قیمت پروفیل

رسته عنوان کارخانه ضخامت قیمت زمان کمترین بیشترین
پروفیل (قوطی) 1.35×20×20 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 1.35×20×20 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 1.35 16,900 5 مرداد 16,900 16,900
پروفیل (قوطی) 1.35×20×20 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 2.5 18,000 30 تیر 9,950 11,350
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 2.5 9,950 24 خرداد 9,460 9,950
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 2.5 20,800 3 آبان 14,600 17,600
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 2.5 9,950 24 خرداد 9,460 9,950
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 2.5 16,900 31 تیر 1,050 11,360
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 2.5 21,000 27 مهر 14,450 17,000
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 2.5 16,900 31 تیر 9,850 10,910
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 2.5 20,800 3 آبان 14,600 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 2.5 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 2.5 20,700 3 آبان 14,300 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 2.5 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 2.5 20,790 1 آبان 14,750 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 2.5 20,600 3 آبان 14,000 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 2.5 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 2.5 20,700 3 آبان 14,300 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 2.5 17,000 16 شهریور 14,750 17,000
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 2.6 18,490 1 آبان 12,950 15,800
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 2.8 18,490 1 آبان 12,950 15,800
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 2 19,000 30 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 2 9,210 23 اردیبهشت 9,200 9,210
پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 2 21,000 3 آبان 15,600 19,200
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 2 19,000 30 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 فولاد صبح پارسیان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 2 8,870 21 اردیبهشت 8,850 8,870
پروفیل (قوطی) 2×20×20 فولاد صبح پارسیان
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 2 10,000 24 خرداد 9,510 10,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 2 22,800 20 مهر 15,450 19,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 2 15,900 22 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 2 19,000 30 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 2 19,000 30 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 2 10,000 24 خرداد 9,510 10,000
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 2 9,210 23 اردیبهشت 9,200 9,210
پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 2 19,000 30 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد صبح پارسیان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 2 8,850 21 اردیبهشت 8,850 8,860
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد صبح پارسیان
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 2 10,620 25 مرداد 9,800 11,350
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا شرکت کیان پرشیا 2 21,900 6 مهر 15,700 19,200
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 2 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا قیمت میلگرد پرشین 2 19,010 27 شهریور 15,000 17,500
پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال شرکت آدنیس صنعت شمال 2 16,110 14 شهریور 15,600 16,900
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 2 21,000 3 آبان 15,600 19,100
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 2 9,210 23 اردیبهشت 9,200 9,210
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 2 21,000 3 آبان 15,500 19,200
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 2 19,000 30 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد صبح پارسیان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 2 8,850 21 اردیبهشت 8,850 8,860
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد صبح پارسیان
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 2 10,620 25 مرداد 9,800 11,350
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 2 21,100 3 آبان 15,300 19,200
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 2 21,900 15 مهر 15,500 19,200
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 2 17,900 31 تیر 9,900 11,400
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا قیمت میلگرد پرشین 2 19,010 27 شهریور 15,000 17,500
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 2 15,900 22 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 2 17,900 31 تیر 9,900 10,960
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
مجموع موارد: 140 عدد در 3 صفحه