قیمت آهن آلات

رسته عنوان کارخانه قیمت زمان کمترین بیشترین
پروفیل (قوطی) 1.35×20×20 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 1.35×20×20 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 16,900 5 مرداد 16,900 16,900
پروفیل (قوطی) 1.35×20×20 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 23,000 3 مرداد 22,900 23,000
پروفیل (قوطی) 2.5×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 9,950 24 خرداد 9,460 9,950
پروفیل (قوطی) 2.5×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 23,400 20 تیر 23,300 23,400
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 9,950 24 خرداد 9,460 9,950
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 18,900 16 آذر 1,050 11,360
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 22,500 23 دی 14,450 17,000
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 18,610 20 آذر 9,850 10,910
پروفیل (قوطی) 2.5×40×40 پروفیل یزد
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 21,300 23 دی 14,600 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 23,200 24 تیر 23,100 23,200
پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 21,500 23 دی 14,750 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 21,500 23 دی 14,000 17,500
پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 23,200 24 تیر 23,100 23,200
پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده شرکت لوله و پروفیل گل نرده 17,000 16 شهریور 14,750 17,000
پروفیل (قوطی) 2.5×90×90 گل نرده
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 19,800 7 اسفند 19,300 19,800
پروفیل (قوطی) 2.6×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل 20,300 31 فروردین 20,300 20,900
پروفیل (قوطی) 2.8×135×135 نیکان پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 24,000 3 مرداد 23,900 24,000
پروفیل (قوطی) 2×10×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,210 23 اردیبهشت 9,200 9,210
پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس جهان پروفیل پارس 24,300 25 تیر 24,300 24,300
پروفیل (قوطی) 2×20×20 جهان پروفیل پارس
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه تعاونی فولاد علویجه 24,000 3 مرداد 23,900 24,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×20 فولاد صبح پارسیان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 8,870 21 اردیبهشت 8,850 8,870
پروفیل (قوطی) 2×20×20 فولاد صبح پارسیان
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 10,000 24 خرداد 9,510 10,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان شرکت پروفیل پایا اصفهان 23,500 21 دی 15,450 19,000
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پایا اصفهان
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 15,900 22 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×20×20 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 24,000 3 مرداد 23,900 24,000
پروفیل (قوطی) 2×20×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 24,000 3 مرداد 23,900 24,000
پروفیل (قوطی) 2×20×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا 10,000 24 خرداد 9,510 10,000
پروفیل (قوطی) 2×20×40 لوله و پروفیل مبتکران صبا
پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,210 23 اردیبهشت 9,200 9,210
پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه تعاونی فولاد علویجه 23,000 3 مرداد 22,900 23,000
پروفیل (قوطی) 2×30×30 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد صبح پارسیان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 8,850 21 اردیبهشت 8,850 8,860
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد صبح پارسیان
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 10,620 25 مرداد 9,800 11,350
پروفیل (قوطی) 2×30×30 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا شرکت کیان پرشیا 22,600 5 دی 15,700 19,200
پروفیل (قوطی) 2×30×30 کیان پرشیا
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,210 11 خرداد 8,940 9,210
پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا قیمت میلگرد پرشین 19,010 27 شهریور 15,000 17,500
پروفیل (قوطی) 2×30×50 پرشین فولاد آریا
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال شرکت آدنیس صنعت شمال 16,110 14 شهریور 15,600 16,900
پروفیل (قوطی) 2×40×40 آدنیس صنعت شمال
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق گروه صنعتی تهران شرق 23,500 21 دی 15,600 19,100
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تهران شرق
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو شرکت تولیدی صنعتی کچو 9,210 23 اردیبهشت 9,200 9,210
پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران شرکت صدرا پروفیل تهران 23,500 23 دی 15,500 19,200
پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه تعاونی فولاد علویجه 24,000 3 مرداد 23,900 24,000
پروفیل (قوطی) 2×40×40 علویجه
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد صبح پارسیان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد صبح پارسیان گروه صنایع فولاد صبح پارسیان 8,850 21 اردیبهشت 8,850 8,860
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد صبح پارسیان
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد شرکت فولاد پروفیل مشهد 10,620 25 مرداد 9,800 11,350
پروفیل (قوطی) 2×40×40 فولاد پروفیل مشهد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری شرکت نورد لوله و پروفیل صابری 24,200 24 تیر 24,200 24,300
پروفیل (قوطی) 2×40×40 لوله و پروفیل صابری
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران شرکت کارخانجات نورد لوله یاران 23,450 22 دی 15,500 19,200
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد لوله یاران
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد صنایع نورد میلاد یزد 19,600 17 آذر 9,900 11,400
پروفیل (قوطی) 2×40×40 نورد میلاد یزد
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا قیمت میلگرد پرشین 19,010 27 شهریور 15,000 17,500
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پرشین فولاد آریا
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان شرکت پروفیل موکریان 15,900 22 تیر 10,000 11,400
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل موکریان
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
پروفیل
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد شرکت پروفیل یزد 21,800 23 آذر 9,900 10,960
پروفیل (قوطی) 2×40×40 پروفیل یزد
مجموع موارد: 3946 عدد در 79 صفحه