قیمت بذر و تخم گیاهان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ابری پاکوتاه آبی آذر سبزینه مدلO32
بذر و تخم گیاهان
ابری پاکوتاه آبی آذر سبزینه مدلO32 متفرقه 40,000 13 دی 35,000 40,000
ابری پاکوتاه آبی آذر سبزینه مدلO32 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بدر زر سید کد 02 بسته سه عددی
بذر و تخم گیاهان
بدر زر سید کد 02 بسته سه عددی متفرقه 120,000 3 اردیبهشت 120,000 120,000
بدر زر سید کد 02 بسته سه عددی فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بدر هویج فرنگی زر بذر ایرانیان مدل P26
بذر و تخم گیاهان
بدر هویج فرنگی زر بذر ایرانیان مدل P26 متفرقه 69,000 2 آبان 62,100 69,000
بدر هویج فرنگی زر بذر ایرانیان مدل P26 فصل کاشت: بهار، پاییز
بدر کدو حلوایی زر بذر ایرانیان کد ZBP-36
بذر و تخم گیاهان
بدر کدو حلوایی زر بذر ایرانیان کد ZBP-36 متفرقه 69,000 2 آبان 62,000 69,000
بدر کدو حلوایی زر بذر ایرانیان کد ZBP-36 فصل کاشت: بهار، پاییز
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل آرتیشو همراه با گلدان
بذر و تخم گیاهان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل آرتیشو همراه با گلدان متفرقه 290,000 13 دی 290,000 290,000
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل آرتیشو همراه با گلدان فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل ترب همراه با گلدان
بذر و تخم گیاهان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل ترب همراه با گلدان متفرقه 288,000 13 دی 288,000 288,000
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل ترب همراه با گلدان فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل همیشه بهار همراه با گلدان
بذر و تخم گیاهان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل همیشه بهار همراه با گلدان متفرقه 262,500 6 شهریور 262,500 262,500
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل همیشه بهار همراه با گلدان فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گل آفتابگردون همراه با گلدان
بذر و تخم گیاهان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گل آفتابگردون همراه با گلدان متفرقه 288,000 13 دی 288,000 288,000
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گل آفتابگردون همراه با گلدان فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گل لادن همراه با گلدان
بذر و تخم گیاهان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گل لادن همراه با گلدان متفرقه 288,000 13 دی 288,000 288,000
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گل لادن همراه با گلدان فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گوجه همراه با گلدان
بذر و تخم گیاهان
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گوجه همراه با گلدان متفرقه 390,000 2 آبان 390,000 390,000
بذر آماده برای کشت کشاورز کوچولو مدل گوجه همراه با گلدان فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر فلفل چری میکس آذر سبزینه مدل F146
بذر و تخم گیاهان
بذر فلفل چری میکس آذر سبزینه مدل F146 متفرقه 57,000 13 دی 57,000 57,000
بذر فلفل چری میکس آذر سبزینه مدل F146 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر هویج زرد گلباران سبز بسته 5 عددی
بذر و تخم گیاهان
بذر هویج زرد گلباران سبز بسته 5 عددی گلباران سبز گیلان 171,600 13 دی 88,800 171,600
بذر هویج زرد گلباران سبز بسته 5 عددی فصل کاشت: بهار
بذر پیاز طلایی بذر طلایی برتر کد BZT-49
بذر و تخم گیاهان
بذر پیاز طلایی بذر طلایی برتر کد BZT-49 متفرقه 69,000 2 آبان 62,000 62,000
بذر پیاز طلایی بذر طلایی برتر کد BZT-49 فصل کاشت: بهار، زمستان
بذر کرن بری آذر سبزینه مدل D14
بذر و تخم گیاهان
بذر کرن بری آذر سبزینه مدل D14 متفرقه 90,000 13 دی 90,000 90,000
بذر کرن بری آذر سبزینه مدل D14 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر گل آهار پاکان بذر
بذر و تخم گیاهان
بذر گل آهار پاکان بذر پاکان بذر 70,000 13 دی 70,000 70,000
بذر گل آهار پاکان بذر فصل کاشت: زمستان
بذر گل آهار گلباران سبز
بذر و تخم گیاهان
بذر گل آهار گلباران سبز گلباران سبز گیلان 90,700 13 دی 55,500 90,700
بذر گل آهار گلباران سبز فصل کاشت: بهار
بذر گل تاج خروس الوان گلباران سبز
بذر و تخم گیاهان
بذر گل تاج خروس الوان گلباران سبز گلباران سبز گیلان 90,700 13 دی 55,500 77,000
بذر گل تاج خروس الوان گلباران سبز فصل کاشت: بهار، تابستان، پاییز، زمستان
بذر گل ختمی الوان گلباران سبز
بذر و تخم گیاهان
بذر گل ختمی الوان گلباران سبز گلباران سبز گیلان 90,700 13 دی 90,700 113,400
بذر گل ختمی الوان گلباران سبز فصل کاشت: بهار، تابستان، پاییز، زمستان
بذر گل شب بو پاکان بذر
بذر و تخم گیاهان
بذر گل شب بو پاکان بذر پاکان بذر 70,000 13 دی 70,000 70,000
بذر گل شب بو پاکان بذر فصل کاشت: تابستان
بذر گل شب بو گلباران سبز
بذر و تخم گیاهان
بذر گل شب بو گلباران سبز گلباران سبز گیلان 90,700 8 شهریور 113,400 113,400
بذر گل شب بو گلباران سبز فصل کاشت: بهار
بذر گل عروس گلباران سبز
بذر و تخم گیاهان
بذر گل عروس گلباران سبز گلباران سبز گیلان 77,000 7 آبان 90,700 113,400
بذر گل عروس گلباران سبز فصل کاشت: بهار، پاییز
بذر گل لادن الوان گلباران سبز
بذر و تخم گیاهان
بذر گل لادن الوان گلباران سبز گلباران سبز گیلان 90,700 13 دی 66,600 90,700
بذر گل لادن الوان گلباران سبز فصل کاشت: بهار، پاییز
بذر آدنیوم زرد آذر سبزینه مدل V45
بذر و تخم گیاهان
بذر آدنیوم زرد آذر سبزینه مدل V45 متفرقه 89,000 13 دی 89,000 89,000
بذر آدنیوم زرد آذر سبزینه مدل V45 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آدنیوم صورتی آذر سبزینه مدل V39
بذر و تخم گیاهان
بذر آدنیوم صورتی آذر سبزینه مدل V39 متفرقه 85,000 13 دی 50,000 100,000
بذر آدنیوم صورتی آذر سبزینه مدل V39 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آدنیوم قرمز آذر سبزینه مدل V46
بذر و تخم گیاهان
بذر آدنیوم قرمز آذر سبزینه مدل V46 متفرقه 63,000 13 دی 63,000 63,000
بذر آدنیوم قرمز آذر سبزینه مدل V46 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آرتان گل مدل رعنا بسته 20 گرمی
بذر و تخم گیاهان
بذر آرتان گل مدل رعنا بسته 20 گرمی متفرقه 100,000 24 مرداد 105,000 105,000
بذر آرتان گل مدل رعنا بسته 20 گرمی فصل کاشت: بهار
بذر آزروسرئوس وریدیس خانه سبز گلدیس کد 3672 بسته 10 عددی
بذر و تخم گیاهان
بذر آزروسرئوس وریدیس خانه سبز گلدیس کد 3672 بسته 10 عددی متفرقه 84,000 13 دی 58,900 76,000
بذر آزروسرئوس وریدیس خانه سبز گلدیس کد 3672 بسته 10 عددی فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آزروسرئوس وریدیس خانه سبز گلدیس کد 3672 بسته 100 عددی
بذر و تخم گیاهان
بذر آزروسرئوس وریدیس خانه سبز گلدیس کد 3672 بسته 100 عددی متفرقه 600,000 13 دی 600,000 600,000
بذر آزروسرئوس وریدیس خانه سبز گلدیس کد 3672 بسته 100 عددی فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آستروفیتوم آستریاس ندوم نیشیکی ابلق خانه سبز گلدیس کد 1252 بسته 10 عددی
بذر و تخم گیاهان
بذر آستروفیتوم آستریاس ندوم نیشیکی ابلق خانه سبز گلدیس کد 1252 بسته 10 عددی متفرقه 295,000 13 دی 265,500 265,500
بذر آستروفیتوم آستریاس ندوم نیشیکی ابلق خانه سبز گلدیس کد 1252 بسته 10 عددی فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آستروفیتوم کاکتوس آذر سبزینه مدل K2
بذر و تخم گیاهان
بذر آستروفیتوم کاکتوس آذر سبزینه مدل K2 متفرقه 90,000 13 دی 90,000 90,000
بذر آستروفیتوم کاکتوس آذر سبزینه مدل K2 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آشلانتوس ساران مدل AMR-095
بذر و تخم گیاهان
بذر آشلانتوس ساران مدل AMR-095 متفرقه 40,000 13 دی 40,000 40,000
بذر آشلانتوس ساران مدل AMR-095 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آفتابگردان بذر طلایی برتر کد BZT-44
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان بذر طلایی برتر کد BZT-44 متفرقه 74,000 13 دی 62,000 62,000
بذر آفتابگردان بذر طلایی برتر کد BZT-44 فصل کاشت: بهار
بذر آفتابگردان بذر طلایی رویان مدل BZTR-044
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان بذر طلایی رویان مدل BZTR-044 متفرقه 60,000 14 شهریور 60,000 60,000
بذر آفتابگردان بذر طلایی رویان مدل BZTR-044 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آفتابگردان خوراکی پاکان اصفهان بذر مدل PBF-36
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان خوراکی پاکان اصفهان بذر مدل PBF-36 متفرقه 70,000 12 اردیبهشت 70,000 70,000
بذر آفتابگردان خوراکی پاکان اصفهان بذر مدل PBF-36 فصل کاشت: بهار
بذر آفتابگردان شمشیری آذرسبزینه مدل I52
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان شمشیری آذرسبزینه مدل I52 متفرقه 33,000 2 آبان 42,000 42,000
بذر آفتابگردان شمشیری آذرسبزینه مدل I52 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آفتابگردان شمشیری زر بذر ایرانیان قوطی 70 گرمی کد GH70g-41
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان شمشیری زر بذر ایرانیان قوطی 70 گرمی کد GH70g-41 متفرقه 340,000 24 مرداد 340,000 340,000
بذر آفتابگردان شمشیری زر بذر ایرانیان قوطی 70 گرمی کد GH70g-41 فصل کاشت: بهار
بذر آفتابگردان شمشیری زر بذر ایرانیان پاکت 10 گرمی کد ZBP-16
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان شمشیری زر بذر ایرانیان پاکت 10 گرمی کد ZBP-16 متفرقه 69,000 13 دی 62,100 69,000
بذر آفتابگردان شمشیری زر بذر ایرانیان پاکت 10 گرمی کد ZBP-16 فصل کاشت: بهار
بذر آفتابگردان محصولات کشاورزی بهاره کد 293
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان محصولات کشاورزی بهاره کد 293 متفرقه 30,000 13 دی 29,900 31,000
بذر آفتابگردان محصولات کشاورزی بهاره کد 293 فصل کاشت: بهار
بذر آفتابگردان کله قوچی زر بذر ایرانیان قوطی 90 گرمی کد GH90g-42
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان کله قوچی زر بذر ایرانیان قوطی 90 گرمی کد GH90g-42 متفرقه 369,000 13 دی 369,000 369,000
بذر آفتابگردان کله قوچی زر بذر ایرانیان قوطی 90 گرمی کد GH90g-42 فصل کاشت: بهار
بذر آفتابگردان کله قوچی زر بذر ایرانیان پاکت 10 گرمی کد ZBP-15
بذر و تخم گیاهان
بذر آفتابگردان کله قوچی زر بذر ایرانیان پاکت 10 گرمی کد ZBP-15 متفرقه 69,000 13 دی 62,100 69,000
بذر آفتابگردان کله قوچی زر بذر ایرانیان پاکت 10 گرمی کد ZBP-15 فصل کاشت: بهار
بذر آمارانتوس پا بلند الوان آذر سبزینه مدل A53
بذر و تخم گیاهان
بذر آمارانتوس پا بلند الوان آذر سبزینه مدل A53 متفرقه 45,000 24 مرداد 45,000 45,000
بذر آمارانتوس پا بلند الوان آذر سبزینه مدل A53 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آمارانتوس پابلند قرمز آذر سبزینه مدل O30
بذر و تخم گیاهان
بذر آمارانتوس پابلند قرمز آذر سبزینه مدل O30 متفرقه 59,000 4 فروردین 59,000 59,000
بذر آمارانتوس پابلند قرمز آذر سبزینه مدل O30 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آهار پابلند الوان آذر سبزینه مدل A172
بذر و تخم گیاهان
بذر آهار پابلند الوان آذر سبزینه مدل A172 متفرقه 54,000 13 دی 45,000 45,000
بذر آهار پابلند الوان آذر سبزینه مدل A172 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آهار پاکوتاه زرد آذر سبزینه مدل A176
بذر و تخم گیاهان
بذر آهار پاکوتاه زرد آذر سبزینه مدل A176 متفرقه 40,000 23 مهر 40,000 45,000
بذر آهار پاکوتاه زرد آذر سبزینه مدل A176 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آهار پاکوتاه قرمز آذر سبزینه مدل A175
بذر و تخم گیاهان
بذر آهار پاکوتاه قرمز آذر سبزینه مدل A175 متفرقه 50,000 13 دی 45,000 50,000
بذر آهار پاکوتاه قرمز آذر سبزینه مدل A175 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آویشن آذر سبزینه مدل S46
بذر و تخم گیاهان
بذر آویشن آذر سبزینه مدل S46 متفرقه 31,000 13 دی 31,000 31,000
بذر آویشن آذر سبزینه مدل S46 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آویشن باغی رویال مدل BZR-37
بذر و تخم گیاهان
بذر آویشن باغی رویال مدل BZR-37 متفرقه 70,000 13 دی 40,000 40,000
بذر آویشن باغی رویال مدل BZR-37 فصل کاشت: بهار، پاییز
بذر آویشن باغی ساران مدل AMR-043
بذر و تخم گیاهان
بذر آویشن باغی ساران مدل AMR-043 متفرقه 40,000 13 دی 40,000 40,000
بذر آویشن باغی ساران مدل AMR-043 فصل کاشت: بهار، پاییز، زمستان
بذر آویشن باغی پاکان بذر اصفهان کد PBF-40
بذر و تخم گیاهان
بذر آویشن باغی پاکان بذر اصفهان کد PBF-40 متفرقه 89,000 13 دی 75,700 89,000
بذر آویشن باغی پاکان بذر اصفهان کد PBF-40 فصل کاشت: بهار، پاییز
بذر آویشن بذر طلایی رویان BZTR-100
بذر و تخم گیاهان
بذر آویشن بذر طلایی رویان BZTR-100 متفرقه 64,000 13 دی 40,000 60,000
بذر آویشن بذر طلایی رویان BZTR-100 فصل کاشت: بهار، پاییز
مجموع موارد: 2059 عدد در 42 صفحه
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر میوه پشن فروت ساران مدل AMR-011
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر بادمجان بذر طلایی برتر کد P-B-BZT-03 مجموعه 3 عددی
قیمت: 189,000 ریال
قیمت: 189,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر چمن هلندی گلباران سبز
قیمت: 90,700 ریال
قیمت: 90,700 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
مجموعه کاشت گلدونه گل آهار
قیمت: 330,000 ریال
قیمت: 330,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر گل ستاره ای پاکان بذر PBGol-134
قیمت: 70,000 ریال
قیمت: 70,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر کدو خورشتی آذر سبزینه مدل A115
قیمت: 60,000 ریال
قیمت: 60,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر بامیه گلباران سبز
قیمت: 77,600 ریال
قیمت: 77,600 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر درخت کاتالپا ساران مدل AMR-138
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
مجموعه کاشت سبزی ریحان گلباران سبز
قیمت: 1,186,500 ریال
قیمت: 1,186,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت بذر و تخم گیاهان
بذر درخت سیب ساران مدل AMR-191
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات