قیمت ابزارآلات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آداپتور ترکمتر تاپ تول مدل DTA-200N
آچار
آداپتور ترکمتر تاپ تول مدل DTA-200N تاپ تول 15,000,000 21 تیر 15,000,000 15,000,000
آداپتور ترکمتر تاپ تول مدل DTA-200N تعداد: 1 عدد نوع: مبدل، گشتاور سنج درایو: 1/2 اینچ
آچار  بکس بادی بوستون پنوماتیک مدل BP_2190  درایو 1 اینچ
آچار
آچار بکس بادی بوستون پنوماتیک مدل BP_2190 درایو 1 اینچ متفرقه 65,000,000 21 فروردین 65,000,000 65,000,000
آچار بکس بادی بوستون پنوماتیک مدل BP_2190 درایو 1 اینچ تعداد: 1 عدد
آچار  یک سر تخت یک سر رینگی رونیکس کد 2123 سایز 23 میلی متر
آچار
آچار یک سر تخت یک سر رینگی رونیکس کد 2123 سایز 23 میلی متر رونیکس 998,000 10:04:09 998,000 998,000
آچار یک سر تخت یک سر رینگی رونیکس کد 2123 سایز 23 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار  یک سر تخت یک سر رینگی رونیکس کد 2132 سایز 32 میلی متر
آچار
آچار یک سر تخت یک سر رینگی رونیکس کد 2132 سایز 32 میلی متر رونیکس 1,850,000 10:04:09 1,750,000 1,750,000
آچار یک سر تخت یک سر رینگی رونیکس کد 2132 سایز 32 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن جنیوس مدل HK-010m
آچار
آچار آلن جنیوس مدل HK-010m جنیوس 2,900,000 10:04:11 2,900,000 2,900,000
آچار آلن جنیوس مدل HK-010m تعداد: مجموعه 10 عددی
آچار آلن دنفوس مدل Compact مجموعه 8 عددی
آچار
آچار آلن دنفوس مدل Compact مجموعه 8 عددی متفرقه 220,000 10:04:00 210,000 210,000
آچار آلن دنفوس مدل Compact مجموعه 8 عددی تعداد: مجموعه 8 عددی
آچار آلن ستاره ای تاپ تول مدل GAAL0914 مجموعه 9 عددی
آچار
آچار آلن ستاره ای تاپ تول مدل GAAL0914 مجموعه 9 عددی تاپ تول 4,290,000 25 مرداد 4,300,000 4,300,000
آچار آلن ستاره ای تاپ تول مدل GAAL0914 مجموعه 9 عددی تعداد: مجموعه 9 عددی
آچار آلن ستاره ای کد 3 سایز 30 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد 3 سایز 30 میلی متر متفرقه 149,000 10:04:00 149,000 149,000
آچار آلن ستاره ای کد 3 سایز 30 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد 5 سایز 50 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد 5 سایز 50 میلی متر متفرقه 149,000 10:04:09 109,000 109,000
آچار آلن ستاره ای کد 5 سایز 50 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد T1 سایز 10 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد T1 سایز 10 میلی متر متفرقه 149,000 10:04:01 149,000 149,000
آچار آلن ستاره ای کد T1 سایز 10 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد T15 سایز 15 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد T15 سایز 15 میلی متر متفرقه 149,000 12:04:52 149,000 149,000
آچار آلن ستاره ای کد T15 سایز 15 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد T20 سایز 20 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد T20 سایز 20 میلی متر متفرقه 160,000 10:04:01 109,000 109,000
آچار آلن ستاره ای کد T20 سایز 20 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد T25 سایز 25 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد T25 سایز 25 میلی متر متفرقه 149,000 10:04:06 149,000 149,000
آچار آلن ستاره ای کد T25 سایز 25 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد T27 سایز 27 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد T27 سایز 27 میلی متر متفرقه 149,000 12:04:52 149,000 149,000
آچار آلن ستاره ای کد T27 سایز 27 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد T40 سایز 40 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد T40 سایز 40 میلی متر متفرقه 149,000 10:04:09 149,000 149,000
آچار آلن ستاره ای کد T40 سایز 40 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن ستاره ای کد T45 سایز 45 میلی متر
آچار
آچار آلن ستاره ای کد T45 سایز 45 میلی متر متفرقه 149,000 10:04:09 149,000 149,000
آچار آلن ستاره ای کد T45 سایز 45 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن فایت مدلFI02 بسته ۵عددی
آچار
آچار آلن فایت مدلFI02 بسته ۵عددی متفرقه 600,000 15 خرداد 600,000 600,000
آچار آلن فایت مدلFI02 بسته ۵عددی تعداد: مجموعه 6 عددی
آچار آلن مدل CR-V
آچار
آچار آلن مدل CR-V متفرقه 1,380,000 29 اردیبهشت 1,380,000 1,380,000
آچار آلن مدل CR-V تعداد: 1 عدد نوع: آلن
آچار آلن مدل PA 1813 سایز 4 میلی متر
آچار
آچار آلن مدل PA 1813 سایز 4 میلی متر متفرقه 184,800 10:04:09 210,000 210,000
آچار آلن مدل PA 1813 سایز 4 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار آلن مدل PA 1814 سایز 3 میلی متر
آچار
آچار آلن مدل PA 1814 سایز 3 میلی متر متفرقه 167,200 10:04:08 167,200 167,200
آچار آلن مدل PA 1814 سایز 3 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس اس کای کد 103
آچار
آچار بکس اس کای کد 103 متفرقه 390,000 21 تیر 390,000 390,000
آچار بکس اس کای کد 103 تعداد: 1 عدد
آچار بکس توسن مدل AT-025 سایز 17 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-025 سایز 17 میلیمتر توسن 390,000 10:04:03 390,000 390,000
آچار بکس توسن مدل AT-025 سایز 17 میلیمتر تعداد: 1 عدد
آچار بکس توسن مدل AT-033 سایز 21 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-033 سایز 21 میلیمتر توسن 465,000 10:04:01 465,000 465,000
آچار بکس توسن مدل AT-033 سایز 21 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس توسن مدل AT-036 سایز 22 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-036 سایز 22 میلیمتر توسن 515,000 10:04:03 515,000 515,000
آچار بکس توسن مدل AT-036 سایز 22 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس توسن مدل AT-23 سایز 8 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-23 سایز 8 میلیمتر متفرقه 310,000 10:04:09 310,000 310,000
آچار بکس توسن مدل AT-23 سایز 8 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس توسن مدل AT-24 سایز 10 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-24 سایز 10 میلیمتر توسن 330,000 10:04:01 330,000 330,000
آچار بکس توسن مدل AT-24 سایز 10 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس توسن مدل AT-25 سایز 11 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-25 سایز 11 میلیمتر توسن 330,000 10:04:01 330,000 330,000
آچار بکس توسن مدل AT-25 سایز 11 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس توسن مدل AT-26 سایز 13 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-26 سایز 13 میلیمتر توسن 350,000 10:04:01 350,000 350,000
آچار بکس توسن مدل AT-26 سایز 13 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس توسن مدل AT-28 سایز 19 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-28 سایز 19 میلیمتر توسن 415,000 10:04:00 415,000 415,000
آچار بکس توسن مدل AT-28 سایز 19 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس توسن مدل AT-40 سایز 23 میلیمتر
آچار
آچار بکس توسن مدل AT-40 سایز 23 میلیمتر توسن 565,000 10:04:01 565,000 565,000
آچار بکس توسن مدل AT-40 سایز 23 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس تی سامکو مدل YP-D03 سایز 14 میلیمتر
آچار
آچار بکس تی سامکو مدل YP-D03 سایز 14 میلیمتر متفرقه 500,000 10:04:00 500,000 500,000
آچار بکس تی سامکو مدل YP-D03 سایز 14 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس تی سامکو مدل YP-T03 سایز 8 میلیمتر
آچار
آچار بکس تی سامکو مدل YP-T03 سایز 8 میلیمتر متفرقه 500,000 10:04:00 500,000 500,000
آچار بکس تی سامکو مدل YP-T03 سایز 8 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس تی مدل PA 1808 سایز 8 میلی متر
آچار
آچار بکس تی مدل PA 1808 سایز 8 میلی متر متفرقه 500,000 10:04:07 500,000 500,000
آچار بکس تی مدل PA 1808 سایز 8 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس تی مدل PA 1815 سایز 8 میلی متر
آچار
آچار بکس تی مدل PA 1815 سایز 8 میلی متر متفرقه 650,000 10:04:08 650,000 650,000
آچار بکس تی مدل PA 1815 سایز 8 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس تی کد 1000 سایز 10 میلی متر
آچار
آچار بکس تی کد 1000 سایز 10 میلی متر متفرقه 499,000 25 مرداد 499,000 499,000
آچار بکس تی کد 1000 سایز 10 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس تی کد 112 سایز 12 میلی متر
آچار
آچار بکس تی کد 112 سایز 12 میلی متر متفرقه 549,000 10:04:09 549,000 549,000
آچار بکس تی کد 112 سایز 12 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس تی کد 1200 سایز 12 میلی متر
آچار
آچار بکس تی کد 1200 سایز 12 میلی متر متفرقه 545,000 10:04:08 545,000 549,000
آچار بکس تی کد 1200 سایز 12 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس تی کد 1300 سایز 13 میلی متر
آچار
آچار بکس تی کد 1300 سایز 13 میلی متر متفرقه 545,000 10:04:04 559,000 559,000
آچار بکس تی کد 1300 سایز 13 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس تی کد T30 سایز 200 میلی متر
آچار
آچار بکس تی کد T30 سایز 200 میلی متر متفرقه 416,500 19 شهریور 416,500 416,500
آچار بکس تی کد T30 سایز 200 میلی متر تعداد: 1 عدد
آچار بکس جتک مدل AT-16 سایز 11 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-16 سایز 11 میلیمتر جتک 320,000 10:04:07 320,000 320,000
آچار بکس جتک مدل AT-16 سایز 11 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-165 سایز 12 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-165 سایز 12 میلیمتر جتک 320,000 10:04:01 320,000 320,000
آچار بکس جتک مدل AT-165 سایز 12 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-185 سایز 15 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-185 سایز 15 میلیمتر جتک 330,000 10:04:07 330,000 330,000
آچار بکس جتک مدل AT-185 سایز 15 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-22 سایز 19 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-22 سایز 19 میلیمتر جتک 375,000 10:04:01 375,000 375,000
آچار بکس جتک مدل AT-22 سایز 19 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-23 سایز 20 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-23 سایز 20 میلیمتر جتک 395,000 10:04:07 395,000 395,000
آچار بکس جتک مدل AT-23 سایز 20 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-26 سایز 22 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-26 سایز 22 میلیمتر جتک 445,000 10:04:05 445,000 445,000
آچار بکس جتک مدل AT-26 سایز 22 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-275 سایز 23 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-275 سایز 23 میلیمتر جتک 460,000 10:04:07 460,000 460,000
آچار بکس جتک مدل AT-275 سایز 23 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-31 سایز 25 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-31 سایز 25 میلیمتر جتک 515,000 10:04:01 515,000 515,000
آچار بکس جتک مدل AT-31 سایز 25 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-35 سایز 26 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-35 سایز 26 میلیمتر جتک 535,000 10:04:03 535,000 535,000
آچار بکس جتک مدل AT-35 سایز 26 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جتک مدل AT-58 سایز 32 میلیمتر
آچار
آچار بکس جتک مدل AT-58 سایز 32 میلیمتر جتک 865,000 10:04:06 838,000 838,000
آچار بکس جتک مدل AT-58 سایز 32 میلیمتر تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
آچار بکس جغجغه ای تاپ تول مدل CH0K1625 سایز 1.2 اینچ
آچار
آچار بکس جغجغه ای تاپ تول مدل CH0K1625 سایز 1.2 اینچ تاپ تول 5,490,000 14 شهریور 5,490,000 5,490,000
آچار بکس جغجغه ای تاپ تول مدل CH0K1625 سایز 1.2 اینچ تعداد: 1 عدد درایو: 1/2 اینچ
مجموع موارد: 66949 عدد در 1339 صفحه
قیمت ابزارآلات
رادیاتور پنلی ایران رادیاتور کد 120
قیمت: 9,850,000 ریال
قیمت: 9,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزارآلات
شیر روشویی کلار مدل نیو فلت 01
قیمت: 5,100,000 ریال
قیمت: 5,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزارآلات
مته گردبر سنگ ماریو مدل R6 سایز 45 میلی متر
قیمت: 1,832,100 ریال
قیمت: 1,832,100 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزارآلات
تستر ولتاژ تروتک مدل BE20
قیمت: 15,400,000 ریال
قیمت: 15,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزارآلات
پیچ ام دی اف کد SAH40 بسته 100 عددی
قیمت: 172,800 ریال
قیمت: 172,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزارآلات
قیچی ورق بر کد 10
قیمت: 1,290,000 ریال
قیمت: 1,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزارآلات
گلدان مدل selin605 بسته 2 عددی
قیمت: 245,000 ریال
قیمت: 245,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ابزارآلات
گلدان کلاسیک مدل G3010 مجموعه 16 عددی
قیمت: 425,000 ریال
قیمت: 425,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 159,000 ریال
مشاهده اطلاعات