قیمت میلگرد استیل

رسته عنوان بارگیری سایز واحد استاندارد قیمت زمان کمترین بیشترین
میلگرد استیل 304 قطر 12
میلگرد استیل
میلگرد استیل 304 قطر 12 بنگاه تهران 220 کیلوگرم 17-4ph 3,000,000 14:04:00 890,000 1,800,000
میلگرد استیل 304 قطر 12 بارگیری: بنگاه تهران سایز: 12 واحد: کیلوگرم استاندارد: 304
مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه