبر، بیل و کلنگ
بیل  بهکو مدل BH-0164 بهکو 3,950,000 3 آبان 3,850,000 3,850,000
بیل  بهکو مدل BH-0164 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه ال اس تی طول 28 سانتی‌ متر
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه ال اس تی طول 28 سانتی‌ متر ال اس تی 218,000 21 تیر 218,000 218,000
بیلچه ال اس تی طول 28 سانتی‌ متر جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی آکواکرافت مدل 380661
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی آکواکرافت مدل 380661 آکواکرفت 1,055,000 4 آبان 1,055,000 1,055,000
بیلچه باغبانی آکواکرافت مدل 380661 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی آکواکرفت مدل 380661
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی آکواکرفت مدل 380661 آکواکرفت 1,200,000 3 آبان 1,290,000 1,290,000
بیلچه باغبانی آکواکرفت مدل 380661 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST-G28
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST-G28 ال اس تی 230,000 4 آبان 209,000 230,000
بیلچه باغبانی ال اس تی مدل LST-G28 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی باغبان مدل T1707
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی باغبان مدل T1707 متفرقه 121,000 3 آبان 121,000 126,000
بیلچه باغبانی باغبان مدل T1707 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی به کشت مدل AF-100
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی به کشت مدل AF-100 به کشت 145,000 13 شهریور 135,000 135,000
بیلچه باغبانی به کشت مدل AF-100 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی سامکو مدل YPZ-Fi59
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی سامکو مدل YPZ-Fi59 متفرقه 750,000 17 مهر 490,000 490,000
بیلچه باغبانی سامکو مدل YPZ-Fi59 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 متفرقه 205,000 3 آبان 199,900 205,000
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 متفرقه 128,000 17 شهریور 128,000 128,000
بیلچه باغبانی طرح لاله مدل sh-88 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی فلزی مدل 06
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی فلزی مدل 06 متفرقه 77,000 8 آبان 77,000 77,000
بیلچه باغبانی فلزی مدل 06 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی لومانا مدل 070
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی لومانا مدل 070 متفرقه 85,000 3 آبان 85,000 85,000
بیلچه باغبانی لومانا مدل 070 جنس دسته: پلاستیکی
بیلچه باغبانی مدل 002
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل 002 متفرقه 80,000 3 آبان 89,000 89,000
بیلچه باغبانی مدل 002 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل 010
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل 010 متفرقه 77,200 3 آبان 77,200 78,000
بیلچه باغبانی مدل 010 جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل A01 بسته 2 عددی
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل A01 بسته 2 عددی متفرقه 151,000 7 آبان 139,000 151,000
بیلچه باغبانی مدل A01 بسته 2 عددی جنس دسته: چوبی
بیلچه باغبانی مدل AF-220
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل AF-220 متفرقه 180,000 29 شهریور 168,000 180,000
بیلچه باغبانی مدل AF-220 جنس دسته: فلزی
بیلچه باغبانی مدل F325
تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل F325 متفرقه 492,000 4 فروردین 492,000 492,000
بیلچه باغبانی مدل F325 جنس دسته: فلزی
مجموع موارد: 180 عدد در 4 صفحه
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل W5600
قیمت: 269,000 ریال
قیمت: 269,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیل  بهکو مدل BH-0164
قیمت: 3,950,000 ریال
قیمت: 3,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی مدل GSS_2020
قیمت: 980,000 ریال
قیمت: 980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
کلنگ صامو پرشین مدل G 439
قیمت: 388,000 ریال
قیمت: 388,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
پارو مدل 112
قیمت: 640,000 ریال
قیمت: 640,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
پارو کد 222
قیمت: 703,000 ریال
قیمت: 703,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیل تاشو چند کاره مدل 450
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه باغبانی آکواکرفت مدل 380661
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه مدل دسته کوتاه
قیمت: 89,000 ریال
قیمت: 89,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تبر، بیل و کلنگ
بیلچه مدل Off Roading
قیمت: 649,600 ریال
قیمت: 649,600 ریال
مشاهده اطلاعات